Wp/shi/Iẓnẓarn

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | shiWp > shi > Iẓnẓarn
Disambig colour.svg Iɣ ur igi ɣwad amgrad nna tsiggilt, kcm s tasna n Aẓnẓar bac ad tẓrt akk imgradn nna dar illa yism zund ɣwa !

Iẓnẓarn
ⵉⵥⵏⵥⴰⵔⵏ (taclḥit)
Izenzaren 2009.jpg
Tarabbut n Iẓnẓarn ɣ yan unmuggar ɣ tmdint n Glmim usggwas n 2009.
Kran lmɛlumat fllasn
Adɣar Tamazirt n Sus
Tamazirt Flag of Morocco.svg Lmɣrib
Tutlayt Taclḥit
Anaw Taẓnẓart
Tarabbut n Umarg
Igmamn
Isuln Ɛabdlhadi Iggut
Musṭafa Caṭir
Mulay Ibrahim Ṭṭalbi
Muḥammad Ḥanfi
Ḥasan Biri
Kkantin gis Ɛabdlɛaziz Xams
Laḥsn Bufrtal

Tarabbut n Iznẓarn ( s tifinaɣ : ⵉⵣⵏⵥⴰⵔⵏ nɣd ⵉⵣⵏⵥⴰⵔⵏ ⵉⴳⴳⵓⵜ ) tga yat ɣ tirubba timzwura lli ittyssanin ɣ tmazirt n Lmɣrib d yad ɣ tilli ittuyẓlayn ɣ igr n uzawan atrar amaziɣ wala Amṛṛuki. Mac ur tga yat, rast tfurnt mnnawt yaḍn fint atig uzawan Amṛṛuki ɣ isggasn wis idsḍis d amraw ɣ uzgn igguran ɣ tusutin n 1900. Tirubba yad li raysbid tinmmal n uzawan ikkan immaγ f watig n ufgan d tmagit d tusna n Umṛṛuk n tigira n uffaɣ n isrdas n Fransa d Sblyun .

D ur d mkli ka tga yat ɣ tmzwura iskrn tamackut ad, maca mkli tzêli tarmitns aylliɣ akk illa mad issaɣn i wanaw ad n umarg (amarg n trubba) taznzârt.

Talalit

Nzḍar ad nini mas tmnaway tlalit ns; iɣ nssn mas d tarmiwin zwarnin n trubba zund Laqdam ad ifkan; d imuttutn dranin n tmtti tamrukit mad yad ffaɣn irumiyn tamazirt. Azmz an aɣ d ggurant tiwtlin mqqurnin yiwin s yan wanaw n tudrt ittuskan f ufuɣ d uzwag. Timizar akw illan brra n tmdint zund idrar nɣ izuɣar ur yakkan tanyaft iggutn ur sul zdârnt ad qqnt isɣawsatn n willi gisnt illan. Yawi uya s ad nkkrn isufuɣn n tawjiwin ar n ttrusn, zund kraygatt imzdi, ɣ wakal yâdn. Akal imzdi tga tmdint d isaragnns uqjirn n tudrt. Ɣin aɣ n nmaggarn nttni zwar, s tarwansn ilmma, d imrdukkutn izdin d tmukrisin n idls, win tpsikulujit, d win usɣawsa amtti. Imukrisn ad akw kkand s tuggtnsn asnara ur inmalan n tnbâdt ur iɣin ad tasi, s tɣarast iɣdmn, timasayin llis bdda ttini gant tins.

Mnid n tmukrisin ad ittguduyn, d usyafa idran s uzwag d tikssâd nnad ittu yan ixfns, tugna d tmagit; frkn tarwa n imzdaɣn ad imzwagn s mas d iqqan ad siggln s kra n tɣarast, tgit asnulfu nɣ tga tamaɣt, mas ttinin aylli isisn ɣ ugunsnsn, igi t taɣamarg, nɣ iga tagudî nɣ tagrzâwt, nɣ ɣas nnan uhu mnid udm iqqjrn n tsrtit tunsîbt. Inmuggur d usyafa ya d tizi lliɣ d ffaɣnt trubba ɣ tsggiwin yâdn ɣ umadâl nɣ Mrruk, iddrn zund anaw ad n waddad, ɣ gan The Beatles, Nas Lɣiwan d tiyyaḍ.

