Jump to content

Wp/sdh/ویکیپیدیا:دیوەخان

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | sdh
Wp > sdh > ویکیپیدیا:دیوەخان

عزیزان لطفاً در مورد کلمات زود بە یک جمعبندی برسید. در مورد گفتگو من خودم وەتووێژ را پیشنھاد کردە بودم کە دوستمان شدیداً آن را رد کرد و الان میگویند یکی نویسندگان معروف آن را پیشنھاد کرده. لطفاً سریعاً یکی از معادلها را انتخاب کنید تا این بحث تمام شود.

ضمن اینکه هنوز چیزی نشده این جا خیلی تشتت میبینم. در مورد نام محلی ویکیپیدیا هم به نتیجه برسید. نمیشود همین طور سرخود اقدام کرد و من در فلان جا چیزی بگویم و فلانی چیز دیگری. پروژه متعلق به همگان است و اینجا باید به اجماع رسید. الان در ترانسلیتویکی جناب Bodhdharma چیزی نوشته و من چیزی و فردا این دودش در چشم خودمان میرود. به نظر من کوردی خوارگ به اندازه کافی رایج و جاافتاده است و تمام است. خوارێن رایج نیست حالا خوارین یە چیزی.

من خودم از روی سورانی جوگرافیا نوشتم و جناب Bodhdharma کردش جوقرافیا و الان جناب پەڕاو ردە ساختە و نوشتە جوغرافییا. اولاً در رسم الخط کردی و کلا عربی اگر یای مصوت و صامت کنار ھم بیایند فقط یک یا نوشتە میشود. مثلا ریاضی و ترکیە و ... کە در کردی ھم ڕیازی و تورکیە و ... نوشتە میشود نە ڕییازی و تورکییە و ... . لطفاً این را در نظر داشتە باشید. الان برای نام جغرافیا چە کنیم؟

و یا ردە ئەشکەفتەگان کوردستان کە نمیدانم چرا ئەشکەفتەیل کوردستان نوشتە نشدە اگر دلیلی دارد مرا مطلع کنید و گر نە نمیشود برای جمع بستن از دو مدل پیروی کرد و این طوری با ھر دو علامت جمع چند ردە ساختە خواھد شد و فقط و فقط موجب اتلاف وقت و انرژی خواھد. لطفاً دوستان در این مورد ھم بە اجماع برسید کە استاندارد چە باشد.

و یا دیرۆک کە من ساختە بودم و جناب Bodhdharma تغییرش داد بە دیروک. این درست کە در خوارگ ۆ استعمالی ندارد ولی تا آن جا کە میدانمن ۆ را بە وو تبدیل میکنند یعنی دیرووک درست است ولی چرا دیروک نوشتە شدە؟ یا رومان که اولاً باید طبق استاندارد باید یا ڕ نوشتە شود ثانیاً باز ھم معلوم نیست کە درستش ڕوومان است یا ڕومان.

لطفاً دوستان در مورد موارد بالا توضیحات خودشان را بنویسند تا اینھا ھم اصلاح شوند و برویم سراغ کلمات و مراحل بعدی و ھی درجا نزنیم و کم کم برویم جلو. الان من برنامەی ساخت لوگو را ھم دارم کە فعلاً معطل اینھا شدەایم. سپاس.--Calak (talk) 10:39, 30 August 2013 (UTC)[reply]

بابت تاخیر چندروزه پوزش می خواهم. در باره ی کلمه وەتووێژ من همان واژه ی وەتوویش را کماکان پیشنهاد میکنم. درمورد نام ویکیپدیا با کلمه ی «خوارگ» موافقم و به نظرم «خوارین» چندان مصطلح نیست. درباره ی «جوقرافیا» حق با شماست. من اشتباه نوشته ام. همچنین درباره ی ئەشکەفتەگان نیز اشتباه کرده ام و حق با شماست. اما درباره ی دیرۆک یک مسئله وجود دارد. ساختار هجایی این واژه به صورت زیر است:
CVCVC
و در آن مصوت اول کشیده و دومی کوتاه مجهول است. معمولا در کوردی خوارگ در ترکیبات دوهجایی با چنین ترکیب آوایی، دو مصوت نمی توانند کشیده باشند(به استثنای آنکه مصوت دوم ئا باشد مانند ئیران یا هیمان که در موارد نیز بهتر است مصوت اول مجهول بشود و ئێران یا ھێمان تلفظ بشود). یعنی به عنوان مثال تلفظ دیرووک در کلهوری معمول نیست و چنین ترکیبی در کوردی خوارگ معادل ندارد. مثلا کلمه پێرۆز در کلهوری نمی تواند پیرووز تلفظ شود، چرا که این ساختار آوایی فارسی است و نه کلهوری. بنابراین اگرچه مصوت دوم به مصوت کشیده تبدیل می گردد اما مصوت اول نباید به مصوت کشیده تبدیل شود. در مورد دیروک چون مصوت اول خودش کشیده است و قابل تغییر هم نیست بنابراین مصوت دوم نمی تواند کشیده باشد. بنابراین در این مورد تلفظ دیرۆک در کوردی کلهوری ممکن است و دیروک هم تغییریافته ی آن است که به نظر من کاربرد آن اشتباه نیست اما بهتر است از آن پرهیز شود و ساخت آوایی جدیدی در کوردی کلهوری شکل نگیرد. بنابراین من با دیرۆک موافقم.
در مورد ڕ در ابتدای کلمات این قاعده در کوردی خوارگ عمومیت ندارد. اگر به متون مختلف کوردی جنوبی نگاهی کنیم می بینیم که مثلاً ڕۆژ در کلهوری رووژ نوشته شده است و همینطور کلمات دیگر. اما در اینجا هم باید فرض شود که این تلفظ غلطی مصطلح در کوردی جنوبی باشد. تاجایی که این مسئله منجر به تشابه املای دو کلمه نشود باید در کوردی جنوبی هم همان قاعده را رعایت کرد(در باره ی شهرها شاید بتوان استثنا قائل شد و به تلفظ مردم همان شهر احترام گذاشت چون ممکن است در منطقه ی خاصی این قاعده موجود نباشد). اگر از من یا دوست دیگرمان هم اشتباهی دیده شده باید اصلاح کنیم.
امروز دیدم که جمله ی زانستنامەێ ئازاد... هم تغییر کرده به زونسمن نامه ئازا که از آن سردرنمیاورم. لطفا دلیل این تغییر را هم توضیح دهید.همچنین در صورت امکان سر کلمات دیگر برویم چون فکر می کنم تکلیف این بخش مشخص شده باشد.Paraw (talk) 15:01, 3 September 2013 (UTC)[reply]

سلام. امیدوارم دوستان صبر و بردباری از خودشان نشان دهند و مدتی در پروژه فعالیت از خود نشان دهند تا پروژه به تصویب برسد. البته لازم نیست خودمان را بکشیم ولی پروژه را هم نباید به امان خدا سپرد. الان به نظرم کوردی خوارگ و دیرۆک و وەتوویش بحثشان تمام شده است. می‌ماند جغرافیا که جوغرافیا بنویسیم یا جوقرافیا یا جوگرافیا. در مورد ر در ابتدای کلمات هم یکدستی وجود ندارد و در سورانی هم مخصوصا در ایران ر ابتدای کلمات را همان ر مینویسند ولی رسم‌الخط استاندارد با ڕ است و ما هم برای یکدستی بهتر است آن را اعمال کنیم.

حالا به سراغ یک دسته دیگر از لغات برویم که آنها هم مهم هستند:

ئینگلیسی فارسی کوردی سورانی
About درباره سەبارەت
Edit ویرایش دەستکاری
Page صفحه پەڕە
Account حساب ھەژمار
New جدید/نو نوێ
Recent اخیر دوایین
Preferences ترجیحات ھەڵبژاردەکان
Watchlist فهرست پیگیری پێرستی چاودێری
Translation ترجمه وەرگێڕان
Password کلمه عبور تێپەروشە
Information اطلاعات زانیاری
Skin پوسته پێستە
Changes تغییرات گۆڕانکارییەکان

من تا آن جایی کە می‌دانم برای صفحە ھمان پەڕە خوب است. ترجیحات ھم کە در سورانی ھەڵبژاردەکان است در خوارگ فکر کنم «ئەڵوژیاێ» میشود و جمعش چە میشود دوستان بگویند. برای اخیر فارسی و دوایین کردی در خوارگ دمایین خوب است و بە سورانی ھم نزدیک است. بقیە را ھم دوستان نظر بدھند تا رویش بحث کنیم. سپاس.--Calak (talk) 14:07, 5 September 2013 (UTC)[reply]

درباره جغرافیا من اشتباهات پیشین خودم را تصحیح میکنم و با جوقرافیا موافقم. اما واژه های زیر:
ئینگلیسی فارسی کوردی سورانی کوردی خوارگ
About درباره سەبارەت سەبارەت/لە باوەت
Edit ویرایش دەستکاری وێراشتە کردن/دەسکاری
Page صفحه پەڕە پەڕە/لاپەڕە
Account حساب ھەژمار ھەژمار
New جدید/نو نوێ نوو/نەو
Recent اخیر دوایین دۊائین
Preferences ترجیحات ھەڵبژاردەکان ھەڵوژانیەیل/ھەڵوژاردەیل/ھەڵوژیایل
Watchlist فهرست پیگیری پێرستی چاودێری پێرست چاودێری
Translation ترجمه وەرگێڕان وەرگێڕان/ئەڵگێڕان
Password کلمه عبور تێپەروشە تێپەروشە
Information اطلاعات زانیاری زانستنیەیل/زانیاری
Skin پوسته پێستە پووسە/پووستە
Changes تغییرات گۆڕانکارییەکان گۊەڕانکاریەیل/ئالشتەیل/گووڕانکاریەیل
برای هر واژه دو یا سه معادل نوشتم تا بهترین را انتخاب کنیم. دمایین که شما فرمودید را بیشتر لک ها می گویند. در مورد ھوڵوژانن(انتخاب کردن) و ھەڵوژیاین(انتخاب شدن) من فکر می کنم باید اسم مفعول را از مصدر اول یعنی مصدر معلوم بسازیم(دومی مصدر مجهول است و هنگامی به کار می رود که جمله فاعل نداشته باشد) در اینجا چون ترجیحات متوجه یک فاعل(کاربر سایت) است تصور میکنم که باید از مصدر معلوم استفاده کنیم. در واقع در فارسی معادل آن می شود ترجیح داده شده، یا انتخاب کرده شده!(فارسی در این مورد الکن است). بنابراین نظر خودم به ھەڵوژانیەیل نزدیک است!
همچنین با سەبارەت، وێراشتە کردن(اصل واژه گورانی است)، لاپەڕە، ئەڵگێڕان(اصل کلمه کلهوری ایوان و زرنه است)، زانستنیەیل(زانیاری به معنای دانش به طور کلی استفاده می کنیم) و پووستە(تلفظ پووسه صحیح است اما ممکن است برای کاربر مفهوم نباشد) و گۊەڕانکاریەیل(تلفظ کلهوری) موافقم. برای تێپەروشە هم معادل نداریم و علاوه بر این خود این واژه گویاترین معادل است.Paraw (talk) 08:20, 7 September 2013 (UTC)[reply]
