Wp/shn/လၢင်းၶိူဝ်း၊ ဝဵင်း

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | shnWp > shn > လၢင်းၶိူဝ်း၊ ဝဵင်း
Jump to: navigation, search


ပိုၼ်းဝဵင်း[edit]

ပွၵ်ႉၼႂ်းဝဵင်းလၢင်းၶိူဝ်း[edit]

 1. ပွၵ်ႉဝၢၼ်ႈတႂ်ႈ
 2. ပွၵ်ႉဝၢၼ်ႈလွႆ
 3. ပွၵ်ႉၵၢတ်ႇ
 4. ဝၢၼ်ႈလူင်ပွၵ်ႉတူၵ်း
 5. ဝၢၼ်ႈလူင်ပွၵ်ႉဢွၵ်ႇ
 6. ပွၵ်ႉပၢင်ႁုင်း
 7. ပွၵ်ႉပၢဝ်ဝွင်
 8. ပွၵ်ႉဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇပိၼ်း

ဢိူင်ႇ ၼႂ်းၸႄႈဝဵင်း လၢင်းၶိူဝ်း[edit]

ဢိူင်ႇ ပုင်းထုၼ်[edit]

ဢိူင်ႇ ဝၢၼ်ႈတႃႈ[edit]

 1. ဝၢၼ်ႈတႃႈ
 2. ဝၢၼ်ႈတၼ်ႇၸၢင်ႉ
 3. ဝၢၼ်ႈပူးၵမ်ႇ
 4. ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉဢုၼ်ႇ
 5. ဝၢၼ်ႈလူင်တၼ်
 6. ဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၼႃး
 7. ဝၢၼ်ႈပၢင်သၼွင်း

ဢိူင်ႇ ၼွင်လူင်[edit]

 1. ဝၢၼ်ႈၼွင်လူင်
 2. ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉတူၵ်း
 3. ဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈသိမ်ႇ
 4. ဝၢၼ်ႈပၢင်ၵႅၼ်ႇ
 5. ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉတိုၼ်ႈ
 6. ဝၢၼ်ႈပုင်းထုၼ်ၼိူဝ်
 7. ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၼေႃႇ (ၸၢၼ်း)
 8. ဝၢၼ်ႈၼွင်တဝ်ႇ
 9. ဝၢၼ်ႈတိုင်းၵႂၢင်ႉ
 10. ဝၢၼ်ႈႁၢတ်ႇမႂ်ႇ

ဢိူင်ႇ ဝၢၼ်ႈၸိတ်ႇ[edit]

ဢိူင်ႇ ႁၢႆးၵူၺ်ႈ[edit]

 1. ဝၢၼ်ႈၼႃးမႂ်ႇ
 2. ဝၢၼ်ႈႁူဝ်ႁ
 3. ဝၢၼ်ႈသူၼ်ဢွႆႈ
 4. ဝၢၼ်ႈၵျွင်း
 5. ဝၢၼ်ႈႁၢႆးၵူၺ်ႈ

ဢိူင်ႇ ၸလွင်း[edit]

 1. ဝၢၼ်ႈၽၢႆႇၼိူဝ်ၵျွင်း
 2. ဝၢၼ်ႈၸလွင်း
 3. ဝၢၼ်ႈၵၢင်မၢၵ်ႇပိၼ်း
 4. ဝၢၼ်ႈၼႃးမၢၵ်ႇၵႅၼ်
 5. ဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈပေႃႉ

ဢိူင်ႇ လွႆလူင်[edit]

 1. ဝၢၼ်ႈၵုင်းပဝ်း
 2. ဝၢၼ်ႈမႆႉၵၢင်း
 3. ဝၢၼ်ႈၵုင်းၸုင်
 4. ဝၢၼ်ႈပၢင်ပဝ်း (ဢိူင်ႇလွႆလူင်)
 5. ဝၢၼ်ႈမႃႉတိၼ်လူင်း
 6. ဝၢၼ်ႈဢုၼ်ႇႁွၼ်
 7. ဝၢၼ်ႈလုၵ်းၽီ
 8. ဝၢၼ်ႈပၢင်သလွပ်ႈ
 9. ဝၢၼ်ႈၶၢႆးၽၵ်းႁႃႈ
 10. ဝၢၼ်ႈႁူဝ်ႁ
 11. ဝၢၼ်ႈၸေႈၽႅတ်ႈ
 12. ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇသဵဝ်ႈ
 13. ဝၢၼ်ႈၸႃႇၸီႇ
 14. ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၽႃႉလုၵ်း
 15. ဝၢၼ်ႈပၢင်ႁၢတ်ႇ
 16. ဝၢၼ်ႈသၼ်မႆႉတိုင်း
 17. ဝၢၼ်ႈၶိူဝ်းပီႈ
 18. ဝၢၼ်ႈပၢင်ႁုင်း
 19. ဝၢၼ်ႈၵုင်းလၢင်း (ဢိူင်ႇလွႆလူင်)
 20. ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇလေႃႉ
 21. ဝၢၼ်ႈတိၼ်တူၵ်း
 22. ဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈယိၼ်း
 23. ဝၢၼ်ႈၵွင်းလဢွၼ်ႇ
 24. ဝၢၼ်ႈမႆႉၵွမ်း
 25. ဝၢၼ်ႈလွႆပူႇတုတ်ႈ
 26. ဝၢၼ်ႈၽၵ်းႁိၵုၵ်း
 27. ဝၢၼ်ႈမွၵ်ႇသႅင်
 28. ဝၢၼ်ႈဢိလူင်
 29. ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉမႆႉႁူၵ်း
 30. ဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈၶူတ်ႇ
 31. ဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈၶူဝ်လၼ်ႇ
 32. ဝၢၼ်ႈၶၢႆးလူင်း
 33. ဝၢၼ်ႈၼႃး
 34. ဝၢၼ်ႈမွၵ်ႇႁဵဝ်းငိုၼ်း
 35. ဝၢၼ်ႈလွႆပုတ်း
 36. ဝၢၼ်ႈၶၢႆးသပေႇ
 37. ဝၢၼ်ႈလွႆသႅင်
 38. ဝၢၼ်ႈသွၵ်ႇငွၼ်ႉ
 39. ဝၢၼ်ႈမႆႉၵွင်း
 40. ဝၢၼ်ႈတွင်သိလိၵ်ႉ
 41. ဝၢၼ်ႈၽၵ်းႁိပုတ်း
 42. ဝၢၼ်ႈပၢင်ၵႅင်း (ဢိူင်ႇလွႆလူင်)
 43. ဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈၼဵင်ႈ
 44. ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉႁူးဢွၼ်ႇ
 45. ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉမေႃႇမိုၼ်ႈ
 46. ဝၢၼ်ႈၵွင်းလလူင်
 47. ဝၢၼ်ႈမေႃႇၸေႃး
 48. ဝၢၼ်ႈပူင်းလဝ်း
 49. ဝၢၼ်ႈပၢင်လူင်
 50. ဝၢၼ်ႈၵုင်းပႅၵ်ႇ
 51. ဝၢၼ်ႈလုၵ်းမေႃႇၶၢင်
 52. ဝၢၼ်ႈလွႆၶူး
 53. ဝၢၼ်ႈၵွင်းတွင်
 54. ဝၢၼ်ႈသၼ်တွင်
 55. ဝၢၼ်ႈၶၢႆးၽၵ်းၼၢမ်
 56. ဝၢၼ်ႈႁူၺ်ႈႁူၵ်း
 57. ဝၢၼ်ႈမူၵ်း
 58. ဝၢၼ်ႈၼွင်တွင်
 59. ဝၢၼ်ႈၼွင်လႅင်
 60. ဝၢၼ်ႈၽၵ်းၵုမ်ႇ
 61. ဝၢၼ်ႈၵွင်းမႆႉၵုတ်ႇ
 62. ဝၢၼ်ႈၸၢမ်ပူး
 63. ဝၢၼ်ႈပၢင်ႇတဝိ
 64. ဝၢၼ်ႈပၢင်သုတ်း(ပၢင်သူၼ်)
 65. ဝၢၼ်ႈပၢင်ၸၢင်ႉ
 66. ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉတႄႇ (တႅၵ်ႉ)

ဢိူင်ႇ ဝၢၼ်ႈႁၢတ်ႇ[edit]

