Wp/omp/ꯏꯁ꯭ꯂꯥꯝ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | omp
Wp > omp > ꯏꯁ꯭ꯂꯥꯝ

ꯏꯁ꯭ꯂꯥꯝ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡ ꯍꯥꯏꯄꯁꯦ ꯃꯥꯂꯦꯝ ꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯇꯀꯤ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯠꯅꯂꯤꯄ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡ ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯃꯁꯤ ꯃꯥꯏꯆꯧ ꯃꯣꯍꯝꯃꯠ ꯀꯤ ꯄꯥꯎꯇꯥꯛ ꯄꯥꯎꯆꯦꯜ ꯏꯟꯄ ꯃꯤꯁꯤꯡ ꯅ ꯁꯦꯝꯆꯄ ꯂꯥꯏꯅꯤꯡ ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯃꯁꯤ ꯀꯤ ꯑꯣꯏꯄ ꯃꯂꯨꯑꯣꯏꯄ ꯂꯥꯏꯂꯤꯛꯁꯤꯡꯇꯤ ꯀꯨꯂꯥꯟ ꯑꯃꯇꯤ ꯍꯇꯤꯊ ꯅꯤ꯫

ꯃꯇꯦꯡ[edit | edit source]