Wp/shi/Wikipedia:ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⴰⵍ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | shiWp > shi > Wikipedia:ⵉⵙⵓⴳⴰⵎ ⵏ ⵓⵎⴰⵡⴰⵍ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ
Jump to navigation Jump to search

ⵜⵔⴰ ⵜⴰⵙⵏⴰ ⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⴼⵙⵢ ⴰⵎⵓⴽⵔⵉⵙ ⵏ manque, ⴷ

ⵉⵎⴰⵡⴰⵍⵏ ⵏ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵙ19[edit]

ⵛⴰⵕⵍ ⴷⵓ ⴼⵓⴽⵓ

ⵉⵎⴰⵡⴰⵍⵏ ⵏ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵙ20[edit]

ⵉⵎⴰⵡⴰⵍⵏ ⵏ ⵜⵛⵍⵃⵉⵢⵜ[edit]

ⴷⵉⵙⵜⴰⵏ

ⵓⵍⵃⴰⵊⵊ

ⵊⵓⵕⴷⴰⵏ

ⵊⵓⵙⵜⵉⵏⴰⵕ

ⵉⵎⴰⵡⴰⵍⵏ ⵥⵍⵉⵏⵉⵏ[edit]

ⵡⵉⵏ ⵓⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ[edit]

  • ⴰⵎⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵏⵖⵎⵙ (2009)
  • ⴰⵎⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵜⴳⵔⵔⵓⵎⵜ (2009)

ⵡⵉⵏ

  • ⴰⵎⴰⵡⴰⵍ ⵏ ⵜⵓⵙⵏⴰⴽⵜ, ⵜⴰⴼⵙⵓⵜ, 1984; ⵜⵙⴽⵔ ⵜ ⵜⴰⴼⵙⵓⵜ, ⵢⴰⵜ ? ⵜⴰⵇⴱⴰⵢⵍⵉⵢⵜ.

.