 1. ဝၢၼ်ႈႁၢတ်ႇလူင်
 2. ဝၢၼ်ႈႁၢတ်ႇၼိူဝ်
 3. ဝၢၼ်ႈလႃႇယွႆႈ (ယွႆး)
 4. ဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၵုၼ်
 5. ဝၢၼ်ႈတႃႈတိုင်းၶမ်း
 6. ဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇၵႅင်းမူၼ်း
 7. ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉမေႃႇမူၼ်ႇ
 8. ဝၢၼ်ႈတႅၼ်ႈပုတ်း
 9. ဝၢၼ်ႈၵုၼ်ၵႅင်း

ဢိူင်ႇ ၼႃးၵူင်း[edit]

 1. ဝၢၼ်ႈၼႃးၵူင်း
 2. ဝၢၼ်ႈၵႅင်းယႆ
 3. ဝၢၼ်ႈၶုမ်ဢုတ်ႇ
 4. ဝၢၼ်ႈတိုဝ်ႉၼိဝ်ႉ
 5. ဝၢၼ်ႈၵုၼ်ၶၢၼ်
 6. ဝၢၼ်ႈႁၢတ်ႇသၢႆးလူင်
 7. ဝၢၼ်ႈတိုဝ်ႉလူင်
 8. ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉသၢႆး
 9. ဝၢၼ်ႈလူင်ၵႆႇထိူၼ်ႇ

ဢိူင်ႇ မႆႉဢုၼ်လဝ်း[edit]

 1. ဝၢၼ်ႈမႆႉဢုၼ်လဝ်း
 2. ဝၢၼ်ႈမူင်ႈ
 3. ဝၢၼ်ႈတိုဝ်ႉႁႃႇယိူင်း
 4. ဝၢၼ်ႈဢိုၼ်ႈ
 5. ဝၢၼ်ႈမၢၵ်ႇပိၼ်းဝၢၼ်
 6. ဝၢၼ်ႈၼႃးမူတ်ႉ
 7. ဝၢၼ်ႈၼႃးဝွၼ်
 8. ဝၢၼ်ႈႁၢင်လူင်မူင်ႈ
 9. ဝၢၼ်ႈပၢင်လူင်

ဢိူင်ႇ ဝၢၼ်ႈတဵင်း[edit]

ဝၢၼ်ႈၸိူဝ်းလႆႈ လူႉႁၢမ်းၵႂႃႇ[edit]

ၽၢႆႇႁွင်ႇဝဵင်း[edit]

ဢိူင်ႇဝၢၼ်ႈၸိတ်ႇ[edit]

 1. ဝၢၼ်ႈၶၢင်ႈၼႃး
 2. ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉတိုင်း
 3. ဝၢၼ်ႈမႂ်ႇၶူးဝဵင်း
 4. ဝၢၼ်ႈၵုင်းပိၼ်း
 5. ဝၢၼ်ႈၵုင်း
 6. ဝၢၼ်ႈၵုင်းလႅင်

ဢိူင်ႇႁၢႆးၵူၺ်ႈ[edit]

 1. ဝၢၼ်ႈႁူဝ်ၼွင်
 2. ဝၢၼ်ႈၵၢဝ်ၽိူၵ်ႇ
 3. ဝၢၼ်ႈၵုင်းမူၼ်း
 4. ဝၢၼ်ႈလွႆသၢတ်ႇ
 5. ဝၢၼ်ႈၵိဝ်ႇၵႄႉ

ဢိူင်ႇၼွင်လူင်[edit]

 1. ဝၢၼ်ႈၼမ်ႉၵတ်း
 2. ဝၢၼ်ႈၼွင်ၶွၵ်း
 3. ဝၢၼ်ႈတွင်ၵႄႉ

တီႈပၵ်းသဝ်းလႄႈ သဵၼ်ႈတႃႈသၢႆတၢင်း ၵပ်းသိုပ်ႇ[edit]

တီႈၸိူဝ်းၸိုဝ်ႈသဵင်ယႂ်ႇ[edit]

ၶိူဝ်းၵူၼ်း[edit]

ၵၢၼ်ပၢႆးမၢၵ်ႈမီး[edit]