Wp/shi/Agizul

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | shiWp > shi > Agizul

Agizul s tifinaɣ ⴰⴳⵉⵣⵓⵍ assaɣ-nns amzwaru iga-t Laḥsn Ḍarfi iga yan unaẓur amaziɣ lli iskrn kigan n tsfifin n tazzanin timaziɣin. Ilul ɣ wass n 5 ɣuct asggʷas n 1958 (s asggas amaziɣ 2908). Inkr-d ɣ yan urti n uẓawan amaziɣ ilan atig bahra imqquṛn. Iskr Ugizul, isbid tudert-nns tanaẓurt s twuriwin-nns d mnnawt trubba n umarg, ilmd manimk s ar tmussun imassn n uẓawan d manimk s ar isgiddi iwaliwn fulkinin. Macc mad yiwi igan amaynu isisfiw si-s anaw-nns gr wiyyaḍ iga-t taɣaras n umarg n tazzanin. Studrt ig asfru n uẓawan amaziɣ lli d immɣin dɣ wurti n umarg. isti ad ig amɣnnj (s tafransist: chanteur) n wazzanen.

Tamddurt

Tisfifin

  • S awal
  • Tilelli
  • Afrak
  • Asmun
  • Asggwas
  • Tussna

Imik n iwaliwn

Asggas amaynu -- Tililli
Asggʷas amaynu
X tudrt-nnk a winu
Ilul ak d ad gis tafit
Tadusi-nnk ula tumrt
Ilul ak d ad gi-s tmmalt
Tiɣarasin n tamunt
Ilul ak d ad gi-s tissant
Tamazɣa-nnk ula mad tgit
Ilul ak d gi-s tissant
Tutlayt-nnk tamzwarut
Rix-ak a arra n tafukt
Ad awen-tizwir tifawt
Tifusa-nnex ad ur xsint
Tillas ad sul ur ilint
Ɣinn x nlla nirwis targant
Tiziḍaṛ tinnx ad gant
Ɣinn s ndda nawi tarragt
Zun d ajjig ilan tujjut
Aɣaras-nnx imater-t
Warra nnunt a tamazirt
Aɣaras ku yan ikka-t
Awttas ku yan issn-t
Yan sin krâd, init asn ayyuz
Awal nnex a t nekrez darnex a t ur nezzenz
Ikcem d mayyu tafugla n twuri a yellan
Yan tt ur ilin izri s ismummuyen n igenwan
Ix ur nnin ma d ran, mamu ran yan innan
Tilelli tga n afus irin ad as t bbin
Uten krâd idûdan anezgum ad usin
I tmazight ad ilint ku yan a tent annin
Bidden sin s igenwan x ufus n kra yellan
Meqqar ax ur tannim ulawen nnex darun
Nnan arraw n tmazirt tiwetmin d iwetman
Yan iran tamazight tirra nnes a tent issan
Awal nnex i teghri ad ur neg isemgan
Ix ur telli tayri x ulawen mamu gan
Ix a ur nesskar igrawen nefk awal i ku yan
Ur sar iffagh umya meqqar nnan inin
Tisekwfal n izdar a sernex ukan iqqelen
Izwar d waggu i tmêzla âh ! A xtan iggwran
Ix ur iddi unuhêyu s urwas ira ad jedren
Iga fellax bezziz a neg atig i ufgran
Ix ur negi ma nega, terzâgt ax ay ggwran
Yan sin krâd, init asen ayyuz
Awal nnex a t nekrez darnex a t ur nezzenz

Izdayn n berra

Assit unṣib