Wp/shi/Aggur:Timassanin

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | shiWp > shi > Aggur:Timassanin
Jump to navigation Jump to search
Aggur n Timassanin
Aggur n Timassanin
Brrk-at dar aggur n Timassanin, ɣid aɣ ra tafim imgradn nna isawaln f kraygat anaw n Timassanin

Takrura nɣ Takimit Tasnudert nɣ Tabyulujit Tasengama tasnaggurt nɣ Tasengamaggurt Tasengama nɣ Tafizikt Tasasfrt Tarakalt Tasnijjit Tamikanikt Tasekda Tasnaggurt nɣ Tasnetrit nɣ Tasnallunt Tasnamunt nɣ Tasnametti nɣ Tasenmettit Tusnakt Tadamsa Tasertit Tasnamḍelt

Amagrad n yimalas
Alugaritm anipiri

Alugaritm agamanAlugaritm anipiri (s tanglizt : Natural logarithm) tga yat tasɣnt nɣ twwuri tettuysan bahra ɣ tusnakt, ar tsnfal afaris s timrnit zund akkʷ tisɣnin ilugaritm. Ar tt ntara s ɣmk-ad : . Ar nttini mas-d alugaritm agaman nɣ anipiri iga s uzadur n acku , iga alugaritm agaman ula tamnzut n tasɣnt : ɣ uzilal .

Alugaritm ad dars yan yism yaḍni abla "agaman", iga-tt "anipiri". Ism ad yuckad zɣ John Napir nna igan yan umusnak askatlandi, nttat ad akkʷ izwarn ay-skr taflwit talugaritm ( ur trwas xtad lli nssn ɣila nkkni ).

Tettyawskar tazmilt n ulugaritm nna f nsawal nkkni ɣila s ifassn n Grégoire de Saint-Vincent d Alphonse Antonio de Sarasa ɣ usggʷas n 1649

Ad tg , nzḍar ad nini mas-d asnml n tasɣnt talugaritm tga-tt unrar lli illan ɣ izddar n tasɣnt gr d 1.

Ɣikad ast nttara : ... (Ɣr uggar...)


Amgrad (Amla) n imalas:

Tasniwin timzwura n udlis n Islgan n Nyutun s tutlayt talatint.

Islgan n umussu n Isḥaq Nyuṭun ar skaren azday inger afud da ismussun tazzit d umussu nns.

Aslgn amzwaru

Ar ittini uslgn amzwaru n Nyutun mas ig yat tazzit t-bidd ur attmussu neɣ ar tmussu s yat tazzla timzgit g yan umnid, ira tɣama tazzit ad tɣama tbidd neɣ ra-tɣama tssuda s yat tazzla timzgit mqqar ar fllas ittagez wafud. Aslgn ad i-tt-uyssan s wassaɣ n Aslgn n Tussimt.

Rad tt nara s ɣmk-ad:

Aslgn n Tussimt iwfat g tizwiri mass Galilyu Galili yara-t s tɣarast nna s t-nssen, macc ɣir i wmussu afraran f wakal, g yan uzmz yaḍni mass Runi Dikart issmɣur aslgn ad.

Dat Galili tella yat tswingmt mas akk imussuten ifrarann darsen timntal tusridin. Macc Galili iẓẓdar a-ysan seg irimen-ns mas tazzit ittmussun, ra-tɣama ar tmussu mqqar yan afud ar iswwuri bac a tbidd.

Aslgn wiss sin

Aslgn wiss sin n Nyutun iga yan uslgn yakkan yan uglam asmktan n maf-iẓdar yan wafud at isker i wmussu n yat tazzit. ar ittini mas asnfel n tasmkta n umussu g uzmz n yat tazzit inict g umnad d tasmkta i tazduzt (mass) d tazzla-ns. tasmkta n umussu tga zund tazzla, gan imawayen, darsen ssin tasmkta d amnid.

Afud i-tt-ssurḥen f yat tazzit iẓdar ayssnfel tasmkta n umussu ns, neɣ amnad ns ne iẓdar atn issnfel ssin. Aslgn wiss sin n Nyutun iga yan uslgn akk istawhmman g Tasengama.

Yat tazzit ilan yat tazduzt timzgit , ras nara :

neɣ nẓdar at nara s tɣarast yaḍnin :

Ɣid ar nmmal :

 • : Afud
 • : Tazduzt
 • : Tazzazt

Maɣ d gan imawayen.

