Wp/shi/ⵢⵓⴱⴰ ⴰⵎ1

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | shi(Redirected from Wp/shi/Yuba I)
Wp > shi > ⵢⵓⴱⴰ ⴰⵎ1
Jump to navigation Jump to search
ⵉⵜⵜⵢⴰⵖⴰ ⵖ ⵉⴳⴳⵉ ⵏ ⵓⵇⴰⵔⵉⴹ ⴰⴷ REX·IVBA (ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⵢⵓⴱⴰ)

ⵢⵓⴱⴰ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ (IVBA ⵙ ⵓⵍⴰⵜⵉⵏ) ⵉⴽⴽⴰ ⵜⵜ ⵏⵏ ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⴳⵍⵍⵉⴷ ⵏ ⵏⵓⵎⵉⴷⵢⴰ. ⵉⴳⴰ ⵉⵡⵙ ⵏ Hiempsal ⵡⵙ2, ⵉⴳ ⴱⴰⴱⴰⵙ ⵏ ⵢⵓⴱⴰ ⵡⵙ2, ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵉⴹⴼⴰⵔⵏ ⵕⵓⵎⴰ. ⵉⵍⵓⵍ ⴷ ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⵏ ~85, ⵉⵎⵎⵜ ⵖ 46 ⴹⴰⵔⴰⵜ ⵏ ⵄⵉⵙⴰ.

ⵜⵓⴷⵔⵜ[edit | edit source]

ⵉⴳⴰ ⴰⴳⵍⵍⵉⴷ ⴳⵔ 60 ⴷ 46 ⴹⴰⵔⴰⵜ ⵏ ⵄⵉⵙⴰ.

ⵜⴰⵎⵜⵜⴰⵏⵜ[edit | edit source]

ⵍⵍⵉⵖ ⵏⵏ ⵢⵓⴹⴰ ⵢⵓⴱⴰ ⵙ ⵜⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏⵏⵙ ⵣⴰⵎⴰ, ⵓⵔ ⵜ ⵓⵊⵊⵉⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖⵏ ⵏⵏⵙ ⴰ'ⵏⵏ ⵙⵔⵙ ⵉⴽⵛⵎ; ⵇⴱⵍ ⴰ'ⵉⴼⵜⵓ ⵙ ⵢⵉⵎⵉⵖ ⴰⵏⵏ, ⵉⵏⵏⴰ ⴰⵙⵏ ⴰⴷ ⴼⵍⵍⴰⵙ ⵇⵇⵏⵏ ⵉⵎⴰⵡⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵉⵖ ⴷ ⵢⵉⵡⵢ ⵕⴱⴱⵉ ⵓⵔ ⵉⵏⵔⵉ ⵉⵕⵓⵎⵉⵢⵏ.