Wp/shi/Tutlayt Tarifit

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | shi(Redirected from Wp/shi/Tarifit)
Wp > shi > Tutlayt Tarifit
Tarifit

Tamazirt : Flag of Morocco.svg Lmɣrib
Adɣar : Rrif
Amḍan n imsawaln : Gr 1.47 d 3 id mlyun
Tawja : Tutlayin timaziɣin
Takat : Tutlayin timaziɣin tiznatiyin
Agmmay n tirra : Tifinaɣ - Alatin - Aɛrab

Isngal n tutlayt
ISO 639-3 : rif
Glottolog : tari1263

Takarḍa
Riffian-speaking areas.png


Tga Tarifit awal amaziɣ nna s sawaln ayt rrif. Zɣ mad nufa ɣ usiḍn amrrukiy n 2004, uṭṭun n imssiwln n trifiyt ɣ umrruk iga t attayn n 1,270,000 umlyun, ilkm attayn n 1,5 umlyun ɣ umaḍal akkʷ. zɣ dar isugam yaḍnin, ittwasitg wuṭṭun n imssiwn nns s wattayn n 3 imlyunn.

Llan tuggt n imssiwln n trifiyt ɣ urubba nna s d uckan dffir n uzwag nnsn imqqurn zɣ wammas n isggʷasn n 1960. hulanḍa, abljik, d waliman, gan timizar nna ɣ bahra llan.

Waxxa ittwassn ism ad n "tarifiyt", ig yan yirm ubɣir (ilan abɣur), imaziɣn n rrif ar ttinin i wawal nnsn tamaziɣt.

Tiqbilin timslmaziɣin nna isawaln s trifiyt gan tnt: ibqquyn, ayt uryaɣl, ayt tmsaman, ayt tuzin, ayt ɛmmart, igznnayn, (metalsa, ibdarsn?), ayt sɛid, iqlɛiyn, tafrsit, ayt Oulichek(?), ayt buyḥyi, ikbdanen, ayt gmil.

Isnfiln Imsislitn[edit | edit source]

Ittwassn wawal arifiy s isnfiln nns imsislitn sis iẓlin. isnfiln ad imsislitn gan zɣ tɣawsiwin iskarn tanmart ɣ urmas dar imaziɣn ann yaḍn.

askkil manik s ittwasusru amdya
l r awal [awar]; aɣyul [aɣyur]; ul [ur]
k c nkk [ncc]; akal [acal]; mamk [mamc]
ll ddj illi [iddji]; taẓallit [taẓaddjit]
g j agllid [ajddjid]; agḍiḍ [ajḍiḍ]
g y agm [aym]
lt tc ultma [utcma]; taɣyult [taɣyutc]
r aa ur [waa]; tamɣart [tamɣaat]; tamurt [tamwaat]
sk cc isk [icc]; tiskrt [ticcrt]

Amata n walsiwn irifiyn, slawan akkʷ win tsggʷin tinammasin n rrif amslmaziɣ, gisn isnfiln ad imsislitn, mac ur kullu gis ttwaɛmmemn; ur llin dar walsiwn n ugmmuḍ n rrif (ikbdann, iznasn...) nna yaẓn uggar i tntaliwin ann yaḍn ɣ uswir amsisli.

Imgirrden gr Tarifit d tutlayin timaziɣin yaḍni:

  • /l/ ar tgga /ř/, zund : aɣyul -> aɣyuř
  • Ur aɣ tntaqn /r/ asmi illan qbel askkil: taddart -> taddaat.

Lemmer tlla tiɣra mbeɛd /r/ ar t ntntaq, zund : ar tnṭaqn /r/ n tamara.

  • /ll/ ar itgga /ǧ/, Amedya : yelli -> yeǧi.
  • /lt/ ar itgga /č/, Amedya : weltma -> wečma.
  • S umata /k/ ar itgga /c/.
  • Mnck n twal, ur aɣ tntaqn awṣil a-, zund : afus -> fus
Asekkil ɣ tmaziɣt n arrif Awal ɣ tarifit Awal ann ɣ tantalawin tiyaḍ Anamek s taclḥit
Ř ř ul ul
aɣyuř aɣyul aɣyul
awař awal awal
dj azeǧif ixf agayyu/ixf
yeǧa yella illa
ajeǧid agellid agllid
Č č wečma weltma ultma
tacemřač tamllalt tumlilt
taɣyuč taɣyult taɣyult

Isaɣuln[edit | edit source]

Incubator-logo.svg
Ẓr ula Tarifit ɣ Wikipidya lli illan ɣ Wikimidya Incubator
Tutlayin Timaziɣin
Tutlayin Amzray Tamaziɣt taqburt†,R
Gwanc Tagwancit
Agmuḍan Tawilant · Tasknit · Taɣdimsit · Tazrgt · Tanfust · Tasiwit
Agafay Taznatit Aṭlas anammas agmuḍanTA (Ayt Sɣruccn · Ayt Warayn) · Tiniri tagafayt (Tagurart · Tumẓabt · Tamaziɣt n iffus n Wahran d Figgig · Tidiklt · Tuwat · Tugurt · Tagargrnt) · Tarifit · Taznatit tagmuḍan tamɣribit · Ayt Iznasn · Ayt Snus · Tacawit · Tazwarit tatunsitTE (Tadjrbit · Tamaziɣt n Maṭmaṭa · Tasndit · Tawilult) · Tadzayrit tagmuḍant (Taclfin · Tacnwit)
Ur gin iznatin Tamaziɣt n waṭlas (Aṭlas anammas · Ɣarbi · Taɣumarit · Taṣnhajit n Srayr · Taclḥit) · Taqbaylit
Inawayn Tamaziɣt tanawayt tamɣribit · Tamaziɣt tanawayt tadzayrit
Twarg Tamahaq · Tamacaq · Tawllammt · Tayart
Iffus ataram Tatsrrt · Tuḍḍungiyya
Agmmay Tirra n tifinaɣ · Tirra talatint · Tirra taɛrabt · Tirra taɛibrit
Timrsal Unbiḍ AAAL (Dzayr) · HCA (Dzayr) · IRCAM (Lmɣrib) · DNAFLA (Mali) · CRB (Fransa)
Ur gin unbiḍ Berber Academy · World Amazigh Congress
TE Transitional to Eastern · TA Transitional to Atlas · Tutlayt immutn · R Reconstructed