Wp/shi/Lḥaj Blɛid

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | shiWp > shi > Lḥaj Blɛid
Lḥaj Blɛid
ⵍⵃⴰⵊ ⴱⵍⵄⵉⴷ - الحاج بلعيد
Lhaj Belaïd.jpg
Lḥaj Blɛid yusi rribab nns ɣ usggʷas n 1933.
Kra kullu fllas
Talalit 1875, Ida u Baɛqil
Tamttant 1945, Lmɣrib
Adɣar Tamazirt n Sus
Tamazirt Flag of Morocco.svg Lmɣrib
Mad isker
Tawuri Amdyaz, Anaẓuṛ
Tutlayt Taclḥit
Anaw Tirruyṣa
Allal Ribab

Iga Lḥaj Blɛid (s ism nns iɣzzifn: Blɛid u Brik Da Bihi) yan rrays amaziɣ asusi aclḥi. Illul gr 1870 d 1875 ɣ Wanu n ɛeddu ɣ Idawbaɛqil, immt ɣ 1945. Ig yan ɣ tmatarin mqqurnin n usnulfu amaziɣ ɣ tasga ittuyassann ɣilad s Sus d idɣarn lli ɣ tettyusawal tutlayt taclḥit. Ur nssin kigan f umzruy nns mqqar nẓḍar ad nini mas tman d isnifiln ixatarn lli issn iffus n Lmrruk ɣ tasutin ad ggʷranin zɣ mad ggʷran imɣarn mqqurnin satn ar ttrzan inkan lli f tbidd tamtti taqburt ar srusen iwutta n insayen d temyurin yaden inmalan d tudert ingwan ɣ tgadirin nnsn mqqurnin. Rad iniɣ, mas d lliɣ d gguran imɣaren mqqurnin zun d Ametuggi, Aglawi... d wiyyad, fkan udem yaḍn i tnbaḍt ɣ tsga yad kksnt ɣ ifassen n inflas n teqbilt; mk-ann nit ad satnt tɣawsiwin yaḍn, zun d amarg d insayn iqburn, ar ttffuɣn igr nns amtti ar lssan timlsa yaḍn inmalan d isnulfutn lli d sgguran inbadn-ad.[1]

Paulette Galand-Pernet, lli yaran kigan n tzrawin f umarg d insayen isusiyn, tnna ɣ warratn nns lli d tsfaɣ ɣ usggʷas n 1972, mas iga umarg n Rrways timdyazin n imariren mi ur ig tawwuri nns amer amarg; ar tent skarn, gin-asnt tiyyt nnsnt, ar zzrign timizar s tiyyaḍ, ilin f kran trabbut ɣ llan iɛzrayen ittlmadn anaw ad n umarg; amzwar n trabbut-ad ad igan Ṛṛays.

Iɣ nsawl f ṛṛways, idrus ma ɣ nttettu Lḥaj Blɛid; acku nttan ad ifln titgarin ittusllan. Lḥaj Blɛid, rrays amedyaz nnɣ atrubadur, ifl timitar-nns ɣ umarg amaziɣ ɣ tsga n Sus. Ilul ɣ Wanu n ɛeddu ɣ tsggiwin n Tiznit. Ur nssen man aseggwas ad ilul, illa may tinin mas d illul gr 1870 d 1875. Nnant krant tmesiggilin (Alexis Chotin d Paulette Galand-Pernet) mas rad dars ilin 60 n usggʷas ɣ usggʷas n 1933. Tawja nnes ur teṭṭaf yat, sul mmten ayt dars lliɣ sul imezziy. Iffuɣ timezgida ikcm i kraygat anaw n twwuri afad ad irar mas ictta tiram zun d tayssa, ccmutiyt iheyyaden lliɣ ilkem Tazerwalt, illiɣ ittyumdal yan ɣ iggurramen imeqrann n Sus Sidi Hmad u Musa.

Taẓerwalt lli igan amkan ar s nn akkʷ ttaseyn midden aḍan a'ɣ innurẓem wul-nns s umarg d uẓawan. Ikcm ad ig anlmad ɣ trabbut ismann kra ɣ inmɣuren n umareg n tizi-ann. Ur izri yat s lliɣ isker ntta yat trabbut, lkmn-t-inn wiyyaḍ. ,Munn i umarg d rribab zun d Muḥmmad Budrɛa, Ali Aswiriy d Mbaṛk belleḥsen ; ig tiswar i idukan-nns ar ittkka timizar d tqbilin ; tizi yan ad yurar aylli nit sul ittnunuyn ɣ imzgan n imsfliden imaziɣn. Awin-t ibrdan ar tigmma n inmɣuren n tqbilin d inflas n Lmxzn ɣ Sus. Tugt n turarin-nns ar mmalnt idrfan mqqurnin n tudrt-nns.

Tudrt nns

Passport n Lḥaj blɛid lli gis ittyura mas d illul ɣ 1875.

