Wp/szy/Narowan

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | szyWp > szy > Narowan
Jump to navigation Jump to search

Narowan

u sulit nu Hulam

娜魯灣部落 Naluwan niyazu'

u siwkay nu niyazu'

i Hualien a kuwan nu Kalinku ku niyazu’ nu Narowan. u kasalumaluma’ nu Narowan sa, 814 ku luma’. kumud nu kasabinawlan sa, 2,080 ku tademawan. kasabinawlan nu Ingcumin sa, 457 ku tademaw, pakalatu 22%.

u zuma sa, cay ku Ingcumin, 1,623 ku tademaw, pakalatu 78%.

u sausi nu cidekay a tademaw

u kasabinacadan, Pangcah(Amis) 17%, Sakizaya 1%, Taluku(Truku)1%, Tayan(Tayal) 1%, Yuwatan(Bunun) 1%.

u Pangcah(Amis) a niyazu'

u Pangcah(Amis) a niyazu' kuyni, katuud ku Pangcah(Amis) a tademaw itini mueneng.

uzuma a tademaw sa u Taluku(Truku) Tayan(Tayal) atu Yuwantan(Bunun) katuud ku Hulalm intini mueneng.

u Sakizaya a tademaw

izawtu ku Sakizaya itini mueneng, caykatuud ku Sakizaya. caay henay misumad ku ngangan nu Sakizaya.

katuud ku Sakizaya a tademaw namakay Maibul niyazu' tayni mueneng.

u cidekay nu Taywan a yincumin:

cidekay 民族別 cidekay 民族別
Sakizaya 撒奇萊雅族 Rukay 魯凱族
Pangcha,Amis 阿美族 Cou 鄒族
Tayan,Tayal 泰雅族 Saysia 賽夏族
Paywan,paiwan 排灣族 Kabalan 噶瑪蘭族
Yuwatan,Bunun 布農族 Tau/Yami 雅美族
Sejek,Seediq 賽德克族 Saw 邵族
Taluku,Truku 太魯閣族 Kanakanabu 卡那卡那富族
Puyuma 卑南族 Laaluwa 拉阿魯哇族

u siwkay nu Yincumin

u Yincumin sananay, u saayaway a muenengay a tademaw itini, itini uyiniyan a subal.

u sasubana'ay(學術) a kamu sa, Taywan Yincumin sa mikitinay "Timul Subal kamu cidekay(南島語族)" saan.

u niyazu' sa, u luyaluy nu tademaw, pulung muengeneng, u kabana' kami, hina u lalumaay amin i niyazu', caay kayadah ku ihekalay a tademaw.

silecaday a lalangawan, lisin, kamu, atu kabanaan. si kalilidan(Tumuk) saca babalaki mililid tu niyazu'.

i Taywan Yincumin, izaw ku 16 cidekay puluung sa 748 a niyazu', maka 55 a mang a tademaw. satabakiaya a cidekay ku Pangcah(Amis), saadidi'ay a cidekay ku Laaluwa.

u tabakiaya a niyazu' sa, ku Tapalong, u niyazu' nu Pangcah(Amis).

situlu ku kakuniza nu Yincumincu,sakacacay ku ibukelalay, sakatusa ku ibuyuay, sakatulu sa ku tangbulanay.

tademaw nu Yincumin, pulung sausi katukuh 2017 a mihcan 12 a bulad

pulung sausi Pangcah Tayan Paywan Yuwatan Rukay Puyuma Cou Saysiat Yami Saw Kabalan Taluku Sakizaya Sejek Laaluwa Kanakanabu zuma
559,426 208,525 89,563 100,164 58,132 13,258 14,051 6,629 6,596 4,596 778 1,459 31,320 917 9,921 391 330 12,796
271,683 102,059 42,433 48,467 28,017 6,410 6,772 3,146 3,169 2,271 374 716 15,142 461 4,938 205 168 6,935
287,743 106,466 47,130 51,697 30,115 6,848 7,279 3,483 3,427 2,325 404 743 16,178 456 4,983 186 162 5,861

malalitin tu ihekalay atu zumaay a natinengan