Wp/shn/ဢေႃးၵၢသ်ႉ ႑႙႓႓

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | shnWp > shn > ဢေႃးၵၢသ်ႉ ႑႙႓႓
Jump to: navigation, search
႑႙႓႓ : ၸၼ်ႇဝႃႇရီႇ  • ၾႅပ်ႇဝႃႇရီႇ  • မၢၶျ်ႉ  • ဢေႇပရႄႇ  • မေႇ  • ၵျုၼ်ႇ  • ၵျူႇလၢႆႇ  • ဢေႃးၵၢသ်ႉ  • သႅပ်ႇထႅမ်ႇပႃႇ  • ဢွၵ်ႇထူဝ်ႇပႃႇ  • ၼူဝ်ႇဝႅမ်ႇပႃႇ  • တီႇသႅမ်ႇပႃႇ
ဢေႃးၵၢသ်ႉ
႑႐ ႑႑ ႑႒ ႑႓ ႑႔
႑႕ ႑႖ ႑႗ ႑႘ ႑႙ ႒႐ ႒႑
႒႒ ႒႓ ႒႔ ႒႕ ႒႖ ႒႗ ႒႘
႒႙ ႓႐ ႓႑

ဝၼ်းထီႉ (႑)[edit]

ဝၼ်းထီႉ (႒)[edit]

ဝၼ်းထီႉ (႓)[edit]

ဝၼ်းထီႉ (႔)[edit]

ဝၼ်းထီႉ (႕)[edit]

ဝၼ်းထီႉ (႖)[edit]

ဝၼ်းထီႉ (႗)[edit]

ဝၼ်းထီႉ (႘)[edit]

ဝၼ်းထီႉ (႙)[edit]

ဝၼ်းထီႉ (႑႐)[edit]

ဝၼ်းထီႉ (႑႑)[edit]

ဝၼ်းထီႉ (႑႒)[edit]

ဝၼ်းထီႉ (႑႓)[edit]

ဝၼ်းထီႉ (႑႔)[edit]

ဝၼ်းထီႉ (႑႕)[edit]

ဝၼ်းထီႉ (႑႖)[edit]

ဝၼ်းထီႉ (႑႗)[edit]

ဝၼ်းထီႉ (႑႘)[edit]

ဝၼ်းထီႉ (႑႙)[edit]

ဝၼ်းထီႉ (႒႐)[edit]

ဝၼ်းထီႉ (႒႑)[edit]

ဝၼ်းထီႉ (႒႒)[edit]

ဝၼ်းထီႉ (႒႓)[edit]

ဝၼ်းထီႉ (႒႔)[edit]

ဝၼ်းထီႉ (႒႕)[edit]

ဝၼ်းထီႉ (႒႖)[edit]

ဝၼ်းထီႉ (႒႗)[edit]

ဝၼ်းထီႉ (႒႘)[edit]

ဝၼ်းထီႉ (႒႙)[edit]

ဝၼ်းထီႉ (႓႐)[edit]

ဝၼ်းထီႉ (႓႑)[edit]

Shan note symbol ka.png ၼင်ႇႁိူဝ် ပွင်ႈလိၵ်ႈပွတ်းၼႆႉ ပေႃးတေတဵမ်ထူၼ်ႈ ၶႅမ်ႉလႅပ်ႈၵႂႃႇလီငၢမ်းၼၼ်ႉ သိုပ်ႇၽိူမ်ႉထႅမ်သေ တႅမ်ႈၵႂႃႇလႆႈယူႇၶႃႈ။ ၸဝ်ႈၵဝ်ႇသိုပ်ႇ ၽိူမ်ႉထႅမ်တႅမ်ႈသႂ်ႇထႅင်ႈ သေၵေႃႈ ၸွႆႈထႅမ် ဝီႇၶီႇၽီးတီးယိူဝ်းတႆးၵႂႃႇၶႃႈလႄႈ။ ၶွပ်ႈၸႂ်ယႂ်ႇၼမ်ယူႇၶႃႈ။