Wp/shi/Tasna tamezwarut

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | shi(Redirected from Wp/shi/Tasna tamzwarut)
Wp > shi > Tasna tamezwarut
Jump to navigation Jump to search
ⴱⵔⵔⴽ ⵖ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ,
ⵜⴰⴳⵔⵓⵎⵙⵏⴰ ⵉⴳⴰⵏ ⵜⴰⴷⵔⴼⵉⵢⵜ ⵏⵏⴰ ⵖ ⵢⵓⴼⴰ ⴽⵉⵡⴰⵏ ⴰⴷ ⵢⴰⵔⴰ.
ⵍⵍⴰⵏⵜ 1,064 ⵏ ⵜⴰⵙⵏⴰ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ–ⵜⴰⵛⵍⵃⵉⵢⵜ
Template:Main Page bannerⵉⵖ ⵜⵔⵉⵜ, ⴰⴳⴳⵯ ⵏⵏ ⵙ : ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵏ ⵡⴰⵟⵍⴰⵙ ⴰⵏⴰⵎⵎⴰⵙⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ–ⵜⴰⵔⵉⴼⵉⵢⵜⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ–ⵜⴰⵇⴱⴰⵢⵍⵉⵢⵜⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉⵔⴰⵏ ⴰⴷ ⵉⵙⵎⵓⵏⵏ ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ

ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ ⵙ ⵜⵛⵍⵃⵉⵢⵜ

ⵜⵉⵙⴳⴳⵯⵉⵏ ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ ⵏ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ

ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ

ⵖ 12 ⵖⵓⵛⵜ 2007, ⵉⵜⵜⵢⴰⴼⴽⴰ ⵉ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ–ⵜⴰⵛⵍⵃⵉⵢⵜ ⴰⵣⵔⴼ ⵏ ⴰⴷ ⴷⴰⵔⵙ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⵓⵏⵖⵉⵍⵜ ⵙⵉⵙ ⵉⵥⵍⵉⵏ ⵏ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ ⵖ ⵜⵎⵣⴷⴰⵍⵜ ⵏ ⵡⵉⴽⵉⵎⵉⴷⵢⴰ. ⵜⵓⵏⵖⵉⵍⵉⵏ ⵍⵍⴰⵏⵉⵏ ⵖ ⵜⵎⵣⴷⴰⵍⵜ ⴳⴰⵏⵜ ⵜⵉⵔⵉⵎⵉⵏ (tests) ; ⵓⵔ ⴰⵔ ⵣⵣⵔⵓⵢⵏⵜ ⵙ ⵡⴰⴷⴷⴰⴷ ⵓⵏⵚⵉⴱ ⴰⵔ ⴽⵉⵖ ⵜ ⵓⴽⵍⴰⵍⵏⵜ.

>

>

ⵜⴰⵡⵍⴰⴼⵜ ⵏ ⵉⵎⴰⵍⴰⵙⵙ

//ad ɣid nesker tawlaft n yimalass, ad git nettegga tiwlafin zdinin d imaziɣen, ilin légende-nnsen d kulci

>