Wp/rej/Wikipedi'a Baso Jang

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | rejWp > rej > Wikipedi'a Baso Jang
Jump to navigation Jump to search

Wikipedi'a Baso Jang do-o-ba proyek wiki gi api ba'e pêngguno baso Jang nam tmulung kmêmbang-nê kêrno wiki i'o sipêt-nê têbukok magêa api ba'e gi lok smumbang artiklêl ngen tmulis nêak proyek i'o. Sêbênêa-nê WIkipedi'a Baso Jang ati si sudo, ati si sêdi'o. Masiak pêrlu tê busaho igai supayo artikêl lêm proyek i'o kêmbiak dau, sudo o padek kulo. Amên bi awêi o, nam-ba itê mêlucua Wikipedi'a Baso Jang gi sêbênêa-nê. Singgo-nê nam têmadêak kalêu proyek i'o masik awal, masiak panjang dalên ngen pêrjuangan-nê.

Wikipedi'a Baso Jang status-nê masiak inkubator. Inkubator o ba sêjênis alat gi kêmbiak dau nêak umêak sakit khusus-nê pênan mbêi ngên anok. Amên anok bi laher, supayo têp sehat awok-nê, nêpek-ba si nêak lêm inkubator. Inkubator proyek wiki i'o ca-o si kêrjo awêi o kulo. Memang coa-si sêrai amêk, cuman ibarat kato tê madêak o, kundêi alat i'o, inkubator i'o, tê kutê spado i'o nam jmagai baso-tê, kmêmbang baso-tê supayo anok, kêpau si'ang be namên awêi ipê baso ninik puyang-nê bêl-o.

Tê spado namên kalêu baso Jang o iso si baso nêgara, iso kulo si baso rêsmi awêi status gi nêgong baso Tamil, Telugu, Kannada, Malayalam, ngen Bênggala masing-masing nêak Tamil Nadu, Telangana ngen Andhra Pradesh, Karantaka, Kerala, ngen Bênggala Barat. Nêgara-tê kênal-nê magêa sistêm propinsi, coa gen nêgara bagi'an awəêi nêak India, gi tiêp nêgara bagian i'o nam jmijai baso da'erah-nê ijai baso rêsmi. Baso Jang coa dau nakêi tun nêak bukau, majalah, magêa koran. Amên ade paling dêdidik ba'e, mbêak coa sarat ba'e dah. Kêrno o keme anok Jang nêak ratau idong tmrai lok sêri'us gmarap, murus ikubator Wikipedi;a Baso Jang i'o. Keme ba'êp kalêu keme nam smêmbar ilmau kundêi wikipedi'a ngen dêni'o libêa i'o magêa kutê sanok-tê tun Jang nêak ipê ba'e tobo o uyo dong tinggêa, lêm baso sadêi, baso kutai, baso ninik puyang-nê.

Target re'alistis uyo ba, keme lok busaho agar ta'un muko, Mei 2019 Wikipedi'a Baso Jang gi sêbênêa-nê bi sudo sêlsêi, bi si'ap sêdi'o. Kunyau kutê tun Jang gi tmu'an akses moi intêrnet nam sêm-êp inpormasi-inpormasi gi bi sêndi'o. Dêbat igai keme lok madêak ngen bibik, wok, tamang, minên, spado kutê, amên lok smumbang artikêl, keme bêkêmbot ni'ên. Kinoi tulung dmukung proyek WIkipedi'a i'o. Coa-si itê lok gêgaya kalêu tê Jang bi ade nêak wikipedi'a, cuman tê mok gi positip-nê, itê gmuno proyek-proyek wiki utuk jmago ngen jmagai baso-tê.

Api ba'e tun Jang, coa-si gi kundêi Lêbong ba'e, gi kundêi Musai (Cu-up, Migai, Ujênmas, ngen Kêpahi'ang Kota), kundêi Kêbanagung (têbat Karai ngen Kêbanagung), kundêI Pêsisir (Utara ngen Kulau Têngêak), ngen kundêi Awês nam kulo. Trai-ba mênêa artikêl kêrno jano gi nêa tê i'o positip. Sapêi uyo, keme masiak mandang kalêu di'alek Lêbong o sêbagai di'alek standar baso-tê Jang. Cuman, nêak proyek di'o keme sêmrêak magêa Kumu, Kumu lok gmuno di'alek gi ipê, ngen do sarat, amên mênêa artikêl, nêak das-nê o nêpek "Tnulis Lêm Di'alek A/B/C/D" utuk gi sêluyên di'alek Lêbong.

Insyaallah, majau tanêak Jang.