Ig yat tazzit dars afud agnsan,ar ittazzaz s mklli aɣ ttini tagda n uslgn ad wiss ssin n Nyutun. seg tasga yaḍnin ig tazzit ur attazzaz, ur ra-gis ili yan afud agnsan.

Aslgn wiss kraḍ

Tawlaft immaln Aslgn wiss krad n Nyutun

Aslgn wiss kraḍ n Nyutun ar ittini mas ig darneɣ snat tazziwin, yat ar iṭṭiḍiṣ f wayyaḍ, nẓdar anini mas yan ar issḥruy afud f wayyaḍ s tmkta inicten d imnaden isniln. Aslgn wiss kraḍ ittuyssan s wassaɣ n Aslgn n tigawt d trarit. Aslgn ad istawhmma bahra g tiɣri n amyas agellal.

Amawal

 • Aglam = description
 • Amaway = vector
 • Agnsan = interior
 • Tazzit = body
 • Timzgit = constant
 • Timntal = causes
 • Tusridin = direct
 • Irimen = experiences
 • Afraran = horizental
 • Asmktan = quantitative
 • Asnfel = change
 • Amussu = momentum
 • Inict = equal
 • Amnad = direction
 • Ssurḥen = applied
 • Tagda = equation
 • Iṭṭiḍiṣ = act
 • Isniln = opposite
 • Tigawt = action
 • Agellal = static
... Ɣer uggar ...


Tawlaft n ɣassa

Afggag n Nyutun, ar isbayyan ufggag n Nyutun mas Tazḍart d Tamussut n yat tafegga ur attbaddalnt

Amtiwg :

Tawlaft n Jubitir seg ignwan

JubitirJupitirAdanbala iga yan umtiwg lli kullu imqqurn ɣ unagraw anafuk, s ubddur imqqurn s 2,5 f imtiwgn ann iɣaman munn, macc ar ittɣama iga ɣar yan zzɣ ifḍ ɣ ubddur n tfukt.

Amtiwg n Udanbala iga amtiwg lli bahra immrwasn d tfukt ɣ tnɣa nns. waxxa txṣṣa tuqqna ns n uhidrujin a ttimɣur s 75 n tkklit f ma ttga ɣilad afad ad ig itri, d ixṣṣa a yimɣut ɣar s 13 n tkklit i ujdr n udyutiryum afad ad ig aguzzal admman.


... Ɣer uggar ...


Brrk :

Cartella blu.jpg
Brrkat
/Ağns
[beddel]    

Icon

Tammassant niɣd science s tafransist , z talatinit scientia, tga tusna ɣ tigira n n iswingimn d tiẓri nu fgan d usmmql. Γass graygat taɣawsa tla tawsnans, tamassan tga ula yan ummussu li it bnan f kullu mayẓrra ufga is duwwurt ɣ ixf nes . ar n ttini Discipline (spécialité)|domaines scientifiques i tiɣula n tusna li ittyzlayn fkra anaw n tusna zund : Takrura, Taẓuṛi, tarakal, Tidurssent, Tusnakt , Mikanik, Iẓṛi, Tasafart, Tadawsa, Tamassant n itran, tadamsa, Temitti,…


Asnɣms : Tamassant

Prumeti yiwid tasafut u fgan, iskrt Heinrich Fueger (1817). Musée Liechtenstein, Vyinna.

Tamassant tga kullu madakkan iswingimns lanin atig f mayssn ufgan, d ma ilkm s ixfn ɣ tusna n madas issuteln. z talatinit (scientia, « connaissance »). Ilint graygat tiɣulin n tamassant, tarakal (géographie), tamsasfart ( Medecin), tusnakt (Matematique), takrura (chimie).. graygat tayult tẓli s yan wanaw n tamassant tsmun tiwuriwin nes, d iswingimn iqbura nes, d ma fllasn ibnan , d mad kfan. Gint tiɣarasin timassanit, atig n tamassanit may skarn ɣ tuwuriwin ad kullu mammu ntini timassanin.


Tafukt :

Yat tewlaft n tafukt smanen-tt ayt NASA.

