Wp/shi/ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | shi(Redirected from Wp/shi/Taεrabt)
Wp > shi > ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ
Jump to navigation Jump to search
« ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ » ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ, ⵙ ⵓⴳⵯⵎⵎⴰⵢ ⴰⵄⵔⴰⴱ

ⵜⴳⴰ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ (ⵙ ⵜⵄⵔⴰⴱⵜ : العربية) ⵢⴰⵜ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⴼⵔⴰⵙⵢⴰⵏⵜ.

ⴰⵔ ⵜⴻⵜⵜⵢⴰⵔⴰ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ ⵙ ⵓⴳⵯⵎⵎⴰⵢ ⴰⵄⵔⴰⴱ. ⴰⴳⵯⵎⵎⴰⵢ ⴰⴷ ⵉⴳⴰ ⴰⴱⵊⴰⴷ, ⴷ ⴰⵔ ⵉⵜⵜⵢⴰⵔⴰ ⵣⵖ ⵓⴼⴰⵙⵉ ⵙ ⴰⵣⵍⵎⴰⴹ.

ⵜⵉⵔⵔⴰ[edit | edit source]

ⵉⵜⵜⵡⴰⵙⵙⵏ ⵓⴳⵯⵎⵎⴰⵢ ⴰⴷ ⵖ ⴷⴰⵔ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵉⵛⵍⵃⵉⵢⵏ ⵙ ⵉⵙⵎ ⵏ « ⵉⴷ ⵍⵉⴼ ».

ⵉⵙⵎⴰⵡⵏ ⵏ ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ ⵏ ⵜⴰⵄⵔⴰⴱⵜ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ : ⵍⵉⴼ, ⴱⵉ, ⵜⴰ, ⵜⴰ ⵉⵄⵊⵎⵏ...

ⵍⵃⴰⵔⴰⴽⴰⵜ : ⵜⵉⴷⴱⴰⴽⵉⵏ

ⵍⵢⴰ ⵍⵎⵇⵚⵓⵔⴰ : ⵢⴰ ⵉⵔⵥⴰⵏ

ⵉⵙⴽⴽⵉⵍⵏ ⵏ ⵍⵎⴷⴷ : ⵍⵉⴳ ⵓⵔ ⵉⵎⵃⵉⵙⵏ, ⵢⴰ ⵓⵔ ⵉⵎⵃⵉⵙⵏ, ⵡⴰⵡ ⵓⵔ ⵉⵎⵃⵉⵙⵏ.

ⴰⵎⵃⵃⴰⵙ ضبط الحركات

ⴰⴳⵯⵎⵎⴰⵢ ⵉⴳⴰ ⵜ التهجّي

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[edit | edit source]