برای «ویرایش» اگر وێراشتەکردن رایج است معادل خوبی است ولی اگر از فارسی آمدە ھمان دەسکاری مناسبتر است. برای «صفحە» ھم در سورانی قبلاً بحث شدە بود و ھمان پەڕە مناسب است چرا کە لاپەڕە چیز دیگری است و در واقع دو لاپەڕە یەک پەڕە را تشکیل میدھند. برای «نو» ھم ھر کدام کە رایجتر است استفادە شود. اما برای «اخیر» و معادل آن اگر دۊائین رایج است خیلی ھم خوب است ولی باید بگویم نوشتن آن بە این صورت فارسی است و باید دۊایین نوشتە شود. البتە نمیدانم دۊائین/دۊایین رایج است یا نە ولی اگر رایج نیست نمیتوانیم واژەسازی کینم و ھمان شکل لکی آن کە بە سورانی نزدیک است ارجح است. در مورد «ترجیحات» ھم زیاد نفھمیدم ولی در سورانی فعل آن ھەڵبژاردن است؛ خب معادل این در خوارگ چیست؟ بعد باید از آن اسم فاعل ساخت (مانند ھەڵبژاردە)؛ حالا این چە می‌شود؟ در مورد «ترجمە» و معادل ئەڵگێڕان باید بگویم یا ما باید از پیشوند ھەڵ استفادە کنیم (کە در بالا استفادە کردیم) یا ئەڵ؛ باید اینھا را یکدست کنیم . در مورد «زانست» ھم باید بگویم این کلمە در سورانی و کرمانجی مطلق بە معنای «دانش» فارسی است و اصول ساختار این دو واژە ھم یکی است. بە ھر حال زانستن ھم در معنای معرفت فارسی کاربرد دارد و از این لحاظ این معادل خوبی نیست و بھتر است دنبال معادل بھتری باشیم. من لفظ پووسە را برای پوستە ترجیح میدھم و معتقدم نباید زیاد تابع فارسی باشیم. در مورد گۊەڕانکاری ھم من فکر میکنم اشتباە است و درستش گۊیەڕانکاری باشد. در فرھنگ باشور ھم ھمین طور آمدە چون ۊ خودش مصوت است و نمیتواند بی واسطە کنار ە کە آن ھم مصوت است قرار گیرد. اینھا را تمام کنیم تا بە ساخت لوگو و بحثھایش برویم. سپاس.--Calak (talk) 16:20, 9 September 2013 (UTC)[reply]
سلام کاکه چالاک. وێراشتە کردن معادل رایجی است. به نظر من از دەسکاری بھتر است. در مورد پەڕە شما کاملاً درست می گویید. برای نو من با نوو موافقم(تلفظ نەو تنها در شهر کرماشان رایج است و املای آن باعث اشتباه می گردد). دۊایین رایج است و فکر می کنم مناسب باشد. در مورد ئەڵگێڕان باید بگویم که این معادل کلهوری کلمه است، اما همان وەرگێڕان هم رایج است و فکر می کنم همان را بنویسیم بهتر است. درمورد زانیاری من با زانستنیەیل بیشتر موافقم، اما زانیاری هم درست است و معنا را منتقل می کند. در مورد پووسه هم شما درست می فرمایید. اما در مورد ھەڵبژاردەکان هر سه معادل که پیشتر نوشتم را می توان گذاشت. من خودم ھەڵوژیایل را درست تر می دانم که اسم مفعول از مصدر ھەڵوژیاین است. اما دوستانی که بیشتر به دنبال نزدیک کردن سورانی و کلهوری هستند از ھەڵوژاردەیل استفاده می کنند که کاربردش برای مردم عادی کلهورزبان کمتر است، اما در عوض به سورانی نزدیکتر است. اگر نظر مرا بخواهید با همان ھەڵوژیایل موافقم. در مورد گۊەڕانکاری، من تصور میکنم آن قاعده در کوردی خوارگ مصداق ندارد. در سورانی این قاعده صادق است و ساختار هجاها به صورت زیر است:
C(C)V(C)(C)(C)
در این ساختار در یک هجا دو مصوت پس از هم قرار نمی گیرند و دو صامت هم بلافاصله پس از هم در ابتدای هجا نمی آیند، مگر آنکه صامت دوم (و) یا (ی) باشد، چون ایندو نیمه مصوت-نیمه صامت هستند.(در این رابطه می توانید نگاه کنید به: کریمی دوستان، غلامحسین ؛ دستگاه واجی گویش کردی سنندج ؛ مجله زبانشناسی ؛ سال دهم ؛ شماره اول )
اما در کوردی کلهوری این ساختار به صورت زیر است:
C(C)V((C)(C))(V)
در واقع در کوردی خوارگ اولاً ممکن است پس از مصوت مصوت دیگری بیاید و دوماً سه صامت در کنار هم قرار نمی گیرند و در صورت قرارگیری پس از صامت دوم باید یک مصوت بیاید. مثال می زنم: کلمه ی خوەیشک در کلهوری به خوەشِگ تبدیل می شود که ش با یک کسره ی خفیف همراه است. همچنین می توان پس از یک مصوت، مصوت دیگری قرار داد، مثلاً همان کۊە یا مثال شایعتر: می دانید که در کوردی خوارگ به جای (ی) برای اضافه از کسره خفیف استفاده می شود(مثلاً کتێبی من سورانی، در کلهوری تبدیل می شود به کتاوِ مه)اما هنگامی که کلمه به (ـه) ختم شود پس از آن به جای کسره خفیف از کسره کشیده(ێ) استفاده می شود.(پارێزگەێ کرماشان). این قاعده در لهجه شهر کرماشان چندان رعایت نمی شود، چون ساختار آوایی زبان فارسی غالب شده و مردم عمدتاً مجبورند بیشتر وقتشان را به فارسی بگذرانند، اما افرادی که کلهوری را اصیل و خالص حرف می زنند این قاعده را رعایت می کنند. من احتمال می دهم که مامووسا جلیلیان تصور کرده باشد که ساختار واجی کلهوری و سورانی یکی است و محتمل تر این است که خواسته باشد دو گویش را به هم نزدیک کند. آقای دیگری هم که دستور زبان کوردی کرماشانی نوشته است(وحید رنجبر) آمده و ساختار آوایی فارسی را به جای ساختار آوایی کوردی نوشته و حتا مدعی شده که در کوردی دو صامت ابتدای هجا قرار نمی گیرند(یعنی مثلاً کلمه ی گیان از نظر ایشان در کوردی غیرممکن است!) اما من تصور می کنم این تفاوت وجود دارد و می باید در نوشتار رعایت شود. من از هیچ کس تلفظ گۊیەڕانکاری نشنیده ام و لک ها هم گوێەڕیاێن می گویند. یا مثلاً کۊیە را از یک کلهورزبان نشنیده ام و فقط لک ها می گویند و کرماشانی ها هم کلاً کوو می گویند که به فارسی بسیار نزدیک شده است. به هر صورت در این باره من با گۊەڕانکاری موافقم.Paraw (talk) 16:50, 11 September 2013 (UTC)[reply]
بسیار ممنون. بهتر است سریع باشیم. پس برای ویرایش همان وێراشتەکردن؛ پەڕە و نوو و دۊایین هم که تصویب شد. اگر از ھەڵوژیایل هم مطمئنید پس مشکلی نیست همین خوب است. وەرگێڕان هم اگر پرکاربرد است بهتر است همین را به کار ببریم و عوض نکنیم. اما من واقعاً زانستن را که مصدر است به هیچ عنوان نمیپسندم و به نظرم زانیاری زیباتر است. اسم زانیار هم در کردی خیلی رایج است. پووسە هم که انتخاب شد میماند گۊەڕانکاریەیل که ظاهراً در مورد آن مطمئنید پس آن را به کار میبریم.
حالا بحثی جدید برای ساخت لوگو. پیشتر روی نام ویکیپیدیا توافق کردیم. میماند نام دانشنامه و آزاد به کردی خوارگ. واقعاً برای دانشنامه مطمئنید که زانستنامه خوب است؟ و یا برای کلمۀ آزاد در خوارگ چه چیزی رایج است؟ ئازا یا ئازاد؟ چون ئازا در سورانی معنای دیگری دارد و با ئازاد متفاوت است؛ در خوارگ هم چنین است؟ پیشنهاد میکنم این بحث را بخوانید. دوستان آن زمان در مورد نام زانستنامه اختلاف داشتند و گفتند هر آنچه در ویکیپیدیا نوشته میشود زانست نیست، این بود ما هم همان ئینسایکڵۆپیدیا را برگزیدیم. نظر شما چیست؟--Calak (talk) 18:09, 11 September 2013 (UTC)[reply]

با عرض پوزش که مدتی نبودم. این‌ها پیشنهادات من هستند:


ئینگلیسی فارسی کوردی سورانی کەڵهوڕی
About درباره سەبارەت سەبارەت/لەبارە
Edit ویرایش دەستکاری وێراشتە
Page صفحه پەڕە پەڕە
Account حساب ھەژمار هەژمار
New جدید/نو نوێ نوو
Recent اخیر دوایین دۊایین
Preferences ترجیحات ھەڵبژاردەکان هەڵوژیایل
Watchlist فهرست پیگیری پێرستی چاودێری پێرست چاودێری
Translation ترجمه وەرگێڕان هەڵگەردانن
Password کلمه عبور تێپەڕوشە تێپەڕوشە
Information اطلاعات زانیاری زانیاری
Skin پوسته پێستە پووستە
Changes تغییرات گۆڕانکارییەکان گووڕانکاریەیل

در مورد ویرایش به نظرم نیازی به نوشتن مصدر کردن نیست. وێراشتە:ویرایش و وێراشتەکردن=ویرایش‌کردن. اما زانستنیەیل بیشتر معادل دانستنی‌ها است تا اطلاعات. دمایین لکیست و لک‌ها هم یک اینکیوبیتور جداگانه دارند. لکی خودش یک گویش جدای از کردی جنوبیه. زبان کردی به ٤ گویش تقسیم شده و گویش ٤م لکی است.. خوارگ کلمه‌ی معادل سازی شده‌ی اشتباهی است. و همان اندازه که خوارگ رایج است خوارێن هم رایج است. ببینید در کلهری واژه "ناوێن" وجود دارد که به معنای میان و میانه است. خوارێن هم از همین ترکیب است. ولی خوارگ کلمه‌ی وام گرفته شده از گورانی است. ناوێن-خوارێن همچنین در کتاب فەرهەنگ باشوور کلمه‌ی خوارێن ثبت شده ولی خوارگ نه. کوردی بانێن، کوردی ناوێن، کوردی خوارێن در مورد هەڵوژیایل: فکر کنم این کلمه به صورت هەڵوژیاێەیل هم گفته می‌شود. Bodhdharma (talk) 12:34, 15 September 2013 (UTC)[reply]

خوش برگشتی عزیز. من صبر می‌کنم جناب پەڕاو بیاید و نظرش را بنویسد. ممنون.--Calak (talk) 13:28, 15 September 2013 (UTC)[reply]

همچنین در سۆرانئ تغییرات و ترجیحات با علامت جمع معرفه جمع بسته شده‌اند. ولی چرا ما از نکره یعنی "ـەیل" استفاده می‌کنیم!؟ Bodhdharma (talk) 13:23, 16 September 2013 (UTC)[reply]

سلام دوستان. شرمنده به خاطر تأخیر در پاسخ. در مورد «وێراشتە» حق با شماست. همچنین در مورد «زانستنیەیل» و «زانیاری» من هم «زانیاری» را قبول می کنم. در مورد «زانستنامه ئازاد» هم من گفتگوهای شما و همچنین صفحه اینسایکلوپدیا به زبان انگلیسی را خواندم و فکر می کنم از همان کلمه «ئینسایکلوپیدیاێ ئازاد» استفاده شود بهتر است. در مورد «ئازاد» و «ئازا»، در کوردی جنوبی هم «ئازا» به معنای شجاع و دلیر است و باید همان «ئازاد» را استفاده کرد. اما در مورد «گۊەڕانکاریەیل» من با چند نفر که از من آشنایی بیشتری با زبان داشتند صحبت کردم و علیرغم بحث های فراوان و اینکه این واژه را تأیید کردند، آن ها واژه «گووڕانکاریەیل» را مناسبتر دانستند. در مورد کوردی «خوارگ» یا «خوارێن» هم من استدلال شما را درست می دانم ولی به سبب رایج شدن کلمه «خوارگ» از آن استفاده می کنم. اما اگر بنا باشد به جای رایجتر، درست تر را ترجیح بدهیم باید از همان «خوارێن» استفاده کنیم.(«خوارین» هم درست نیست و باید «خوارێن» گفته شود.) بین «سەبارەت» و «لەبارە»(لەوارە) هم من «سەبارەت» را مناسب تر می دانم. اگر ممکن است درمورد علامت جمع معرفه و نکره بیشتر توضیح بدهید، چون من نفهمیدم. سپاسگزارم. Paraw (talk) 23:23, 17 September 2013 (UTC)[reply]