Ddaw uẓazu n ufrak d iẓttiwn n tudrt, sdan iɛzriyn ad s tmatarin mqqurnin kkusan ɣ umuɣ n umarg ttalsn nɣ mu sslidn ayt darsn zund Ahwac d Rraways, asin imassn d ufan ngr ifassnnsn gn it ɣ tayssi nɣ uhu, ssntin ar ttirirn, s wawalnsn d izmuln zdânt tgudîwin ɣ igunsiwn ittutn, ili nsn yudên d waddadnsn mnid tamtti, mnid ixf d mnid timatarin yunfn igiwalnnsn.

Ɣ iɣladn llasnin n tmdinin mzzîynin n ifus n Umṛṛuk, kran iàzriyn ɣ ia Iggut Abdelhadi, Chater, Boufertel, Aziz Chamekh d wiyyâd swangmn ad skrn yat trabbut, ssaɣn as iznzârn zund iznzârn n tafukt ffaɣn is s zik n umarg n trubba ad snulfun, sgrawln amarg amaziɣ. Mad yad tunan tɣwrît n umarg ɣ tswak n Dcayra d Inzggan, sffaɣnt tasffift izwarn ɣ usggwas n 1974.

Isǧasn imzwura urarn zund akk imzwura tayri, taɣamarg, atign mqqurnin n tamtti ittnfruruyn mnid nnsn, flan d turarin sul nit mu ttalsn imaraynns ittiggutn kraygatt ass zund :

Wad ittmuddun ar ittka tiqbilin wa àla rbbi
a yyi tarat yan lhêrz i tayri tmlk anɣ

nɣ "wa zzin, anna s tnnit a illan" d "immi hênna ka f rbbiɣ tasa wala wul". Maca, ur ikki uzmz yat s iɣ ufan aɣarastn yiwin s tagwit, d tazît, d tnana izdâyn n imedukkutn n tudrt d ixf; kcmn s usarag yadn n umarg d iwaliwn yusin attân, tammara d tawda ittifsun kraygatt ass ɣ ulawn, ɣ tswak ar ttiɣar tg astci ɣ idammn, ɣ tguriwin d tiyt n idinann. Tizwuri n isggwasn 80 aɣ nmaggarn taguri yad zdûn gis turarin ifkan timlsa idusn i tmagit n iznzârn:

Ur immut ulgwmâd d is ka ikcm tillas
A tafukt lliɣ a yegmmr ka sul ur illan
Ar nsmulluɣ azrg ur nmmut ur nsul
Ntɣwi zun tɣwi tmurɣi ɣ ignwan ikk lhif akal.

Tama n tdusi n tguri yusin tagudî d tmmara llid yad isaggwan ɣ tizi yan timatarin mqqurnin n usnulfu atrar ɣ umarg amaziɣ, tlla yat tɣarast n tiyt d uzawan izêlin s trabbut ad. Maca, ur d sul msasan ayt trabbut yat tizi f kra n tɣawsiwin ur nssn, yawi uya s ad tyawskarnt snat trubba : Iznzârn Abdelhadi, d Izenzâren Chamkh. Mad yad tssufɣ kraygatt yat gisnt tisfifin, ifaw mas d Iggut ad izdârn ad ig inzgi ad ikkusu ism n Izenzârn.

