Wp/shi/AZA/ⵜⵉⴼⵉⵏⴰⵖ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | shi
Jump to navigation Jump to search
Nuvola apps ksig.png
Amla yad!!! Han ur gis iffuɣ umya:
  • Llan ukan sul gis tiguriwin n kra n tutlayt yaḍni
  • Ur ittyura s tirra n tacelḥit talatinit
  • Drusn Iɣbula li yas yakkan atig
  • Tfrnt nit sul twuriwin ǧutnin

ⴰⵣⴰ ⵜⴳⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏⵉⵖ ⵜⴰⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⵏ ⵓⵣⴰⵡⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵍⵍⵉⴷ ⵉⴳⴳⵓⵔⴰⵏ ⴳ ⵉⵖⵔⵎ ⵏ ⵚⴰⵏⵜⴰ-ⴽⵔⵓⵣ (ⵅⴰⵍⵉⴼⵓⵔⵏⵢⴰ ⵖ ⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏ). ⵟⵍⵓⵍ ɣ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ 2003 ⵖ ⴷⴷⵓ ⵉⴼⴰⵙⵏ ⵏ ⴼⴰⵜⵜⴰḥ ⵄⴱⴱⵓ, ⵎⵓḥⴰⵎⵎⴰⴷ ⵄⵡⴰⵍⵍⵓ ⴷ ⵉⵏⴰẓⵓⵔⵏ ⵢⴰḍⵏ ⵣ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵏ ⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏ ⵣⵓⵏⴷ ⵊoⴻⵍ ⴼoⵔⴷ, ⵄⵍⴻⵅ ⵡoⵔⴽ, ⵄⵏⴷⵢ ⵥⴻⵏⵛⵣⴰⴽ ⴷ ⵎⵉⵛⵀⴻⵍⵍⴻ ⵄⵍⴰⵎⵉ. ⵄ ⵡⵉⵏ ⵉⵏⴰẓⵓⵔⵏⴰⴷ ⴰⵏⴰⵡ ⴰⵎⴰⵢⵏⵓ ⵏ ⵓ ⵓⵣⴰⵡⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉɣ ⴼⵉⵏⴰⵙ ⴰⵜⵉⴳ ⵎⵇⵇⵓⵔⵏ. ⵜⴳ "ⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏ" ⵜⴰⵙⴼⵉⴼⵜ ⵏⵙⵏ ⵜⴰⵎⵣⵓⵡⴰⵔⵓⵜ ⵍⵍⵉ ⵉⴼⴼⵓɣⵏ ɣ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2003. ⵜⴼⵔ ⵜⵜⵉⴷ ⵉⵍⵎⵎⴰ ⵜⴰⵙⴼⵉⴼⵜ ⵏ "ⵜⴰⵎɣⵔⴰ ⵏ ⵡⵓⵛⵏ" ⵖ ⵓⵙⴳⴳⴰⵙ 2007. ⵄⵔ ⵜⵙⵡⵡⵓⵔ ⵜⴰⵎⵙⵎⵓⵏⵜ ⴰⴷ ⵙ ⵉⵎⴰⵙⵏ ⵉⵇⴱⵓⵔⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⵢⵏⵓⵜⵏ ⵉⴳ ⵓⵙⴰⵡⴰⵏ ⵏⵙⵏ ⴰⵣⴰⵡⴰⵏ ⵉⵙⵎⵓⵏⴰ ⴳⵔ ⵓⵎⴰⵔⴳ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⵎṛṛⵓⴽⵉ ⴷ ⵓⵣⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵎⴰⵔⵉⴽⴰⵏ ⵍⵍⵉⵖⴷ ⵜⵏⴽⵔ