Tafukt tga-tt titrit n unegraw afukan. Ɣ ussurtey asnallun, tga tafukt zɣ yitran ganin ɣ wanaw axmuc awraɣ ilan ɣ ubeddur attayen n 1,989 1 × 1030 kg, tettusileɣ s uhidrujin (75 % n ubeddur d 92 % n ubleɣ) d uhilyum (25 % n ubeddur d 8 % ubleɣ). Tamu tafukt ɣ umahellaw igan s isem abrid n walim taggug i tuẓẓumt n umahellaw s wattayen n 8 kpc (∼26 100 a.l.), agensu n yiɣil n Uṛyun. Ar tessutul tafukt i tuẓẓumt n umahellaw ɣ 225 ar 250 n imelyunen n iseggasen (aseggas n umahellaw). Ar as-ittenneḍ wakal (s temmri n 30 km/s), sa n imtiwgen yaḍen, semmus n imtiwgen ixmucen s usidres, mennaw n iknemtiwgen d imsazagen d yat tassfift n ugeḍrur. Ar tettgensas tafukt i waḍu-nnes attayen n 99,854 % n ubeddur n unegraw afukan, ar ittgensas Jupiter uggar n sin ifkraḍen n uyenna d-yaguren.

Tafukt, dar s assaɣn yaḍn zund "iṭij - tafuyt", nttat ad igan itri illan ɣ tuẓẓumt n unagraw anafuk, d iga ubddur ns kra n 99,86% zzɣ amsmun n ubddur n unagraw anafuk.

Asamu

- Awum aknunnay: 1,39 agndid akilumitr.

- Abddur: 1,99 × 10³⁰ akilugram.

- Astum n wammas n umahllaw: 26 038 asggwas n tifawt.

- Azmz n wannaḍ: 25 n wass.

- Azmz n uḥbu amahllawan: 225 agndid n usggwas.

- Aẓẓug n tsna: 274 M/S².

- Tirɣi n tsna: 5 505 wC.

Imgrad mqqurnin n Timassanin :


Taggayyin n Timassanin :

no subcategories

Amassan :

Galileo Galilei

Galilyu Galili iga yan amussnagamaw (physicien), d amussnayyur (astronome), ilul g tmazirt n Ṭalyan. Galili iga yan seg wida ygan llsas i tasengama tatrart (physique moderne). isiggel Galili d Kepler, irfed-iten Nyutun i wsiggel ns. Galili isnulfa-d s wacu issaked aggur, isken-d tiderra (ccwami) illan ɣef iṭij. D Galili I d-yufan isafen illan ɣef aggur d igensawen (satellites) imeqqranen n Jupiter d udmawen n Venus.


...Ɣer ugar ...

Tamassant n wassad :

Butkimit-ad ilsan yat tmelsit d ilemḍaḍen t-ittareyn, ar ismuqqul yan uẓru d-ikkan wayyur.

Tga TakruraTakimit yan yiẓli n tussna innezgemn s iferdisen ikimiyen d wuddisen, d manik s ar swuruyen gratsen. Tga-tt tezrawt (study) n tangiwin (tiɣawsiwin) nna iskaren ddat-nneɣ d kullu m'ad aneɣ-issuteln ɣ umaḍal-ad.

...Ɣer uggar ...


Akal :

Asmmaql f w-akal z apulu 17

Akal iga wis kraḍ itran lli itfarn i ungraw anafuk. d yan ɣ willi tsutulnin i itri n Tafukt lli illan ɣ tuẓẓumt n ugraw ad. Ar as itsutul wala nttat yan wayyur.

Amtiwg nnɣ aɣ akkw tggut tuqqna gr tam imtiwgn illan ɣ unagraw anafuk.

Amzruy

Illa wakal z uggar n 4,467 milyar n usggas. z lliɣd iffuɣ imik n w-akku z tafuk yitti z giz. ɣ umzwaru rad yiṣmiḍ ifrkki n uflla. rad tit tfr yat tusut yaḍn lliɣ ras ttid lkmn indkkik yaḍn d isufa lli rad isbadl udm ns. kullu mayad ittuyskar f lmlayn n isggas d tusutin urganin yat..

Akal ɣ tudert n ufgan amaziɣ

Dar imaziɣn Akal af atmaɣ yan ntt d tarwans. akal lli kkrzn d wakal,lli ɣ zdɣn d lliɣ drn. Ig wakal dar imaziɣ yat lli f kullu maɣn ɣ umzruy nsn. D irumiyn, ifniqicn, aεrabn , ifransawiyn...

