Wp/rif/Tifinagh

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | rifWp > rif > Tifinagh

Gant tfinaɣ sg tirra tizaykutin n umaḍal. Tirra yad, gant tirra timzwura innflulan g ifriqya n iẓẓlmḍ g usgǧas n 1500 dat lmasiḥ. Ggutnt tmitar n tfinaɣ lli ittwaɣzn niɣ iɣman xf iẓṛan d ifran d ismḍal di tmazva , di tmurt n lmɣrib, nttaf tifinaɣ di tmnaḍin am: tinzulin, yagur, tisrfin, lumat n usli. di tgzirin tiknariyin, ittwafa uḍṛiṣ akw iɣzzifn ittwarin s tfinaɣ g yjj n yifri d-amqqran g cutanbir 2006. Assa, di tmura n mali d nnijir d iffus n dzayr, suln imaziɣn sslmadn tarwa nnsn tirra n tfinaɣ ḥma ad msawaḍn jaratsn. di lmɣrib, sulnt da ssmrasnt tmɣarin tifinaɣ g usfulki d uẓṭṭa d idqqi. Sg usgǧas n 2003, tkcm tutlayt tamaziɣt, s tirra nns tifinaɣ , ɣer tinmal n lmɣrib. Tifinagh d tira i zi tarin Imazighn n ssahra i tsamman ixf nsen Tamacight nigh Tamahigh nigh Imuhaq x hvasab agrw i di tirin. Iwdvan i wa ijjin zi asen tsemmanthen Tawariq nigh Twareg.

advaf gha Tifinagh[edit | edit source]

Iwdvan i ibdan ad arin s Tifinagh ira zedghen di ccamal n Ifriqya d Tigzirin Tikanariyyin. Iwdvan a ira twasamman "Ilibiyyen" di ijj n rwaxt. Ira zedghen di ijj n tmurt tbadda zi Tigzirin Tikanariyyin ar Misra Zi ccaq. Âawad nettnin twahvsaban d rjdud n Imazighen n idva. X manay enni tria n Tifinagh twasamma Tira n "Talibit-Tamazight" nigh "Libyco-Berber" s Tanglizet.

Di idva, Tifinagh wa iqqim illa gha Tamaheq di ssahra. Maca wa zi ayes tirin bu ca rknanec nigh ca tiwriqin izgaten. Maca zi 2003, IRCAM itbannat am tira n Tmazight n Lmaghrib. IRCAM ibaddar zi ayes hvma atasrehv i rwaxt n idva, am raknanec d sitat x winternet.

L-asvel n Tifinagh[edit | edit source]

Ijjan attas n nadvariyyat x l-asvel n Tifinagh, am l-asvel Afiniq:

L-asvel Afiniq[edit | edit source]

Nnadvariya a taqqar billi tira n Imazighen, gha as izvuren di tira Ifiniqiyyen am attas n Tiratin i zi itarin iwdvan di idva. Tira Tafinniqt (n Ifiniqiyyen) gha as ârayen 3500 n usuggasen.

Ijj n ttvafsir n neghni iqqa billi isem n Tifinagh s ixf ines isemmar l-asvel Afiniqi. Minzi tawart n "Tifinagh" twahvseb d agraw n "Tafiniqt". Isem a aneggaru zemma ad iri d'isem n Tafinniqt tawtent.

Maca nnadvariyya a waghas bu ca n tahvqiq. Waxxa ismawen tmacamabahen, timasrayin zemman ad tirin mfaraqan. Salem Chaker ig itbannan ttafsir afiniq i isem n Tifinagh inna billi isem wa iqqa bu attas x tamasract. Netta yuca lmital n "La Figue de Berberie", i ag itawin "tazat n tmura n Imaizghen" nigh "Tahandct", i wa gha as bu l-asvel d Amazigh. Âawad wa gha enneg bu ca n tahvqiq x isem n Ifiniqiyyen. Minzi tzemma ad tiri billi ira gha asen ca n isem neghnit sebgha "Ifiniqqiyen", isem i nufa gha L-ighriq, am Imazighen i ten-isemman ibarraniyen "Berber".

Xam lfiraq ig ijjan jira Tafiniqt d Tifinagh:

Afiniq Rhvaf Tifinagh n ccaq
Aleph ʾ
Beth b Yab
Gimel g Yag
Daleth d Yad
He h Yah
Waw w Yaw
Zayin z Yaz
Heth Yaḥ
Teth Yaṭ
Yodh y Yay
Kaph k Yak
Lamedh l Yal
Mem m Yam
Nun n Yan
Samekh s Yas
Ayin ε
Pe p,f Yaf
Sade Yaṣ
Qoph q Yaq
Res r Yar
Sin š Yac
Taw t Yat
Yat
j Yaj

Xam âwad[edit | edit source]