Tisfifin ilan atig

Immi ḥnna
Immi Ḥnna ka f rebbiɣ tasa wala wul
Nettat aytssun afud ar fllasnt tntal
Addal-ns ɣ uṣmmiḍ wa tsmṣtr fllaɣ
Tezḍa tzdmd tagmd ɣ lḥma wala aṣmmiḍ
Tṣbr i taẓit n baba tcc fllas akuṛay
Aḥ a baba iɣ tssuggit immi tuqqert aɣ
Ad ukan tffuɣ amnid nk tasit akuṛay
Aḥ a yan aygan igigil immi tmmut inna-s
Iɣamad baba-s ig asmun i tmɣarin
Iqqand aydl s iɣrban issukn ay-akal
Allah a rruḥ mrad isa tturit lmayyit
Ad sul inker ɣ usmḍal yal-n arraw-ns
Immi ḥnna ka f rbbi ɣ tasa wala wul


Iggut Ɛbdlhadi ɣ unmuggar
Izilliḍ
Iggut umedlu ula izillḍ, gutn waggagn ula asmamn
Iga d umedlu tillas ig d unẓar imttawn
Aggagn d usman, Ṛṣaṣ, ijiwi iga takat
Yut axyyam bbint, yut man ǧis ufan
Mmutn mddn s lɣdrt, igigiln ar ukan allan
Amṭṭa irmi t umagus, iliḥ matn ittrḥmn
Aɣaras immnɛa s usennan
Ammuddu irufa ɣ tmazirt ɣ llan waman
Izd is iggul wakal ur rasul smɣayn
Niɣd izd amud a sul ur iran ad nkkern
A tent iḥsn yan urta luzzant iɣ iferk
Iɣ luzzant munet labud man iffal
Attnt iḥsn ljid ɣ lhul iṣbr nit
Aḥ mla ur igi ṣsber ur sar ijud
Iɣ d ittarm umalu tiffawin is-d ruḥnt ?
Ar ad a njud s wawal f uzmz ad nfasrt
Maf tga sṣabt amaẓuz ig usmam amadaɣ
Igli wasif adrar iḍalb lbḥr laman
Iga d lhul ccbayk ng nkknin islman
Ig leɣdr anmyur ig laman abukaḍ
Ig uccn amksa ig asn umksa amssaɣ
Icca uccn amksa tg as tili taɣuyyit
Argaz igat lmal bulɛaql iga anwwac
Ig wajbir lknz ig ṭmɛ aɣaras
Tillas
Nega butfala nuḍa nili ɣ uɣaras
Kulu maylan awurz ar fella ti ttakwlen
A àemdan igdâd iɣ nduy mani ten yuman
Ur immut ulgwemâd is ka ikcem tillas
Tafukt lli ɣa igemmer ays sul ur illan
Ssem iffeɣ algwemâd ikcem k ay anewwac
Nega takniwin nhul tenni t iyyi nniɣ ak
Ajj at anɣ akwen najj a tnaqest a takat
Tillas ad nekka, tiyyâd ad nufa mdint aɣ
Mamenk s ira ay sfiw a immi warraw nnem
Nufa d lhêya immut, nufa d laman izug
Mamenk s ira a tenjemt i tawdiwin a wul
Làaql iga d lmizan ira ays nsers
Lhâq d lbâdl iggi nnes aten isemkilil
Làaql da swingimen sawlen inin aɣ
Lhâq imdêl t uqarîd ig fellas isemgan
Wanna yad igan izem gin fellasen tidâf
Ar asen sɣalen izmuzzâl tissiy asen latêrt
As nna ten ɣwin luhên gisen tawda s ukuray
Gen tin ɣ izîtti n uzzal sdusen fellas akerraf
Mac izem walli t yegan ur issen tasergemt
Xettad ijran a midden wak wak anɣ
Yiwi d usemammi n midden taɣlaɣalt
Trêza yaɣ tudert ittyagas làaql
Yawi yaɣ ungi n uswingem ilîh aɣ tilili
Iffu lhâl i wi da aɣ ranin tifawt
Nsugga isental, nsugga iɣarasen
Ur nessin man azemz arad aɣ kmlent
Ibayn aɣ d Rebbi lmendaf urta yumêz
Afus ɣ ufus ad nefsi ikerrafen

Iselkamn nbrra