Wp/shi/ⴰⴳⴳⵓⵔ:ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | shiWp > shi > ⴰⴳⴳⵓⵔ:ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ
Jump to navigation Jump to search
ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ (ⵥⵔ ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ)

ⴰⴳⴳⵓⵔ ⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵏ

ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ[edit]

ⴰⵡⴰⵍ (ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ)[edit]

ⴰⴽⴰⵍ[edit]

ⴰⴼⴳⴰⵏ[edit]

ⵜⴰⴷⵍⵙⴰ[edit]

ⵢⴰⴹⵏⵉⵏ[edit]

 • ⵜⴰⵥⵔⵎⴰⵣⵉⵖⵜ
  • ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ
  • ⴰⵎⵓⵙⵙⵓ ⴰⴷⵍⵙⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ (MCA)
 • ⴰⵙⴳⴳⵯⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ
 • ⴰⵛⵏⵢⴰⵍ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ
 • ⵜⵉⵎⴳⵔⴰⵡⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ
  • ⴰⵙⵉⵏⴰⴳ ⴰⴳⵍⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵓⵙⵙⵏⴰ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ
  • ⵜⴰⴽⴰⴷⵉⵎⵉⵢⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ
  • ⴰⴳⵔⴰⵡ ⴰⵎⴰⴹⵍⴰⵏ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ
  • ⴰⵎⵎⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵏ ⵓⵙⵉⴳⴳⵍ