نظرتان در مورد واژه‌ی هەڵگەردانن به جای ترجمه چیست؟ از این واژه بارها در سایت شەفەق استفاده شده است. در کلهری دقیقا مثل کردی سورانی جمع به دو صورت معرفه و نکره است.

در این جدول نشان داده شده:

سۆرانی کەڵهوڕی
ـان ـەیل
ـەکان ـەگان
مناڵان مناڵەیل
مناڵەکان مناڵەگان
فکر کنم گویشوران سورانی در خیلی از جاها به اشتباه به جای استفاده از جمع نکره از جمع معرفه استفاده می‌کنند. مثلا این جمله:

سورانی: بەڵام لە هەندێ ناوچەکان ترێ بەکاردەهێنرێت. کلهری: وەڵێم لە بڕێ ناوچەیل هەنگوور چێدە کار.

اینجا در سورانی هم باید از "جمع نکره" استفاده می‌شد، چونکه خود هەندێ و بڕێ نشانه‌ی نکره هستند. به نظرم بهتره بیشتر به موضوع جمع‌ها دقت بکنیم.

مثلا گووڕانکاریەیل بهتر است یا گووڕانکاریەگان؟ Bodhdharma (talk) 06:42, 18 September 2013 (UTC)[reply]

به نکته بسیار خوبی اشاره کردید که میخواستم به آن اشاره کنم. در کردی سورانی جمع بستن برخی کلمات حتی اگر نکره باشند و لزومی به معرفه بودن نداشته باشند با علامت ان به تنهایی غیرممکن است. به عنوان مثال همین گۆڕانکارییەکان را نمیشود با ان بە تنھایی جمع بست. یا مثلاً میتوان نوشت گۆرانیبێژانی کورد ولی ئەشکەوتانی کوردستان غیرممکن است و باید حتماً گفتە شود ئەشکەوتەکانی کوردستان در حالی کە مثل گۆرانیبێژان علامت معرفە لازم نیست. این نقیصەی سورانی است و لطفاً آن را در نظر داشتە باشید و خصوصاً در نامگذاری ردەھا از 'گان' استفادە نکنید. با سپاس.--Calak (talk) 13:36, 18 September 2013 (UTC)[reply]

یعنی رده‌ها نکره هستند؟ Bodhdharma (talk) 14:55, 18 September 2013 (UTC)[reply]

بە نظرم بلە چون اگر بە ویکیھای دیگر ھم بنگرید نکرە هستند. مثلا در ویکی انگلیسی کجا دیده‌اید حرف تعریف The آمده باشد؟--Calak (talk) 15:03, 18 September 2013 (UTC)[reply]
دوستان، علی رخزادی در کتاب آواشناسی و دستور زبان کردی(سورانی اردلانی) نوشته «اسم بدون نشانه نکره در حکم اسم معرفه است.»(127) و به همین دلیل علامت جمع گەل(همان ەیل یا ەل کلهوری) را «نشانه جمع عام» در کوردی سورانی دانسته است. (134). شاید استفاده از ەیل به عنوان علامت جمع عام در کلهوری بهتر باشد.(در کلهوری کلهورزبانان تبعیدی به نقاط دیگر ایران مانند مازندران، دماوند و قم این علامت هنور به صورت گەل به کار می رود و علامت ان و گان هم در کنار آن در جای خود به کار برده می شود.) همانطور هم که کاکه چالاک گفتند در ویکی انگلیسی هم برای رده بندی ها و نیز برای بخشهای مختلف سایت از حرف تعریف استفاده نمی شود و همینطور در ویکی آلمانی. Paraw (talk) 10:55, 19 September 2013 (UTC)[reply]