Irwas is d llul Lḥaj Blɛid ɣ ixf n tasut tis 19 gr 1870 d 1875, ɣikli s nnan Alexis Chottin d Paulette Galland. Iga yiws n usklu n Ayt Da Bihi, yucka-d zɣ Ibaɛqiln. Immut as babas Bihi Da Brik lliɣ sul imẓẓiy. Iddr timẓi nns d mas Rqiya illis n Ɛli n udwar n Tamaɛit lli illan ɣ tsga n Imsggin taman Agadir. Idda iɣra-d ɣ timzgid ɣ udwar nit lliɣ d illul Anu n ɛeddu ɣ tsga n Tznit, tkka-tt-in tawja nnes ur teṭṭaf yat, ɣayn ad yujjan innas ad tsfɣ zɣ timzgid bac ayg amksa. lliɣ tn ikka ar itdda ayksu izamarn ar bdda dis itawi taɣanimt nns bac asis ilhu ixf nns, ɣikan as ssn middn is dars may tini ɣ umarg.

Lliɣ-d yurri Lḥaj Blɛid s Fransa ɣ usggas n 1938, yumz urgaz ad trita nns ɣ taẓuri. Lliɣ idda ad ikk dar Aglawu Thami ɣ ammas n Taliwin, ihrc yuḍn ixf nns kran 3 imalasn ayliɣ immt ass n 15 Mayu 1946. Mḍlnt ɣ tamdint n Wanu n ɛeddu ( Adwar nit lli ɣ illul ) . Ɣ wass n 30 Mayu 1938, iffɣ as lpassport nns ɣ Ugadir lli gis ittyura mas d illul ɣ 1875.[2]

Tamdyazt

Yurar Lḥaj Blɛid f tayri, amuddu, isnifilen n tametti n Sus d tamɣribiyt, asghan, d kigan n yan ad yulesn i turarin lli d ifl s ɣikli tnt nit iskr nttan, nɣ s imassen yaden zun d Iznẓarn Ccamx, Ɛmmuri Mbark, Ḥmad Amntag, Lḥsayn Amntag ... Ttyawskarn fllas kigan d isiggilen zun d walli nit nbder n Paulette Galand-Pernet, win Ben Ihya Lḥusayn gwijjan, Muḥmmad Mustawi d wiyyaḍ.

Amarg

Amarg n rrays Lḥaj Blɛid iga yat tugga f isnifilen imettiten ittemnid ɣ imi n tasut tis 20; tizi lli nn kcmn imɣaren Sus, idfr tt nin fransis; d mamenk as zdaren ad snflen tummenda n mdden sneflen timelsit i ussan nnesen.

Ɣ tudrt nns, iskr Lḥaj Blɛid kigan n umarg, ɣwid ad bahra gisn ittawssan :

  • Taliwin ( Mqqar Tlla Tuga )
  • Wa Lhassani
  • Ya Uhbib Wurgh
  • Atbir Umlil
  • Sawkan Txamamɣ ...

Iwaliwn n umarg nns

Taliwin
Mqqar tlla tuga ar afud
Ilin izammaren a lɛzib ur-k yad lkimɣ
Asif n isktan aɣ iggiz ufulki n waman
D lbnian ula awa zzin icwan
A zagmuz asif nnun ad ikka uḍar
Walaynni iqḍad lmurad lli ira
A kkiɣ-d taliwin nẓr-d lbnyan nns
Nẓṛa ccrajm wala zllij ila tn
Ḥaqqan timizar n l'europe aɣ incr
Lmɛllm lkiɣḍ yawi-t-id isers-t
Asin fllas lmanazih ula ccrajm
D taccrafin wala zllij ila tn
Ma-ɣ a ittenzzah lbaca kiɣ isafer
Ad ikk lḥkuma tin tmizar nns
A ayt lmakan i rebbi duɛayt
Ad yurri uḍar imma han lḥubb myarn
Ufiɣ-d lḥubb iga ljdid ur akkʷ sul
Iri uḍar inu tawada d lɛaqql
A ixf inu bidd ak nzznz riɣ ak nara
Ɣ lkiɣḍ i yan uḥbib ufiɣ-t
→ Lḥaj Blɛid
Atbir Umlil
Atbir umlil ira nmun s darun
Iɣ iyi trit ira bedda ng winnun
Anmun a nẓṛ walli nra ɣ ddunit
Iqqan aɣ-d usmmun lxyar d keyyin
Ama iyi imlan is ijla utbir
Iga wahdat ur imun d yan
Axuya atbir, nniɣ aḥbib i yan
A-t ukan laḥ iqqan-d ad jlun
Lmuluɛ i yan igwmern itbirn
Hadj bel3id.jpg
Nkki nniɣ yuf a tn idalb yan
I walli tn yurun, nɣ tn rbban
Nkki nniɣ yuf a tn idalb yan
Imma yaxlawi, ur sar ggawrn
A mlad lhwa nns, is ira ad jlun
→ Lḥaj Blɛid


Ẓṛ ula

Isaɣuln

  1. Sit n Imurig : http://www.imurig.net/fr/artistes/lhaj-belaid-abaaqil
  2. Sit n Imiksimik : https://web.archive.org/web/20210131180200/http://imiksimik.legtux.org/fra/artists/lhaj_belaid.html