Wp/shi/Aduku

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | shiWp > shi > Aduku
Idukan iclḥiyn n ibudrarn win tmɣarin ɣ yan ugadaz ɣ Ida Ugniḍif

Gan idukan gan yat tmlsit li lssan imaziɣn ɣ iḍarn nsn. Gin s tiɣawsin lli sis ittuyzlayn. Kraygat iɣrm ɣ Umṛṛuk ittuyssan s yan wanaw sis ittuyzlayn d ur imrwas d wayyaḍ. Mmac imallayn d willi tllinin s tvawsiwin ttuyẓlaynin s Umṛṛuk artn bahra ssusmn idukan n Tznit, Fas d Mrrakc. Inawn ad lli bahra illan atig.

Ar daɣ nettini idukan i wanaw amaziɣ n idukan slawan akkʷ idukan iclḥiyn.

Manik Asa Tyuskarn

Ard ntasi ilm n Ufunas nsdlot ɣ yat tsraft ilma nasitid ard izo nawitid s Thanut nbit gis ilma ar gis nskar idokan.

Tifrkiwin n tamguri

Ar tzegguru tmeggit n tmguri n takurbiyet zund kul tiɣawsiwin tiqburin nna-mi iga ubeṭṭan tanga tamzwarut g tgemmi n udebbaɣ, dinna g zerrmen ibeṭṭanen n izgaren d tiɣaṭṭen, ɣmen-ten s iɣmi nna as-n ttinin inaden nna issnen ad bbin abeṭṭan, s talɣiwin d ittasan d tiɣawsiwin tiqburin amm "takurbiyet" d "Ccerbil "...

Ar igennu ineḍ takurbiyet iget afella n "Lfaraca" izdar n uduku nna iheyyan awd netta g ubeṭṭan, ar tgenna tkurbit s ufus afad ad teg tanna iɣudan d mm-watig, nɣed ar ttit-gennun s tasgnut teg tanna mi-idrus watig urid amm utmas nna ignan s tɣaraset taqburet.

Anawen n idukan

Aduku aclḥiy

Iga aduku aclḥiy yan ɣ wanawn n idukan illan bahra ɣ tasga n Sus ɣ iffus n tmazirt n Lmɣrib. Ittussan anaw ad n idukan ḥ tmazirt kullut d iga ɣ timitar n tamagit taclḥiyt tamaziɣt ɣ Lmɣrib. Tamdint n Ayt Baha d Ida Ugniḍif ad bahra ittussan s ṣniɛt d uznz n idukan ad. Anaw ad n idukan iɛdl d ifulki i uzigz ɣ idrarn, d ar ittari ufgan zɣ ilgmaḍn d ibxxuyn ad ur lkmn i ilm.

Idukan n irgazn ar ttilin s uklu awraɣ d ssumila nnsn s usggan ar tggan lpnu. Win tmɣarin ula nttni ṭṭafn sumila tasggant n lpnu macc nttni lan s uklu azggʷaɣ d imikk ɣ ikʷlan kulutn.

Aduku afazzazi

tga tkurbit nna-mi tcwa tɣenbut, tanna itwassan dis teg taqburet tgat tanna g ittili ubeṭṭan iɣman s iɣmi awraɣ i iregzen, ar as-ttininet twetmin "Ccerbil". ggudin iɣmaten n takurbiyet ilin dis wanaten afad add tas i ku timlsit.

Tga taɣrmet n Fazzaz ammas n tazzulin tiqburin n Umeṛṛuk, d unna iẓlin s tizaqqiwin n "ugdez n tikurbiyin", nna g llan inaden nna issen ad mseln ixfawen n ukurbiy zewwqnet, ar issufuɣ ugedz-a ikurbiyen s kul tiɣrmin n Umeṛṛuk, d ula timizar n beṛṛa.

Idukan n Irgazn

Idukan n irgazn ntni lan akli awraɣ llan tugt n wanawn n idokan.

Idukan n Tmɣarin

Idukan n tmɣarin lan akli Azggaɣ fulkin bahra ar tent lssant iɣ ftant s umuddu neɣ ssuk.

Isaɣulen