Wp/shi/ⴽⴰⵥⴰ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | shi(Redirected from Wp/shi/Tigmmi Tumlilt)
Wp > shi > ⴽⴰⵥⴰ
Jump to navigation Jump to search

ⴽⴰⵥⴰ ⵏⵖ ⴷ ⴽⴰⵥⴰⴱⵍⴰⵏⴽⴰ ⵏⵖ ⴷ ⴷⴷⴰⵔⵍⴱⵉⴹⴰ ⵏⵖ ⴷ ⵜⵉⴳⵎⵎⵉ ⵎⵍⵍⵓⵍⵏ (Casablanca ⵙ ⵜⵔⵓⵎⵉⵢⵜ) ⵉⴳⴰ ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⴰⴽⴽⵯ ⵉⵎⵇⵇⵓⵔⵏ ⵖ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ.

ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ[edit]

ⵉⴱⴷⵔ ⵍⵉⴷⵔⵉⵙⵉ (1100–1165) ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⴰⵏⴼⴰ ⵖ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵜⵙ12, ⵢⵉⵏⵉ ⴼⵍⵍⴰⵙ :

ⴰⵙⵓⴷⵙ[edit]

ⵜⴰⵎⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⴽⴰⵥⴰ ⴰⴷ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⵉⴳⵣⵎⵉ ⵜⴰⵏⴰⴽⴰⵍⵜ ⵖ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⴽⴰⵥⴰ. ⵜⴱⴹⴰ ⵜⵎⵏⴱⴰⴹⵜ ⴰⴷ ⴼ 8 ⵜⵎⵏⴱⴰⴹⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ :

  1. ⴰⵏⴼⴰ
  2. ⴱⵏ ⵎⵙⵉⴽ
  3. ⵄⵉⵏ ⵛⵛⵓⵇⵇ
  4. ⵄⵉⵏ ⵙⵙⴱⵄ–ⵃⴰⵢ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷⵉ
  5. ⵍⴼⵉⴷⴰ–ⵎⵔⵙ ⵙⵍⵟⴰⵏ
  6. ⵃⴰⵢ ⵃⴰⵙⴰⵏⵉ
  7. ⵎⵓⵍⴰⵢ ⵔⵛⵉⴷ
  8. ⵙⵉⴷⵉ ⴱⵔⵏⵓⵚⵉ

ⵜⵉⵎⵏⴱⴰⴹⵉⵏ ⴰⴷ ⵙ ⵜⴰⵎ ⵉⴷⵙⵏⵜ ⴹⴼⴰⵔⵏⵜ ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵜ ⵜⵓⵖⵔⵉⵎⵜ ⵏ ⴽⴰⵥⴰ. ⵜⴰⴷ ⵉⴳⴳⵯⵔⴰⵏ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴷ ⵜⴳⵔⴰⵡⵜ ⵜⵓⵖⵔⵉⵎⵜ ⵜⴰⴳⵍⴷⴰⵏⵜ ⴰⴷ ⵉⵙⴽⴰⵔⵏ ⵜⴰⵎⵏⴱⴰⴹⵜ ⵏ ⴽⴰⵥⴰ.

ⵉⵍⵉⵏⴽⵏ ⵉⵜⵜⴰⵡⵢⵏ ⵙ ⵎⴰⵏⵉ ⵢⴰⴹⵏ[edit]

ⵜⵉⵖⴷⴼⵉⵏ[edit]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[edit]