Wp/shi/Tasna Tamzwarut

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | shiWp > shi > Tasna Tamzwarut
Jump to navigation Jump to search
BRRK DAR WIKIPIDYA
Wikipidya s tutlayin timaziɣin yaḍnin:
Tasanayt tilellit nna iẓḍar kraygat yan git-nɣ ad gis yara. Ɣilad, llan gis 1 137 imgradn s Taclḥit, nra uggar !

Amgrad n ɣassa

Iḍbibn ar skarn manik bac ad awsn i willi hrcnin s tmaḍunt ad

Aṭṭan n kurunafirus 2019 (s tnglizt: Coronavirus Disease 2019); asgzl nns: COVID-19 /kuvid-19/, iga yat tmaḍunt ittɣmmamn ar gis israg ufirus n kuṛuna nna iggʷran is ittyafa. Afirus ad d tmaḍunt ad ur yadlli ttussann dar ufgan dat ad d yuman usuḍṛeṛ nnsn ɣ tsga n Wuhan ɣ tmazirt n Cinwa ɣ wayyur n Dujanbir n usggʷass 2019, isrg ilmma ɣ yiriḍi n kurunavirus 2019—20.

Zɣ tmitar nna s bahra tettuwssan tmaḍunt n kurunavirus 2019 gant kuẓt, ar nttafa: tirɣi, tusut, izwan, aṭṭan n yixf, timri n wunfus. Ilin kra n imuḍan ar darsn ttumanent kra n tmita yaḍn zun-d igẓaẓn n tzlmin, aṛmay, iḍn n ugayyu, abzag n taqqayt d umɣlil. timitar ad akkʷ ar-d ttumanent imik s imik, gr smmus ar kkuẓ d mraw wussan. Kra zɣ middn ar tn-ittaɣ waṭṭan min ad si-s syafan ula umanent fllasn tmitar-nns, middn-a akkʷ, amata gisn (attay n 80%) ar ttjjin min ad ḍfrn kra n usafar iẓlin. Yan zɣ sḍis (1/6) n mddn ar fllasn ttumanet kra n tmitar bahra hrcnin zun-d timri n usunfs.

Middn wssrnin d willi dar llant tmukrisin tidwsanin (timukrisin n wul, aṭṭan n uskkʷaṛ, ...) llan ɣ imizi n wad tn-yaɣ waṭṭan n kurunavirus uggar n wiyyaḍ. (Ɣr uggar...)

Tawlaft n ɣassa

Kasbah Ait Ben Haddou.jpg
Ayt Bn Ḥddu taman tiɣrmt n Warzazat

lQist n ɣassa

Ɣ yat tagant, ɣ llan kigan n imudar, izdɣ yan illu igan murran iceqqan d yan ugḍiḍ igan igzi ictern. Kraygat yan gisen ar inettel mas d nettan ad igan agellid n tagant. Yan wass inna illu i wugḍiḍ : " Sewingemɣ ɣ yat tɣarast wanna s tt iskern, nettan ar ad ig agellid... "

Iseqsa t ugḍiḍ : Mamenk ad tga tɣarast ad ? Wanna iswan kigan n waman nettan ara-t ig. Mac manza za aman ad ?

Ddun ssentin asnubbec ar ttellin s waman ayelliɣ-nn ufan yan yill. Agḍiḍ nettan issen is ad izzigiz yill d is a itteddu d ar-d iffal idɣarn ganin ayyarn. Isawl ugḍiḍ : " smaqqel, llan ɣid kigan n waman, kyyin ar ad izwur a ten tsut acku kyyin ad imqqurn ! "

Iddem illu tazellumt nns ar issa, agḍiḍ nettan issen ma isker, iskkus ɣ usklu ar-d ittini : " Aywak ay illu...ayhayya nnek ẓḍarɣ ad suɣ uggar n ɣanck nna ! "

Illu ar issa ar daɣ issa, iɣel ukan ar issa. " Mac, yini yas ugḍiḍ,kyyin ur a tessat...Hann aman ar d aqqlayn ! "

Illu ar ukan sul issa, mac iggummi ma isenfisil acku aman n yill ar d ukan aqqlayn, is akk irmi ur yad iẓḍar i yat...Agḍiḍ ar itteql ayelliɣ senfln waman n yill...Tizi lliɣ a tturrayn ar ffaln idɣaren ganin ayyarn.

Agḍiḍ ar iskar is a issa, ayelliɣ kullu ddan waman, issumten umlal, iddu dar illu inna yas : " Tẓṛit mad uwiɣ ?! "

S tigzi nnes as iga ugḍiḍ agellid n tagant, agellid nnes n kraygat ass.

Tazwurt

Iga Wikipedia yan usenfar n tegrumesna tilellit ittugan ɣ Internet. Iga ameɣrud, ig agetutlay, ixdem s umenzay n wiki. Awettas n Wikipedia d tufki n tumayt s tlelli. Kuyan iẓḍar ad tt-issemres, ad tt-isenfel, ad tt-isnulfu.

Aselgen n usenfar-a ittusenmel s imenzayen imsnulfuten. Tumayt-nnes tettukcad s licence Creative Commons by-sa iẓḍar ad yili yenɣel s turagt-nna meqqar ma i amesɣaru amzenzi s uzrekki n tewtiltin.

Ɣilad, Wikipedia s Taclḥit telkem s 1 137 imagraden. Nra iɣ-t inna rbbi ad nlkem s 5000 imagraden.

Awwas

Kuyan iẓḍar ad irnu ku tikkelt tumayt, iqqan-d ad yili uzrak n ilugan; amedya: asselken n tumayt neɣ asidmer i imegraden.

Llant kigan n tasniwin n twisi, lumen afad ad nesnulfu amegrad, ad nsenfel tasna neɣ ad nesres tugna. Teẓḍarem ad tsersem aseqsi.

Awsat ɣ usbuɣlu nns, mac ad ur trnum imgradn imaynutn ! sbuɣluyat zwar wida llanin, bac ad anɣ ssnṣbn ayt wikimidya asnfaṛ yili d wikibidya tunṣibt.

Nnan willi zrinin

 • Riɣ tamɣra macc kṣuḍɣ seg iyyḍan
 • Aẓru ẓṛḍɣt, tacicawt ur tt-uteɣ
 • Yan iran tammnt, iṣber i iɣbbaynn n tizzwa
 • Yuf gar imnsi gar awal
 • Tgust itutn ɣ umlal ur a-tkay
 • Kra trit ila ɣ ddunit abla lhna
 • Tiddukla zund aɣaras, iɣ gis ibbi uḍar ar gis tmray tuga
 • Yugr imi nns imi n tgmmi nns
 • Inna-d ur tkki tngult ikk-tt-id uzgen nnes
 • Ur illi usunfu ɣ ddu usawen.
 • Yan istayen tuga ura ittawi yat
 • Iqqan-d ungaz yan iran a yaru
 • Afullus iran ssuq ɣ-iyyiḍ ay ittukrif
 • Yan iran-tid mmimnin isber i tid rzagnin
 • Wanna ibennun kra n tgmmi issimɣur-t ad ur imil teg tinnes.
 • Wanna ur iẓḍarn ak inɣ iḥyuk ur igi argaz.
 • Yuzat ar amgwerd ifelt
 • Amuc n ger snat tgmma ar iggan bla tirmt
 • Inna uccn ur bedda bbinet. ... (Ɣeṛ uggar...)

Awsat aɣ

Awsat aɣ ɣ tirra n imgraden n Wikipedia s tutlayt Taclḥit afad aykcem usenfar ad ɣ Wikipedia, Ɣid aɣ tẓḍarm ad trnum kran umgrad amaynu, arayat aynna mi tẓḍarm bac ad gguten imgraden s tutlayt Taclḥit.

Wikipedia help.png Iɣ tḥtajjat tiwisi ɣ tirra n imgradn, tzḍart a'nn taggʷt ɣ Tasna n Tiwisi.


Iggura neɣ iflwan
Circle-icons-calculator.svg
RoseVents.svg
Avicenna TajikistanP17-20Somoni-1999 (cropped).png
Klepsydra-pt.svg
ReligionSymbol.svg
Leonardo polyhedra.png
Sport balls.svg
Technologie.png
Tusnakt Tarakalt Taflsuft Amzruy Asgd Taẓuṛi Tunnunt Ttiknulujya
Wikipedia help.png
Science-symbol-2.svg
Yaẓ.png
Desktop computer clipart - Yellow theme.svg
Stylo.svg
Map symbol museum 02.png
Star of life2.svg
Six glyphs.svg
Tiwisi Timassanin Imaziɣen Tasenselkimt Tadlsa Taɣrma Tasnijjit Tutlayt
Igh ichqqa fllak ad tghert ma ghid ittyaran, ad ur tettut ad tekkt tasna ad fad ad tissant uggar f tirra s Ugmmay alatin n tmaziɣt (Tamɛmmrit)
Izdayn nɣ liens ifulkin n tutlayin timaziɣin
Imgrad (imlan) ifalkayn n Wikipidya Taclḥit

Flag of Morocco.svg
Sources d'Oum Rabii é.JPG
Leonardo self.jpg
Vasilisa.jpg
Tachelhit.png
Lmɣrib Asif n Wansifen Lyunardu da Vintci Vasilisa Tafalkayt Taclḥit


Wikipidya iga yan zɣ isnfarn n Timrslt n Wikimidya, ilin daɣ kran isnfarn yaḍna n tmrslt ad zund: