Wp/shi/Tasna Tamzwarut

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | shiWp > shi > Tasna Tamzwarut
Jump to navigation Jump to search
Brrk-at dar Wikipidya
Tasanayt tilellit nna iẓḍar kraygat yan git-nɣ ad gis ittara
Ɣilad, llan gis 1,105 imgradn s Taclḥit, nra uggar !
Ɣassad iga Lḥdd 25 uktubr n 2020.
Ɣmk-lli s iga wiki i tilifun
Wikipedia s tutlayin timaziɣin yaḍnin:
Tacawit - Taqbaylit - Tarifit - Tamaziɣt n waṭlas alemmas - Tamaziɣt tafuṣḥit tamerrukit

Amgrad n ɣassa

Yat tawlaft n Lḥaj Blɛid

Iga Lḥaj Blɛid ( s ism nns iɣzzifn : Blɛid u Brik Da Bihi ) yan rrays amaziɣ asusi aclḥi. Illul gr 1870 d 1875 ɣ Wanu n ɛeddu ɣ Idawbaɛqil, immt ɣ 1945.

Lḥaj Blɛid iga yan ɣ tmatarin mqqurnin n usnulfu amaziɣ ɣ tasga ittuyassann ɣilad s Sus d idɣarn lli ɣ ttyawsawal tutlayt taclḥit. Ur nssen kigan f umezruy nns mqqar nẓḍar ad nini mas tman d isnifiln ixatarn lli issn iffus n Lmrruk ɣ tasutin ad ggʷranin zɣ mad gguran imɣarn mqqurnin satn ar ttrzan inkan lli f tbidd tamtti taqburt ar srusen iwutta n insayen d temyurin yaden inmalan d tudert ingwan ɣ tgadirin nnesen mqqurnin. Rad iniɣ, mas d lliɣ d gguran imɣaren mqqurnin zun d Ametuggi, Aglawi d wiyyad, fkan udem yaden i tnbadt ɣ tsga yad kksnt ɣ ifassen n inflas n teqbilt ; mkan nit ad satnt tɣawsiwin yaḍn, zun d amarg d insayen iqburen, ar ttfuɣen iger nns ametti ar lssan timlsa yaḍn inmalan d isnulfuten lli d sgguran inbaden ad. (Ɣeṛ uggar...)

Tawlaft n ɣassa

Kasbah Ait Ben Haddou.jpg
Ayt Ben Ḥddu taman tiɣrmt n Warzazat

Lqist n ɣassa

Ɣ yat tagant, ɣ llan kigan n imudar, izdɣ yan illu igan murran iceqqan d yan ugḍiḍ igan igzi ictern. Kraygat yan gisen ar inettel mas d nettan ad igan agellid n tagant. Yan wass inna illu i wugḍiḍ : " Sewingemɣ ɣ yat tɣarast wanna s tt iskern, nettan ar ad ig agellid... "

Iseqsa t ugḍiḍ : Mamenk ad tga tɣarast ad ? Wanna iswan kigan n waman nettan ara-t ig. Mac manza za aman ad ?

Ddun ssentin asnubbec ar ttellin s waman ayelliɣ-nn ufan yan yill. Agḍiḍ nettan issen is ad izzigiz yill d is a itteddu d ar-d iffal idɣarn ganin ayyarn. Isawl ugḍiḍ : " smaqqel, llan ɣid kigan n waman, kyyin ar ad izwur a ten tsut acku kyyin ad imqqurn ! "

Iddem illu tazellumt nns ar issa, agḍiḍ nettan issen ma isker, iskkus ɣ usklu ar-d ittini : " Aywak ay illu...ayhayya nnek ẓḍarɣ ad suɣ uggar n ɣanck nna ! "

Illu ar issa ar daɣ issa, iɣel ukan ar issa. " Mac, yini yas ugḍiḍ,kyyin ur a tessat...Hann aman ar d aqqlayn ! "

Illu ar ukan sul issa, mac iggummi ma isenfisil acku aman n yill ar d ukan aqqlayn, is akk irmi ur yad iẓḍar i yat...Agḍiḍ ar itteql ayelliɣ senfln waman n yill...Tizi lliɣ a tturrayn ar ffaln idɣaren ganin ayyarn.

Agḍiḍ ar iskar is a issa, ayelliɣ kullu ddan waman, issumten umlal, iddu dar illu inna yas : " Tẓṛit mad uwiɣ ?! "

S tigzi nnes as iga ugḍiḍ agellid n tagant, agellid nnes n kraygat ass.

Tazwurt

Iga Wikipedia yan usenfar n tegrumesna tilellit ittugan ɣ Internet. Iga ameɣrud, ig agetutlay, ixdem s umenzay n wiki. Awettas n Wikipedia d tufki n tumayt s tlelli. Kuyan iẓḍar ad tt-issemres, ad tt-isenfel, ad tt-isnulfu.

Aselgen n usenfar-a ittusenmel s imenzayen imsnulfuten. Tumayt-nnes tettukcad s licence Creative Commons by-sa iẓḍar ad yili yenɣel s turagt-nna meqqar ma i amesɣaru amzenzi s uzrekki n tewtiltin.

Ɣilad, Wikipedia s Taclḥit telkem s 1,105 imagraden. Nra iɣ-t inna rbbi ad nlkem s 5000 imagraden.

Awwas

Kuyan iẓḍar ad irnu ku tikkelt tumayt, iqqan-d ad yili uzrak n ilugan; amedya: asselken n tumayt neɣ asidmer i imegraden.

Llant kigan n tasniwin n twisi, lumen afad ad nesnulfu amegrad, ad nsenfel tasna neɣ ad nesres tugna. Teẓḍarem ad tsersem aseqsi.

Nnan willi zrinin

 • Yuf gar imnsi gar awal
 • Tgust itutn ɣ umlal ur a-tkay
 • Kra trit ila ɣ ddunit abla lhna
 • Tiddukla zund aɣaras, iɣ gis ibbi uḍar ar gis tmray tuga
 • Yugr imi nns imi n tgmmi nns
 • Inna-d ur tkki tngult ikk-tt-id uzgen nnes
 • Ur illi usunfu ɣ ddu usawen.
 • Yan istayen tuga ura ittawi yat
 • Iqqan-d ungaz yan iran a yaru
 • Afullus iran ssuq ɣ-iyyiḍ ay ittukrif
 • Yan iran-tid mmimnin isber i tid rzagnin
 • Wanna ibennun kra n tgmmi issimɣur-t ad ur imil teg tinnes.
 • Wanna ur iẓḍarn ak inɣ iḥyuk ur igi argaz.
 • Yuzat ar amgwerd ifelt
 • Amuc n ger snat tgmma ar iggan bla tirmt
 • Inna uccn ur bedda bbinet. ... (Ɣeṛ uggar...)

Awsat aɣ

Awsat aɣ ɣ tirra n imgraden n Wikipedia s tutlayt Taclḥit afad aykcem usenfar ad ɣ Wikipedia, Ɣid aɣ tẓḍarm ad trnum kran umgrad amaynu, arayat aynna mi tẓḍarm bac ad gguten imgraden s tutlayt Taclḥit.

Isenfaren aytmaten