Wp/shi/Tifinaɣ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | shiWp > shi > Tifinaɣ
Jump to navigation Jump to search
Achtung.png
Hann !!! Amgrad ad ixcn ur gis iffuɣ umya !
Llan ukan sul gis tiguriwin n kran tutlayt yaḍni d/nɣ ur ittyura s taclḥit, tḍfart nit sul twuri iggutn. Ɣrat lqawanin n Wikipidya taclḥit bac ad tfhmm uggar.
Maygan afssay ? Iqqand ad igadda ad gis ḥidn iwaliwn n tutlayin yaḍni, d ad ttuysbadln s iwaliwn n tclḥit
tinzulin]]
lmɣrib]].

Tifinaɣ niɣ libik ittusmras kigan ɣ dar imssiwln n tutlayin tilibiyin ɣ ifriqya n uẓẓlmḍ d tigzirin n kanarya. kra n imaratn ar ttinin is tlla zg ammas n tifḍt tis snat dat n tlalit n lmasiḥ ar ɣilad.

agmmay-a ibddl-d aṭaṣ n tikwal si zik ar ass-a; si wayn umi nqqar tira 'talibit' ar tifinaɣ amaynut.

qqarn d akkn aẓar n wawal tifinaɣ ikka-d si tifi (tifin), d nnɣ. maca wiyaḍ qqarn, illa dg-s cck, tamaziɣt n 2500 isggasn aya, matcci am tclḥit nɣ taqbaylit n tura.

tifinaɣ (s tfinaɣ, tifinaɣ nɣ tfnⵗ) tga tirra nna ssmrasn imaziɣn ɣ ṭfriqt n ugafa ɣ tirra n tutlayt-nnsn, tamaziɣt. maca ibdda ussmrs-nns ɣ tutlayin timaziɣin n ugafa, maca tkcad tmnaḍt tutlayant tatrgit (ṭanzruft tadzayrit, n mali, talibit d tnijirit) ar tizwiri n tasut tiss xx dat n wad ssidfn i tikklt-yaḍn imɣnasn imẓrmaziɣrn n tkadimit tamaziɣt.

dɣi, addag nttini tifinaɣ, da nsawal f tirra ittusmrsn i tirra n tmaziɣt. maca nzmr ad nẓli kṛaḍt tfrkiwin n ubuɣlu n tfinaɣ. tamzwarut d tifinaɣ n zikk, niɣ alibi, tiss snat d tifinaɣ n imuhaɣ, ɣ unggaru, tifinaɣ tatrart.

dar uɣrf [[|Wp/zɣ/imaziɣn|amaziɣ]] tirra sis yẓlin zɣ zikk.[1] bdrn imaratn ilatiniyn ɣ tasut tiss 5 d tiss 6 [[|Wp/zgh/dffir talalit|dffir n tlalit n ɛisa]].[1] maca, ur jju bdirn imaratn aɛṛabn imuẓunn kra n tirra dar imaziɣn. ihi, nzmr ad nini blli asmrs n tirra s tfinaɣ ybedd dffir umnala n waɛṛabn ag imaziɣn ɣ tasut tiss 8. anɣubu n tirra s tfinaɣ ad yili jar usggas 600 d 700 dffir n l.ɛ.[1][2]

Tannayt tin uflla[edit | edit source]

gant tfinaɣ zɣ tirra tizaykutin n [[|Wp/shi/umaḍal|umaḍal]]. ṭirra yad, gant tirra timzwura innflulan ɣ [[|Wp/shi/ifriqya|ifriqya]] n iẓẓlmḍ ɣ usggas n 1500 dat lmasiḥ. ggutnt tmitar n tfinaɣ lli ittwaɣzn niɣ iɣman f iẓṛan d ifran d ismḍal ɣ tmazḍa , ɣ tmurt n [[|Wp/shi/lmɣrib|lmɣrib]], nttaf tifinaɣ ɣ tmnaḍin am: tinzulin, yagur, tisrfin, lumat n usli. ɣ tgzirin tiknariyin, ittwafa uḍṛiṣ akw iɣzzifn ittwarin s tfinaɣ ɣ yjj n yifri d-amqqran ɣ cutanbir 2006. assa, ɣ tmura n mali d nnijir d iffus n dzayr, suln imaziɣn sslmadn tarwa nnsn tirra n tfinaɣ ḥma ad msawaḍn jaratsn. ɣ lmɣrib, sulnt da ssmrasnt tmɣarin tifinaɣ ɣ usfulki d uẓṭṭa d [[|Wp/shi/idqqi|idqqi]]. zɣ usggas n 2003, tkcm tutlayt tamaziɣt, s tirra nns tifinaɣ , s tinmal n lmɣrib. tifinaɣ d tira i zi tarin imaziɣn n ssahra i tsamman ixf nsn tamaciɣt niɣ tamahiɣ niɣ imuhaq x hḍasab agrw i ɣ tirin. iwdḍan i wa ijjin zi asn tsmmanthn tawariq niɣ twarg.

Amzruy[edit | edit source]

tirra n tfinaɣ qdmnin ɣ usit n inɣutn n iẓran n intdnni nna iqrrbn i tmdint n ssuq ɣ mali

tifinaɣ d trr n tutlayt tmaziɣt,tetwari s alfis an clwagi nɣ s clwagi an alfis, ɣ s nnj an adday nɣ s adday an nnj,ttarin sis imaziɣn, tlla ɣ libya ɣ adrar n infusn,di wrflla ,di ɣirian,tlla ɣ ṭunis,ded tlla ɣ tmurt n imucaɣ,tlla ɣ tkanarit,trra n tifinaɣ tiru ur ttarin ara sis ɣas imucaɣ,maca asinag agldan n ṭussna ṭmaziɣt ircam, ymanu trr tamaynut zɣ iskkiln n ṭifinaɣ, ism-nns nu-ṭifinaɣ, nɣ tifinaɣ tatrart {tamaynut}, zgmmi n asggas n 2003 ɣ ṭagldant n lmaɣrb ɣ taɣrbazin-nnsn ttarin s ṭifinaɣ ktyaw iskkiln-nns:

Azmz adɣyan[edit | edit source]

dzayr]]).

tifinaɣ (s tfinaɣ, tifinaɣ nɣ tfnⵗ) tga tirra nna ssmrasn imaziɣn ɣ tfriqt n ugafa ɣ tirra n tutlayt-nnsn, tamaziɣt. maca ibdda ussmrs-nns ɣ tutlayin timaziɣin n ugafa, maca tkcad tmnaḍt tutlayant tatrgit (tanzruft tadzayrit, n mali, talibit d tnijirit) ar tizwiri n tasut tiss xx dat n wad ssidfn i tikklt-yaḍn imɣnasn imẓrmaziɣrn n tkadimit tamaziɣt.

ass-a, ismemmi umrruk tfinaɣ ig-tt d askkil n tmaziɣt, igan tutlayt tamaddudt n tmurt zɣ 2011 (tettusmatu tfinaɣ aha da tettuman ɣ mani illan : timrsal, tiswak, tirmisin, atiliḍisyun, ifarisn n usadur, isafarn, atg.).

iga awd askkil ittusmrasn dar imaziɣn n ugafa utrim alibi ɣ tirra n tutlayt-nnsn.

mrrakc]].

dzayr, nna issudedn tamaziɣt ɣ 2016, tsul tḥiṛ gr tfinaɣ d uskkil alatini d uskkil aɛṛab.

issn uskkil-a, ittusmman awd askkil alibi, kigan n tnfliwin zɣ untti-nns ar ass-a. ḍɣi, tlla yat tunɣilt tamaynut, ism-nns tifinaɣ tamaynut tkka-d nik tisnfal tizaykutin.

Azmz azayku[edit | edit source]

Afiniq Rhvaf Tifinaɣ n ccaq
Aleph ʾ
Beth b Yab
Gimel g Yag
Daleth d Yad
He h Yah
Waw w Yaw
Zayin z Yaz
Heth Yaḥ
Teth Yaṭ
Yodh y Yay
Kaph k Yak
Lamedh l Yal
Mem m Yam
Nun n Yan
Samekh s Yas
Ayin ε
Pe p,f Yaf
Sade Yaṣ
Qoph q Yaq
Res r Yar
Sin š Yac
Taw t Yat
Yat
j Yaj

Asmagnu agrɣlan (unicud)[edit | edit source]

Sg uḥric wis 4.10 n ṭagnut umi nqqar unicud, iskkiln ṭifinaɣ ungaln zɣ wangal uskil u 2ḍ30 ar u 2ḍ7f. llan ar tura azal n 55 iskkiln i yungaln dg anagraw unicud.

ⵜⴰⴳⵏⵙⴻⵙⵜ ⵓⵏⵉⵛⵓⴷ ⵏ ⵉⵙⴽⵉⵍⵏ ⵏ ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ (ⵙⴳ ⵓⵣⵍⵎⴹ ⴰⵔ ⵢⴼⵓⵙ)
ⴰⵏⴳⴰⵍ +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
U+2D30 20px 20px 20px 20px 20px 20px 20px 20px 20px 20px 20px 20px 20px 20px 20px 20px
U+2D40 20px 20px 20px 20px 20px 20px 20px 20px 20px 20px 20px 20px 20px 20px 20px 20px
U+2D50 20px 20px 20px 20px 20px 20px 20px 20px 20px 20px 20px 20px 20px 20px 20px 20px
U+2D60 20px 20px 20px 20px 20px 20px                   20px
U+2D70                                

Iskkiln[edit | edit source]

Code Glyphe Codage Translittération Nom
Unicode

(recommandé)

« ANSI »

(déprécié)

latine API arabe
U+2D30 link=https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Tifinagh_Letter_Ya.svg|20x20px A a a ا ya
U+2D31 link=https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:2D31_(SVG).svg|20x20px B b b ب yab
U+2D32 link=https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:2D32_(SVG).svg|20x20px bh Template:Souligner yabh
U+2D33 link=https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:2D33_(SVG).svg|20x20px G g ɡ گ yag
U+2D34 link=https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:2D34_(SVG).svg|20x20px ghh Template:Souligner yaghh
U+2D35 link=https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:2D35_(SVG).svg|20x20px Ǧ dj d͡ʒ ج yadj (Académie berbère)
U+2D36 link=https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:2D36_(SVG).svg|20x20px yadj
U+2D37 link=https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:2D37_(SVG).svg|20x20px D d d د yad
U+2D38 link=https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:2D38_(SVG).svg|20x20px dh ذ yadh
U+2D39 link=https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:2D39_(SVG).svg|20x20px dd ض yadd
U+2D3A link=https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:2D3A_(SVG).svg|20x20px ddh ḏ̣ ظ yaddh
U+2D3B link=https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:2D3B_(SVG).svg|20x20px E è, ey ə yè, yey
U+2D3C link=https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:2D3C_(SVG).svg|20x20px F f f ف yaf
U+2D3D link=https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:2D3D_(SVG).svg|20x20px K k k ك yak
U+2D3E link=https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:2D3E_(SVG).svg|20x20px yak touareg
U+2D3F link=https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:2D3F_(SVG).svg|20x20px ⴿ khh Template:Souligner yakhh
U+2D40 link=https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:2D40_(SVG).svg|20x20px H h

b

h

b

ه

ب

yah

= yab touareg

U+2D41 link=https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:2D41_(SVG).svg|20x20px H h h ه yah (Académie berbère)
U+2D42 link=https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:2D42_(SVG).svg|20x20px yah touareg
U+2D43 link=https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:2D43_(SVG).svg|20x20px hh ح yahh
U+2D44 link=https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:2D44_(SVG).svg|20x20px Σ ʿ ʕ ع yaʿ
U+2D45 link=https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:2D45_(SVG).svg|20x20px X kh x خ yakh
U+2D46 link=https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:2D46_(SVG).svg|20x20px yakh touareg
U+2D47 link=https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:2D47_(SVG).svg|20x20px Q q q ق yaq
U+2D48 link=https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:2D48_(SVG).svg|20x20px yaq touareg
U+2D49 link=https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:2D49_(SVG).svg|20x20px I i i ئ yi
U+2D4A link=https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:2D4A_(SVG).svg|20x20px J j ʒ ج yaj
U+2D4B link=https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:2D4B_(SVG).svg|20x20px yaj de l'Ahaggar
U+2D4C link=https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:2D4C_(SVG).svg|20x20px yaj touareg
U+2D4D link=https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:2D4D_(SVG).svg|20x20px L l l ل yal
U+2D4E link=https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:2D4E_(SVG).svg|20x20px M m m م yam
U+2D4F link=https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:2D4F_(SVG).svg|20x20px N n n ن yan

Ẓr ula[edit | edit source]

Isaɣuln[edit | edit source]

  1. 1.0 1.1 1.2 salim cakir, tutlayt d tskla timaziɣin, mayyu 2004.
  2. The Libyc Writing, S. Ait Ali Yahia, World Academy of Science, Engineering and Technology International Journal of humanities and Social Sciences Vol:8, No:6, 2014