Wp/shi/ⵎⵓⵔⵉⵜⴰⵏⵢⴰ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | shiWp > shi > ⵎⵓⵔⵉⵜⴰⵏⵢⴰ
Jump to navigation Jump to search
ⵢⴰⵏ ⵓⵙⴰⵏⵏⴰⵢ ⵏ ⵓⴷⵔⴰⵔ ⵖ ⵎⵓⵔⵉⵜⴰⵏⵢⴰ

ⵜⴳⴰ ⵎⵓⵔⵉⵜⴰⵏⵢⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ. ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ ⵓⵏⵚⵉⴱ ⵉⴳⴰ ⵜ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵜⵓⵙⵍⵉⵎⵜ ⵏ ⵎⵓⵔⵉⵜⴰⵏⵢⴰ.

ⵜⴳⴰ ⵎⵓⵔⵉⵜⴰⵏⵢⴰ ⵢⴰⵏ ⵡⴰⵏⵙⴰ ⵏ ⵓⵏⵢⴰⵍⴽⴰⵎ ⵏⴳⵔ ⵉⴼⵔⵉⵇⵢⴰ ⵏ ⵉⵥⵥⵍⵎⴹ ⴷ ⵜⵉⵏ ⴷⴷⵓ ⵜⵏⵣⵔⵓⴼⵜ.

ⵉⵙⵎ[edit]

ⵉⵜⵜⵢⴰⵙⵙⴰⵏ ⴷ ⵜⵉⴳⵉⵔⴰ ⴰⴷ ⵖ ⴷⴰⵔ ⵡⵉⴷⴰ ⵉⵜⵜⴰⵔⴰⵏ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉⵙⵎ ⵏ "ⵎⵓⵔⵉⵜⴰⵏ".

ⵉⴱⴷⵔ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⵛⴰⴼⵉⵇ ⵖ ⵓⵎⴰⵡⴰⵍ ⵏⵏⵙ ⵉⵎⵇⵇⵓⵔⵏ ⵉⵙⵎⴰⵡⵏ ⵏ ⴰⴳⴳⴰⵡⵊⴰⴳⴰⵡⵛ ⵉ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⵏ ⵎⵓⵔⵉⵜⴰⵏⵢⴰ. ⵖ ⵓⵎⴰⵡⴰⵍ ⵏⵏⵙ ⴷⴰⵖ, ⴰⵎⵓⵔⵉⵜⴰⵏⵉⵢ ⵉⴳⴰ ⵜ ⴰⴳⴰⴷⵊ, ⴷ ⵓⵎⴰⴳⵓⵜ ⵏⵏⵙ ⵉⴳⴰ ⵜ ⵉⴳⵓⴷⴰⵊⵏ. ⵓⵔ ⵏⵙⵙⵉⵏ ⵎⴰⵏⵉ ⵖ ⴷ ⵢⵉⵡⵢ ⵜⵉⴳⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴰⴷ. ⵥⴹⴰⵔⵏ ⴰⴷ ⴳⵉⵏ ⵣⵖ ⴷⴰⵔ ⵉⵎⵓⵣⴰⵖ.

ⵜⴻⵜⵜⵢⴰⵡⵙⵙⴰⵏ ⵎⵓⵔⵉⵜⴰⵏⵢⴰ ⵣⵉⴽⴽ ⴷ ⵓⵍⴰ ⵖⵉⵍⴰⴷ ⵙ ⵢⵉⵙⵎ ⵏ ⴱⵍⴰⴷ ⵛⵏⴳⵉⵟ.

ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ[edit]

ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵖ ⵎⵓⵔⵉⵜⴰⵏⵢⴰ[edit]

ⵜⵍⵍⴰ ⵢⴰⵜ ⵜⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵖ ⴼⵉⵙⴱⵓⴽ ⵙⴽⵔⵏ ⵜⵜ ⴽⵔⴰ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ ⵏ ⵎⵓⵔⵉⵜⴰⵏⵢⴰ ⴰⵔ ⴳⵉⵜ ⵙⴰⵡⴰⵍⵏ ⴼ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵏⵏⵙⵏ. ⵉⵙⵎ ⵏⵏⵙ ⴷ ⵓⵍⵉⵏⴽ ⵏⵏⵙ ⵉⴳⴰ ⵜⵏ اكلام آۯﻧﺎﮔﻪ.

ⵉⵎⵔⴰⴳⵏ[edit]

ⴳⴰⵏ ⵉⵎⵔⴰⴳⵏ ⵉⵏⴳⵯⵎⴰⵔⵏ ⵏ ⵉⵙⵍⵎⴰⵏ, ⵉⵍⵉⵏ ⵖ ⵎⵓⵔⵉⵜⴰⵏⵢⴰ

ⵎⴰ'ⵉⵜⵜⵢⵓⵔⴰⵏ ⴼ ⵜⵎⴰⵣⵉⵔⵜ ⴰⴷ[edit]

  • A.-W. Ould Cheikh et C. Taine-Cheikh, Mauritanie, ⵉⵏ Encyclopédie berbère
  • G. Camps, « Adrar de Mauritanie », ⵉⵏ Encyclopédie berbère, 2 | Ad – Ağuh-n-Tahlé (ⴰⵍⵉⵏⴽ)

ⵉⵙⴰⵖⵓⵍⵏ[edit]