من بە مانند ویکی کردی سورانی لوگو را برای خوارگ طراحی کردم. این‌جا بار کردم. اگر موردی نیست تا در کامنز بارگذاری کنم. سپاس.--Calak (talk) 11:39, 19 September 2013 (UTC)[reply]

کاک چالاک تنها ایرادش استفاده از "ی" به جای "ێ" است. ێ در بسیاری از کلمات بر عکس سورانی مصوت نیست و صامت است، و در فرهنگ باشوور معادل "ێ" صامت را "ŷ" قرار داده است. "ێ" صامت در کلهری اهمیت بسیاری دارد و در بعضی جاها معنی کلمه را هم تغییر می‌دهد. مثلا: بیە=بوده‌است - بێە=بده

ئینسایکلوپیدیاێ ئازاد Bodhdharma (talk) 13:12, 19 September 2013 (UTC)[reply]

ممنون. درستش کردم. (کاشه را خالی کنید).--Calak (talk) 14:20, 19 September 2013 (UTC)[reply]

عالی است. Bodhdharma (talk) 14:39, 19 September 2013 (UTC) دەست خوەش کاکە چاڵاک ھەنین. لە یە خاستر نیەود.Paraw (talk) 01:28, 20 September 2013 (UTC)[reply]

جناب پەڕاو شما نظرتان درباره‌ی واژه‌ی پیشنهادی من برای ترجمه (هەڵگەردانن) چیست؟! Bodhdharma (talk) 06:09, 20 September 2013 (UTC)[reply]

به نظر من این واژه صحیح تر از وەرگێڕان است، چرا که پیشوند ھەڵ دقیقاً معادل پیشوند بر فارسی است و این واژه از نظر دستوری درست تر است، اما وەرگێڕان رایج تر شده است. فکر می کنم دراین مرحله این دوگانگی ها چندان به سود نباشد. بهتر است از همان معادل رایج استفاده کنیم، تا زمانی که کوردی خوارگ به مرور زمان به ابزار تفکر و انتزاع بدل بشود و میان این دو واژه تفاوت مفهومی و کاربردی به وجود بیاید. بنابراین من همان وەرگێڕان را مناسبتر می دانم.Paraw (talk) 14:57, 20 September 2013 (UTC)[reply]


نەزەرتان دەرباره‌و هامکاری جە ویکیپیدیای هۆرامیەنە چێشا؟ این گویش و لهجه جزء زبان‌های در خطر نابودی است و به نظرم وظیفه‌ی هر کرد است که این زبان را زنده نگاه دارد. من خودم آشنایی زیادی ندارم و می‌ترسم که پر از اشتباه گرامری شود. جە گردو شمە ئازیزەکا پەی نویستەی دەعوەت بە هامکاری مەکەروو. Bodhdharma (talk) 08:02, 27 September 2013 (UTC) http://incubator.wikimedia.org/wiki/Wp/hac[reply]

مسئله مهمیست، اما من هم هورامی نیستم و می ترسم اشتباه کنم. اگر تیم هورامی زبان خوبی جمع بشود و سر انتخاب دستور و واژگان به توافق برسد می توانم همکاری کنم. امیدوارم بتوانیم هورامی را هم راه بیندازیم. کار خودمان به کجا رسید؟ سر این واژه ها توافق حاصل شد تا گروه بعدی معرفی بشود؟Paraw (talk) 22:44, 27 September 2013 (UTC)[reply]

بله فکر کنم کلمات انتخاب شدند. Bodhdharma (talk) 11:43, 28 September 2013 (UTC)[reply]

ادامه ندهیم؟Paraw (talk) 00:22, 3 October 2013 (UTC)[reply]
همین قدر فعلاً کافی‌ست و به جایش دوستان بهتر است مشغول گسترش پروژه شوند که با ادامۀ این روند نمی‌توان به آیندۀ آن زیاد خوش‌بین بود.--Calak (talk) 20:28, 4 October 2013 (UTC)[reply]