Wp/shi/ⵙ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | shiWp > shi > ⵙ
Jump to navigation Jump to search

ⵉⴳⴰ ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴽⴽⵉⵍ ⵏ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ (ⵏⵖ ⵢⴰⵜ ⵜⴼⵉⵏⵖⵜ). ⴰⵜⵉⴳ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⵙⴻⵙⵍⵉ ⵖⵉⵍⴰⴷ ⵉⴳⴰ ⵜ /ⵙ/. ⵎⴰⵛⴰ ⵖ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ ⵏ ⵣⵉⴽⴽ, ⵜⵉⵍⵍⵉ ⵎⵉ ⵜⵜⵉⵏⵉⵏ "ⴰⵍⵉⴱⵉⵢ", ⴰⵜⵉⴳ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⵙⴻⵙⵍⵉ ⵉⴳⴰ ⵜ /ⴱ/. ⴰⵙⴽⴽⵉⵍ ⴷⴰ ⵉⵍⴰⵏ ⴰⵜⵉⴳ ⵏ /ⵙ/ ⵖ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ ⴰⴷ ⵏ ⵣⵉⴽⴽ ⵉⴳⴰ ⵜ ⴵ (ⵙ ⵜⵉⵔⵔⴰ ⵉⴱⵉⴷⴷⵏ).

ⵓⵔ ⵏⵙⵙⵉⵏ ⵎⴰⵏⵉⴽ ⴷ ⵎⴰⵏⴰⴽⵯ ⴰⴷ ⵉⴱⴰⴷⵍ ⵡⴰⵜⵉⴳ ⵏⵏⵙ ⴰⵎⵙⴻⵙⵍⵉ ⵣⵖ /ⴱ/ ⵙ /ⵙ/.

ⵣⵖ ⵉⵏⴰⴼⵓⵖⵏ ⵏ ⵓⵙⴽⴽⵉⵍ ⴰⴷ, ⵉⵍⵍⴰ: .