Asamu

 • Awum aknunnay: 12 756 akilumitr
 • Abddur: 6 × 10²⁴ akilugram
 • Astum f tfukt: 150 agndid akilumitr
 • Azmz n wannaḍ: 23 n tsragt d 56 n tusdidt
 • Azmz n uḥbu anafuk: 1 usggwas
 • Aẓẓug n tsna: 9,8 M/S²
 • Tirɣi n tsna: 15 wC

Tasna

Ma ilkkmn gr 70% d 71% zzɣ tasna n wakal tga aman n igarawn d illan, d 30% iɣaman ka d igan akal, ar tbḍḍu tsna tabṛṛanit n wakal s kigan n igmmaḍn iqquṛn, nɣd tifilin titaktunin, ar ttmattayn t ɣ tsna mnnaw igndid n isggwasn.

Akuttr aguman (Axial tilt)

Ikuttr wakal zzɣ aguman nns s ma ilkkmn ar 23,4 n tskwfal, ma imssrn ɣ isnfaln ismẓuyn ɣ unzwi ɣ tsna n umtiwg.

Igr amɣnaḍisan

Ar iddnkay igr amɣnaḍisan n wakal ɣ ungns n tmnaḍt taxatart ittufsan n bṛṛa n umtiwg d ar ilkkm ar bṛṛa afad ad issuncg alssi amɣnaḍisan, d ulssi amɣnaḍisan iga yan ufrag issutln i wakal d ar t iḥṭṭu zzɣ aẓnẓṛ n tfukt.

Tanɣa

Ifrki n wakal, d ula tasgiwin n uflla zzɣ taduli ar ssuncukn s sin itsn alssi n uẓṛu, d ar ibṭṭu s usddi n tiflin titiktunin ittwlin xf agzzum immu iggut ultutm f tduli n uflla. amussu n tiflin ad ar immntal ɣ ingugin d ikswarn.

Taduli

Taduli n wakal igat yan ifrki asulilan tga 84% zzɣ aksay n umtig, timnaḍin tinafllatin zzɣ taduli ammu tggut taɣara.

Ul abṛṛani

Amzaray ɣ tskwfal n tirɣi ɣ ugns n ul abṛṛani ar ittawi s imzazn inrɣin, zzɣ aɣlluy tidiyin igan ablulu irɣan, ilmma asiṣmiḍ d ugguz s dar ul agwnsan irɣan. ar suwwurayn imzazn ad n wassay anrɣi xf aswuri n igr amɣnaḍisan n wakal.

Ul agnsan

Waxxa taskwflt n tirɣi ɣ wul agwnsan ar ittuɣal mas yaẓ i trɣi n tfukt, macc adad iggutn ur att ittajja ad ig ablulu.

Ayyurn

Iṭṭaf umtiwg n wakal yan umtiwg ɣmklli i nssn iga tt Ayyur.

... Ɣer uggar ...
Awsat g Wikipidya

Awsat aɣ ɣ tirra n imgraden n Wikipedia s tutlayt Taclḥit afad aykcem usenfar ad ɣ Wikipedia, Ɣid aɣ tẓḍarm ad trnum kran umgrad amaynu, arayat aynna mi tẓḍarm bac ad gguten imgraden s tutlayt Taclḥit. Wikipedia help.png Iɣ tḥtajjat tiwisi ɣ tirra n imgradn, tzḍart a'nn taggʷt ɣ Tasna n Tiwisi.Timassanin smunet graygat tamassan ituyssan: zund Tamassant n-itran , Tidurssent ,Takrura ,Tasengama, Tanzeggant, Ameẓẓul, Tusnakt, Timassanin tigmawiyin d Tamassant n wakal, tamassant tga graygat tawuri d yuckan tigira n icnubbcn n ufgan, d iswingimns, tirawsiwinad ur abnunt f din ula iswingimn litn rwasnin.Iggura neɣ iflwan
Circle-icons-calculator.svg
RoseVents.svg
Avicenna TajikistanP17-20Somoni-1999 (cropped).png
Klepsydra-pt.svg
ReligionSymbol.svg
Leonardo polyhedra.png
Sport balls.svg
Technologie.png
Tusnakt Tarakalt Taflsuft Amzruy Asgd Taẓuṛi Tunnunt Ttiknulujya
Wikipedia help.png
Science-symbol-2.svg
Yaẓ.png
Desktop computer clipart - Yellow theme.svg
Stylo.svg
Map symbol museum 02.png
Star of life2.svg
Six glyphs.svg
Tiwisi Timassanin Imaziɣen Tasenselkimt Tadlsa Taɣrma Tasnijjit Tutlayt