Wp/rif/ⴰⵣⴰⵡⴰⴷ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | rif
Wp > rif > ⴰⵣⴰⵡⴰⴷIxsas i umagrad a azzray n usenmarra d tjṛṛumt nes.

ⵉⵅⵙⴰⵙ ⵉ ⵓⵎⴰⴳⵔⴰⴷ ⴰ ⴰⵣⵣⵔⴰⵢ ⵏ ⵓⵙⵏⵎⴰⵔⵔⴰ ⴷ ⵜⵊⵕⵕⵓⵎⵜ ⵏⵏⴻⵙ.

Cette article nécessite une correction de son orthographe et de sa grammaire.

  ⴰⵣⴰⵡⴰⴷ
Azawad
____
 
Coat of arms Location of Kurow
ⵜⴰⵎⴰⵜⴰⵔⵜ ⵏ ⵓⴱⵓⵔⵣ :------------
ⵉⵣⵍⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ : ⵉⵣⵍⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ -----
Coat of arms
ⵜⴰⵎⴰⵥⵓⵏⵜ ⴳⴰⵡ
ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵜⵓⵏⵚⵉⴱⵜ ⵓⵔ ⵜⵍⵉ
ⴰⵙⵙⴰⵖ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ⵉⵣⴰⵡⴰⴷⵢⴻⵏ
ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ

ⴰⵙⵍⵡⴰⵢ ⵉⵏⵖⵍⴰⴼⵏ
______
_________
ⵜⴰⵙⵉⵎⴰⵏⵜ
_________

__________
ⵓⵟⵟⵓⵏ ⵉⵎⵣⴷⴰⵖ ________
ⴰⴷⵔⵉⵎ ___________

ⴰⵣⴰⵡⴰⴷ

ⴰⵣⴰⵡⴰⴷ ⵜⵍⵍⴰ ⴷ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵉⵜⵎⴰⴳ ⴷⴳ 2012. ⵜⴽⴽⵔ ⵜⴰⴳⵔⴰⵡⵍⴰ ⴷⵉ ⴰⵣⴰⵡⴰⴷ ⴰⵡⴰⵔⵏ ⵉ ⴰⵄⵢⵢⵇ ⵏ ⵉⵎⵖⵔⴰⵏ ⵏ ⵜⴰⴳⴷⵓⴷⴰ ⵏ ⵎⴰⵍⵉ. ⵎⴰⵎⵛ ⵏⵙⵙⵏ ⵎⴰⵔⵔⴰ, ⴰⵣⴰⵡⴰⴷ ⵜⵍⵍⴰ ⴷ ⵜⴰⵊⴰⵔⵜ ⵙ ⴰⴳⵔⴰ, ⵎⵓⵅ ⵉⵏⵏⵉ ⵜⵉⵃⴽⵎⵏ ⵓⵔ ⴷⴰⵙ ⵜⵊⵊⵉⵏ ⵎⵉⵏⵣⵉ ⵖⴰ ⴷⴷⴰⵔⵏ.