Wp/shi/ⵔⵔⴱⴰⵟ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | shi(Redirected from Wp/shi/Rrbaṭ)
Wp > shi > ⵔⵔⴱⴰⵟ
Jump to navigation Jump to search

ⵉⴳⴰ ⵔⵔⴱⴰⵟ (ⵏⵖ ⴷ ⴰⵔⴱⴰⴹ, ⵣⵖ ⵓⵎⵢⴰⴳ ⵔⴱⴹ ⵏⵏⴰ ⵖ ⴷ ⵉⴼⴼⴰⵖ ⴰⵎⵔⴰⴱⴹ) ⵢⴰⵜ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵜⴰⵎⵔⵔⵓⴽⵉⵢⵜ, ⵉⴳ ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏ ⵓⵎⵔⵔⵓⴽ.

ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⴰⴷ ⵙⵙⵔⵙⵍⵏ ⵜⵜ ⵉⵎⵓⵃⵃⴷⵉⵢⵏ ⵖ 1150.

ⵖ 1912, ⵉⵙⴽⵔ ⴳⵉⵙ ⵍⵢⵓⴹⵉ ⴰⵙⵇⵇⵉⵎ ⵏ ⵓⵎⵣⴷⵖⵊⵉⵏⵉⵔⴰⵍ ⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙ, ⴷ ⵜⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏ ⵓⴼⵔⴰⴳ ⴰⴼⵔⴰⵏⵙⵉⵙ ⵖ ⵓⵎⵔⵔⵓⴽ. ⵖ 1956, ⵉⵖⴰⵎⴰ ⵔⵔⴱⴰⵟ ⵉⴳⴰ ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⵏ ⵓⵎⵔⵔⵓⴽ.

ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ[edit]

ⴰⴳⵙⴰⵔ (déclin)[edit]

ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⴱⵓⵔⴳⵔⴰⴳ[edit]

ⴰⵙⵙⵍⵎⴷ ⴰⵏⴼⵍⵍⴰ[edit]

ⵉⴳⴰ ⵔⵔⴱⴰⵟ ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵖ ⵜⵎⴰⵏ ⵜⵓⴳⴳⵜ ⵏ ⵜⵎⵔⵙⴰⵍ ⵏ ⵓⵙⵙⵍⵎⴷ ⴰⵏⴼⵍⵍⴰ ⵖ ⵓⵎⵔⵔⵓⴽ, ⵜⵎⵓⵏ ⵜⵓⴳⴳⵜ ⵏⵏⵙⵏ ⵖ ⵜⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵜⵎⵓⵙⵏⵉ (ⵎⴰⴷⵉⵏⴰⵜ ⵍⵄⵉⵔⴼⴰⵏ). ⴽⵔⴰ ⴳⵉⵙⵏⵜ:

ⵉⵍⵉⵏⴽⵏ ⵉⵜⵜⴰⵡⵢⵏ ⵙ ⵎⴰⵏⵉ ⵢⴰⴹⵏ[edit]

  • ⵜⴰⵎⴷⵉⵏⵜ ⵏ ⵔⵔⴱⴰⵟ, ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵜⴷⵍⵙⴰ (ⴰⵍⵉⵏⴽ)

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[edit]