Wp/otk/Vereni

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | otkWp > otk > Vereni
Jump to navigation Jump to search
Vereni
Tatar verenisi
İngiliz Verenisi
Vandal verenisi
Lubjlanidaki Vereni
Slav verenisi

Vereni (Farsça Ejderha) Arslan tançulu, Yarasa kanatlı, kuyruğu Dilom kuyruğu biçiminde gösterilen dikenli kuyruklu, derisi kabırsık, ağzından od saçan dev boynak ya da dilom biçiminde sörçeksel div. Batı köçürmeleri ındazında kanatlıyken, doğu'daki köçürmelerde ındazında kanat bulunmaz. Verenilerinkine benzer özellikler içeren sörçek yaratıklar koçgakina sayu ekinçte vardır.

Kerek vereni Çin, Çabarka yime diğer uzak doğu ülkelerinin ongunudur, yime çoğu ödüş iki yüzlü yağıları belirtmek için iki başlı vereni deyimi kullanılır.Ortadoğu ülkelerinde dilom ya da vereni kötülüğün ongunuydu.Kibi Mısır tengrisi Apepi karanlıklar yeryüzüsünün büyük dilomuydu.

Eski yunanlılar yime Romalılar ise Dilom 'un ındazında kötü güçleri öküldük ettiğine inanmakla birlikte çer çer de yeryüzünün derinliklerinde yaşayan bu keskin gözlü yaratıkları iyilik güçleri olarak kabul ederlerdi.Gene de vereni yiçe çok kötülükle özleştirildi yime Avrupa’da bu düşünce kalıcı oldu.Hıristiyanlık eskinin hem iyi hem de kötü dilom tanrılarını kargışladı.Hıristiyan önerinde vereni yamanın yime abak inancının ongunu biligin geldi yime yitizlerle şehitlerin ayaklarına kapanmış olarak betimlendi.Vereninin biçimi yıntamlı bir değişim geçirdi.

Khaldea verenisi Tiamat’ın dört bacağı kabırsık derisi yime kanatları vardı.Oysa ıduk bitig’in vahiy bitiginde adı geçen yaşlı dilom yunan Söylencebilim ’deki Hydra gibi çok başlıydı.Aynı anda hem koruyucu hem korkutucu boyutlar taşıyan yime süslü oyuntuları yapılan vereni eski çağlardan başlayarak alpagut bir ongun olarak kullanıldı.İlyada’da Agamemnon’un kalkanının üstünde üç başlı gök önglü bir dilom vardı.

Yiçe geç dönemlerde de Norveç ‘li yağıcıların kalkanlarının üstünde vereni bedizlerine yime gemilerinin pruvalarında vereni başına yer verdikleri görüldü. Birleşik Kağanlık ’de Norman istilası 1066 yılından önce vereni savaş ‘ta başta gelen kağanlık ongunuydu yime bu geleneği Kağan Arthur’un atası Uther Pendragon başlatmıştı.20.yüzyılda da vereni Gal teginliğinin durul armaları arasına katıldı.

Eski Türklerde kalık ve suların bütün işlik olarak gösterilirlerdi.Orta Asya Türklerinde alıklı kanatlı ve arslan ayaklıdır.Kafkasya ve Sibirya’da başı şegora benzeyen dört bük kıvrık burunlu ködünü kıllı bir sökü anteg betim edilir. Önceleri bağlançsal bir anlam taşıyan vereni örgesi sonradan bezeme unsuru olarak kullanıldı.Vereninin bulut oyu stilize edilmiş şekline eski Türklerde büte kokustanır.Minyatür, yaldızlama, oyma ve kumaşlarda bu örge vardır.Büte yiçe basa Selçuklu Türklerinde de stilize vereni örgeleri süsleyici unsur olarak kullanıldı.

Uzakdoğu’da ise vereni saygınlığı olan iyilik ongunu bir yaratıktır.Çin verenisi long Çin uzay biliminin ying-yang (birbirini tamamlayan karşıt tülüg) ilkesi içinde uçmağın etkinliğin yime erilliğin ongunu olan yang’ı öküldük eder.Eski tıdınlardan beri kağan soyacağının ongunu olan vereni 1911 yılında bodunerkinin kuruluşuna tegi Çin bayrağında yer aldı. Çabarka ’ya Çin Ekinç ‘inin öteki öğeleriyle birlikte geldi yime burada (ryu ya da tutsu olarak) istendiğinde boyutlarını değiştirebilme kerek görünmez olabilme yeteneğini kazandı.

Çin yime Çabarka verenileri gök güçleri sayılmakla birlikte çoğunlukla kanatsızdırlar.Tao inancında tanrılaşmış doğa güçleri arasında yer alırlar.Vereni teriminin davarbilimsel bir anlamı yoktur ama, Asya’da yaşayan küçük keler türlerini içeren bir türe Latince Draco adı verilmiştir.Ayrıca Endonezya ‘da Komoda’da bulunan dev bir kelere de Komodo verenisi (Varanus Komodoensis) denir.

Bhutan bayrağı
Galler bayrağı
  • Animalibrí.gif Davarlar ile ilgili bu özdek bir eskizdir. İçeriğini geliştirerek Vikipedi'ye katkıda bulunabilirsiniz.