Wp/shi/Agadir (tamsdagt)

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | shiWp > shi > Agadir (tamsdagt)
Disambig colour.svg Iɣ ur igi ɣwad amgrad nna tsiggilt, kcm s tasna n Agadir bac ad tẓrt akk imgradn nna dar illa yism zund ɣwa !

Ɣ ugns n yan ugadir illan ɣ Wactukn

Agadir (s tfinaɣ : ⴰⴳⴰⴷⵉⵔ) iɣ ggutn arasn ntini Igudar (s tfinaɣ : ⵉⴳⵓⴷⴰⵔ) gan yat lbank tamzwarut nɣ tabldit ar gis tggan middn tumzin nɣ irdn nɣ iqqaridn.

Agadir iga lbank li d kulu izwarn ɣ ddunit llan tugt n igudar ɣ tsga n Sus.

Asttur

Tussan igudar mas gan yat l'blast lli ɣ attḥḍun ifgann imaziɣn tiɣawsiwin nɣ asttur nnsn , igudar li tndamn i ufgan amaziɣ tiram nns iqqurn (immndi) nns bac atn ur ixṣṣi amya luqt liɣ ur ittar unzar bac att afin tizi lli tran.

Igudar Bufnzi lid uckan ɣ Ayt Dawd li lanin ɣ tagut n atlas mqqurn. Gan yan zun igudar lli kullu illa ɣ tmizar n tamzɣ slaw yag gis tmazirrt n Lmɣrib.

Igudar n taqbilt

Agadir n Ayt Ɛisa ɣ Waṭlas Mẓẓiyn.

Imsgdaln n ixatarn

Ɣ umzwaru ar skarn ixatarn nɣ middn mqqurnin yan igiwr nɣ almuqqar n ljmaεt bac ad gis fkin inɣmas d iwaliwn lli isisfiwn f mayad. Ar ilmma sizwirn s lbriḥ ad: " Mun at a y-ayt tqbilt, ad ng afus ɣ ufus ad sbid yan ugadir n taqbilt, a gis nskr taḥanut n kraygat tawja, maɣ a tsmuna tḥbu gis imṣṭirn nns d aynna tẓra is ila atig tikṣud sis ɣ ussan n tamaɣt d inaɣan d ussan lhul. Iɣ illa lbaruḍ, nεmrt, ar gis nttga tiḍaf, ar gis nsmun ayda nnɣ. Iɣ illa lhul, ar kullu nttasi ɣayad illan ɣ tgmma s tḥuna nna lli illan ɣ ugadir, kaygat yan s tḥanut nns".

Tawala

Ar as skaren yan unbdad niɣ axddam lli itgabaln tawwuri yad skr nas tawal n tirmt: kaygat ass ar as aṭṭun lmunt f tḥuna, kaygat tawja lli dar taḥanut ɣu agadir d ttawi tirm d lmunt n yan was graygat tawal llitn ilkmn. twala igat as llik ilkmn iɣ kullu zrin willik zwarnin. Skrn wala tiɣrad n unbdad ad igan iqariḍn f wayyur (ayyur ns). Mac aṛgazad ar dars ttili tasarut n brra ṣafi (Tin imi n brra).

Azrf

ar fellas crûden lejmaàt : iɣ gis ittyakar kra ar t ittexllas neɣ asen ibyyen mad t yukren. linsaf neɣ d ddàirt neɣ d azzayen n teqbilt ar t ittga myya n umetqal d snat teɣrsiwin, yat ɣ imi n ugadir, d yat dar lmuqaddem n teqbilt d yat yadnin dar bab n lbit lli ittyakaren.

Igudar

llan kra n igudar ur a gisen ttili tnṭfi, acku nadɣur aman. Ar gis ttili yat lbit n ugguram iḍfn asen lmsayl n ugadir. Ar daɣh takka lejmaàt i lbit n ugguram tarebàiyt n tumzin nɣ d tin usengar, nɣ d tin taqqayin.

Wanna iran ad yasi izid nnes neɣ d taqqayin nnes neɣ d ɣayda gis iga ɣ lbit nnes, ar t ittabàa uàessas lli n imi ar d irzem lbit nnes. Yasi d ayenna ira, irgel lbit nnes, iffuɣ.

Aɣbar llan gis krad igudar n teqbilt, yan gis izwaren illa ɣ Imlil, wiss sin illa ɣ Wizamaren, wiss krad illa ɣ Wanargi. Wad akw gisen imqquren igat win Imlil, ar gis ttilin stin n lbit.

Tadllist

  • (tfr) D. (Denise) Jacques-Meunié, Greniers-citadelles au Maroc, deux volumes, Paris , Arts et Métiers Graphiques, 1951
  • (tfr) D. (Denise) Jacques-Meunié, Sites et forteresses de l'Atlas. Monuments montagnards du Maroc, Paris , Arts et Métiers Graphiques, 1951
  • (tfr) Salima Naji, Greniers collectifs de l'Atlas, Édisud, 2006

Izdayn n brra

Map symbol museum 02.png Aggur : Taɣrma