Wp/shi/Aɣrum

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | shiWp > shi > Aɣrum
Yan urgaz yusey aɣrum iggi n yiɣef-nnes issuda bacekliṭ ɣ Lqahira.
Aɣrum atunsiy ; yat teḥkukt innezwel iggi-nnes kra irwasen taẓerẓiyt, d tayyaḍ tennezwel iggi-nnes yat tfust.
Tawlaft iqdemn n temɣarin zzenzanin aɣrum ɣ Umegdul.

Aɣrum iga yan wutci asilan. Ittyaweskar s uggʷern d waman, d ila s umata tisent. Leɛjint nna ra'igen aɣrum imyar/inum ad gis tili temtunt. Nettat ad ittajjan leɛjint ad tuff teg zund aleppunej. Ar nettini i uɣrum-ad ittyaweskaren s temtunt aɣrum umtin, neɣ d ɣar umtin. Aɣrum tt ur ilin ar as-nettini aɣrum war tamtunt.

F ɣikad, ula amsemmen, abeɣrir, neɣ akkʷ talpitzat, kcemn akkʷ ɣ ddu yisem n uɣrum. Talpitzat, tanna akkʷ gisen ifsusen, tin Margariṭa, ur tgi ɣ laṣel abla leɛjint n uɣrum yastwan, ilan yan uɣʷenja n sauce tomate iggi-nnes, mozzarella, zzit uzemmur, d leḥbaqt.

Tangult tga-tt yat n uɣrum. Yili mad as-ittinin taḥkukt neɣ tarɣift.

Afgan nna itteɛdalen aɣrum isker gis tawuri, ar as-nettini bu-uɣrum (buɣrum).

Ila uɣrum atig meqquren ɣ dar tuggt n iɣerfan n umaḍal. D watig-ad as-ittyawefkan ar d-ittbayan ula ɣ tutlayt, zund ɣ wawal-ad "ur da issetca aɣrum" nna mi iga unamek: taɣawsa ur ilin atig. Neɣ d taẓallit-ad s tneglizt "Give us this day our daily bread" (Fek-aɣ assa aɣrum-nneɣ akuyas).

Tamtunt ar teskar tiluffiwin n CO2 (asinuksid ukaṛbun) nna tteqqʷayen ifalan sdidnin n uglutin.

Isergʷa (ingredients)[edit | edit source]

Isergʷa isilann n uɣrum gan-ten :

 • Aggʷern;
 • Tamtunt;
 • Tisent;
 • D waman.

Mac iẓḍar yan ad asen-izayed kra ɣ isergʷa-ad :

 • Tiglay;
 • Akʷfay;
 • Asekkʷaṛ;
 • Tudit;
 • Zzit.

Asemmuteg (preparation)[edit | edit source]

Ar nettexlaḍ aggʷern, tamtunt, d tisent s izwar, d yuf ad ur mniggiren sin-ad ggʷranin kudenna ten zwar tgit, acku iɣ d ɣikann yaḍen, ur rad tajj tisent tamtunt ad tesker tawuri-nnes; ad tsuff leɛjint. Ar nettzayad ilemma i urekkis aman ulbanin. Akud-ann ar yadda uɛjan. Kra s ar tteɛjant, ar ittfalkay uɣrum.

Ar ttexmar leɛjint snat twal. Tikkelt izwaren iɣ zwar neɛjen arekkis. D tiss snat kudenna nebḍa leɛjint, nesker git tiḥkukin n uɣrum (ngerreṣ-tt).

Tawuri n uglutin ɣ usekkir n uɣrum[1][edit | edit source]

Aglutin iga yat tanga ittlessaqen, ar tettili ɣ leɛjint d-ikkan kra n imenditen (cereals), slawanakkʷ irden. Ar ittcekkal uglutin s userkes n waman d uggʷern.

Aglutin, walli t nit igan (proprement dit), ur illi ɣ imendi, ipṛutinn git llanin ad iskaren s twisi n waman yan uẓeṭṭa n ifalan, d wad a'mi ttinin aglutin.

Yat tɣarast nna s iẓḍar yan a'ifehm aɛjan/iggʷi d umtun n leɛjint iga-tt ayda ittejṛun i tfiẓẓa (chewing gum).

Amezruy[edit | edit source]

Azermezruy[edit | edit source]

Azemz azayku[edit | edit source]

Ɣ Miṣra[edit | edit source]

Attayen n useggʷas -300 a'ɣ ibda usyafu usbib (commercial production) n temtunt ɣ dar id bu-uɣrum lanin afus n Miṣra.

Ɣ Ṛuma[edit | edit source]

Ɣ dar iṛumiyen, imezdaɣen n Ṛuma, iga uɣrum utci asilan netta d tgʷlla. Ɣ ddu tenbaḍt n Traianus, ttyaweskaren mennaw iɣerbazen n id bu-uɣrum d kigan n tḥuna n uɣrum.

Inebɣuren ar yadelli cettan aɣrum n uggʷern umlil ilan talɣa n igḍaḍ, itran, neɣ izebgan. D imeẓlaḍ ar cettan aɣrum n uggʷern ilan ilammen (son/bran) neɣ win tumẓin.

Ɣ kra n izmaz, ar yadelli ttferraqen aɣrum fabur f imeẓlaḍ ad ur ilin imiɣen.

Aɣrum n Bumbay.

Tingʷal kʷmmelnin n uɣrum ttyafanin ɣ Bumbay ttyaweṛcament bac ad ifsus ubeṭṭu-nnsent. Taɣarast-ad iweyn-tt-id zeɣ dar [igriken].

Azemz anammas[edit | edit source]

Azemz iggʷran[edit | edit source]

Azemz n ɣilad[edit | edit source]

Anawen n uɣrum[edit | edit source]

Iẓḍar ad inaḥya uɣrum s wanaw n uggʷern lli as-nga neɣ d s mani ɣ t-nessenwa. Ar nettini ilemma:

 • Aɣrum n tumẓin, acku ittuyeskar s tumẓin.
 • Aɣrum n ufarnu, acku inwa ɣ ufarnu.
 • ⴰⴱⴰⴷⵉⵔ?

Anawen yaḍnin[edit | edit source]

Yat tewlaft n tiremt n ubazin, illa git uɣrum ɣ tuẓẓumt.
 • Abazin: Iga yan wanaw n uɣrum n unwal alibiy igan war tamtunt. Ar t-neskar s tumẓin, aman, d tisent.
 • Brioche: Yan wanaw n uɣrum d-ikkan Fṛansa. Ggutent gis teglay d tudit. Ayad ad as-yakkan yan ugʷens ileggʷaɣen.

Amawal[edit | edit source]

 • arekkis : mélange
 • fermentation : amtun
 • épeautre, blé : irden
 • seigle : icenti
 • noix : adduj
 • avoine : waẓekkun

Ilinken ttaweynin s mani yaḍen[edit | edit source]

 • (s tneglizt) Amezruy ugzil n uɣrum, History.com (alinek)

Isaɣulen[edit | edit source]

 1. https://www.bakeinfo.co.nz/Facts/Gluten/What-role-does-gluten-play-in-bread-making-