Wp/shi/ⵜⴰⵛⴰⵡⵉⵢⵜ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | shiWp > shi > ⵜⴰⵛⴰⵡⵉⵢⵜ
Jump to navigation Jump to search

ⵜⴳⴰ ⵜⵛⴰⵡⵉⵢⵜ ⴰⵡⴰⵍ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴷⴰ ⵙ ⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⵉⵛⴰⵡⵉⵢⵏ (ⴰⵢⵜ ⵛⵛⴰⵡⵢⴰ) ⵖ ⴷⵣⴰⵢⵔ.

ⵖ 12 ⵢⵓⵍⵢⵓⵣ 2018, ⵜⵣⵔⵉ ⵏⵏ la demande ⵏ ⵓⵏⵓⵔⵥⵎ ⵏ ⵡⵉⴽⵉⴱⵉⴷⵢⴰ ⵙ ⵜⵛⴰⵡⵉⵢⵜ ⵖ ⵜⵎⵣⴷⴰⵍⵜ ⵏ ⵡⵉⴽⵉⵎⵉⴷⵢⴰ, ⵎⴰⵛⴰ ⵓⵔ ⵜⴰ ⵜⴻⵜⵜⵢⴰⵡⵇⴱⴰⵍ.

ⵉⵍⵉⵏⴽⵏ ⵜⵜⴰⵡⵢⵏⵉⵏ ⵙ ⵎⴰⵏⵉ ⵢⴰⴹⵏ[edit]

ⴰⵏⵙⵉⵡⵏ ⵉⵍⴽⵟⵔⵓⵏⵉⵢⵏ ⵉⵛⴰⵡⵉⵢⵏ[edit]

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[edit]