Wp/syl/ꠙꠣꠇꠤꠍ꠆ꠔꠣꠘ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | syl
Wp > syl > ꠙꠣꠇꠤꠍ꠆ꠔꠣꠘ

w:WP:STUB ꠁ ꠙꠣꠔꠣ ꠁꠈꠣꠘ ꠀꠛꠧ ꠇꠥꠠꠤ ꠞꠂꠍꠦ ⁕ ꠈꠣꠟꠤ ꠝꠣꠔ ꠃꠑꠣꠘꠤꠞ ꠟꠣꠉꠤ ꠀꠞꠝ꠆ꠛ ꠇꠞꠣ ꠅꠁꠍꠦ ⁕ ꠁꠟꠣꠘ ꠀꠞꠅ ꠘꠄꠀ ꠇꠥꠠꠤꠘ꠆ꠔꠞ ꠙꠣꠔꠣꠁꠘ ꠖꠦꠈꠂꠘ ⁕ ꠁ ꠛꠦꠙꠣꠞꠦ ꠀꠙꠘꠣꠁꠘ꠆ꠔꠞ ꠇꠥꠘꠔꠣ ꠙꠥꠞꠣꠘꠤꠞ ꠕꠣꠇ꠆ꠟꠦ ꠟꠇ꠆ꠖꠤ ꠟꠦꠈꠤꠀ ꠙꠣꠔꠣ ꠁꠈꠣꠘ ꠀꠞꠧ ꠛꠟꠣꠁꠔꠣ ꠙꠣꠞꠂꠘ ⁕

ꠙꠣꠇꠤꠍ꠆ꠔꠣꠘ ꠄꠘ꠆ꠒꠤꠀ ꠃꠙꠝꠀꠖꠦꠡꠞ ꠄꠉꠥ ꠝꠥꠍꠟꠤꠝ ꠝꠥꠟꠥꠇ

ꠟꠇ[edit source]

==ꠀꠞꠧ ꠖꠦꠈꠂꠘ==


ꠀꠞ꠆ꠔꠣꠔ[edit | edit source]

ꠙꠣꠇꠤꠍ꠆ꠔꠣꠘ ꠙꠣꠇꠤꠍ꠆ꠔꠣꠘ


ꠕꠥꠇꠣꠘꠤ[edit source]

This is an open test wiki of the Wikimedia Incubator. You can search for other projects in Sylheti language: Sylheti Wikipedia · Sylheti Wiktionary · Sylheti Wikibooks · Sylheti Wikinews · Sylheti Wikiquote · Sylheti Wikivoyage · Sylheti Wikisource · Sylheti Wikiversity