Wp/shi/Tasna Tamzwarut

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | shiWp > shi > Tasna Tamzwarut
BRRK DAR WIKIPIDYA
Wikipidya s tutlayin timaziɣin yaḍnin:
Tasanayt tilellit nna iẓḍar kraygat yan git-nɣ ad gis yara, Ɣilad, llan gis 1 118 imgradn s Taclḥit, nra uggar


Amgrad n ɣassa

Flag of Mexico.svg

MiksikLmiksik (s tsbnyulit: México), ism amddud igat Iwunak munnin n Miksikanus (s taṣbnyulit Estados Unidos Mexicanos ) tga yat tagdudant tafidiralitn tamirikanit, tili ɣ iffus n Iwankn Munnin n Marikan. Tg yat tmazirt lli mmu iggut urky ns s takat n 120 mlyun n umzdaɣ. Tamazunt ns igat tamdint n Miksiku.

Tga tamazirt n Miksik talli kullu ɣ ggutn midn lli isawaln tasblyunit niɣ isblyunawal. Tg Tis kraḍt immqqurn ɣ urky ns d tis snat ɣ tuggut n takat ns ɣ kullu marikan talatinit. ɣ usggas n 2009 tga tadamsa ns tisnat ɣ timurranin n tadamsa n umaḍlan s yan PIB n 1482 n mlyar n Dular amirikani (USD) (Ɣr uggar...)

Tawlaft n ɣassa


Tighremt, Agadir, Region Souss-Massa-Draa.jpg
Tizurgan yan udwar ig iɣrm iwala i taqbilt n Ida Ugniḍif

Lqist n ɣassa

Ɣ yat tagant, ɣ llan kigan n imudar, izdɣ yan illu igan murran icqqan d yan ugḍiḍ igan igzi icṭrn. Kraygat yan gisn ar inttl masd nttan ad igan agllid n tagant. Yan wass inna illu i wugḍiḍ : " Swingmɣ ɣ yat tɣarast wanna s tt iskrn, nttan ar ad ig agllid... "

Isqsa t ugḍiḍ : Mamnk ad tga tɣarast ad ? Wanna iswan kigan n waman nttan ara-t ig. Mac manza za aman ad ?

Ddun ssntin asnubbc ar ttllin s waman aylliɣ-nn ufan yan yill. Agḍiḍ nttan issn is ar izzigiz yill d is ar ittddu d ar-d iffal idɣarn ganin ayyarn. Isawl ugḍiḍ : " smaqql, llan ɣid kigan d waman, kyyin ar ad izwur ad tn tsut acku kyyin ad imqqurn ! "

Iddm y'illu tazllumt nns ar issa, agḍiḍ nttan issn ma'y isker, iskkus ɣ usklu ar-d ittini : " Aywak ay illu...ayhayya nnk ẓḍarɣ ad suɣ uggar n ɣanck nna ! "

Illu ar issa ar daɣ issa, iɣal ukan ar issa. " Mac, yini yas ugḍiḍ, kyyin ur a tssat...Hann aman ar d aqqlayn ! "

Illu ar ukan sul issa, mac iggummi ma isnfisil acku aman n yill ar d ukan aqqlayn, is akk irmi ur yad iẓḍar i yat...Agḍiḍ ar ittqql aylliɣ snfln waman n yill...Tizi lliɣ a tturrayn ar ffaln idɣarn ganin ayyarn.

Agḍiḍ ar iskar is a issa, aylliɣ kullu ddan waman, issumtn umlal, iddu dar illu inna y'as : " Tẓṛit mad uwiɣ ?! "

S tigzi nns as iga ugḍiḍ agllid n tagant, agllid nns n kraygat ass. (Ɣr uggar...)

Tazwart

Tga Wikipidya yat tasanayt nɣd asamu amuṭṭun igan ilelli nɣ aḥuṛṛi illan s ɣaydd n tutlayin, tettuyskat d tettuyɛdal fad ad tg yat twuri n umyawas innurẓmn i kraygat yan, xdmn gis agudi n imaratn nna gis ittaran bla ad gis rbḥn nɣ ad gis amẓn tiɣrad, s uwttas ad tg tussna yat tɣawsa igan fabur ur iqqan ad dars yili atig d kraygat yan dars azrf ad iɣr d ad yaqqra ɣayli ittiri.

Tga Wikipidya yat zɣ iɣbula n lmɛlumat nna akk imqqurn d nna akk ittuyssan ɣ umaḍal ɣammas n wantirnit, d nttat yat zɣ smuss d mraw isitn lli d tkkan middn bzaf s tṣnif lli tskr Aliska ɣ wayyur n yunyu 2020. Ar takka tasanayt ad yan lmuḥtawa igan fabur d blan licharat. Tumẓ tt timrslt n Wikimidya d nttat ad sis itklfn, tga timrslt ad yat tamaddast ur igi awttas nns iqariḍn, art tmwaln middn ɣar s tiwisi d tabarruɛat.

Ɣilad, Wikipidya n Taclḥit llan gis:
1 118
Imgradn
6
Middn ad gis ixdmn

Awwas

Kuyan iẓḍar ad irnu ku tikkelt tumayt, iqqan-d ad yili uzrak n ilugan; amedya: asselken n tumayt neɣ asidmer i imegraden.

Llant kigan n tasniwin n twisi, lumen afad ad nesnulfu amegrad, ad nsenfel tasna neɣ ad nesres tugna. Teẓḍarem ad tsersem aseqsi.

Awsat ɣ usbuɣlu nns, mac ad ur trnum imgradn imaynutn ! sbuɣluyat zwar wida llanin, bac ad anɣ ssnṣbn ayt wikimidya asnfaṛ yili d wikibidya tunṣibt.

Nnan willi zrinin...

  • Riɣ tamɣra macc kṣuḍɣ sg iyyḍan
  • Aẓru ẓṛḍɣt, tacicawt ur tt-uteɣ
  • Yan iran tammnt, iṣber i iɣbbaynn n tizzwa
  • Yuf gar imnsi gar awal
  • Tgust itutn ɣ umlal ur a-tkay
  • Kra trit ila ɣ ddunit abla lhna
  • Tiddukla zund aɣaras, iɣ gis ibbi uḍar ar gis tmray tuga
  • Yugr imi nns imi n tgmmi nns
  • Inna-d ur tkki tngult ikk-tt-id uzgen nnes ... (Ɣr uggar...)

Awsat aɣ

Awsat aɣ ɣ tirra n imgraden n Wikipedia s tutlayt Taclḥit afad aykcem usenfar ad ɣ Wikipedia, Ɣid aɣ tẓḍarm ad trnum kran umgrad amaynu, arayat aynna mi tẓḍarm bac ad gguten imgraden s tutlayt Taclḥit. Wikipedia help.png Iɣ tḥtajjat tiwisi ɣ tirra n imgradn, tzḍart a'nn taggʷt ɣ Tasna n Tiwisi.Wikipidya iga yan ɣ isnfarn n Timrslt n Wikimidya, ilin daɣ kran isnfarn yaḍna n tmrslt ad zund: