Wp/omp/ꯆꯩꯁꯤꯡꯂꯣꯟ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | omp
Wp > omp > ꯆꯩꯁꯤꯡꯂꯣꯟ

ꯆꯩꯁꯤꯡꯂꯣꯟ ꯍꯥꯏꯄꯁꯦ ꯆꯩꯁꯤꯡ ꯍꯥꯏꯄꯇꯤ ꯃꯁꯤꯡ ꯁꯤꯡꯀ ꯂꯣꯏꯅꯄ ꯑꯃꯇꯤ ꯃꯁꯤꯀꯤ ꯇꯤꯟꯁꯤꯟꯄ, ꯈꯥꯏꯊꯣꯛꯄ, ꯄꯨꯂꯤꯄ ꯑꯃꯇꯤ ꯌꯦꯟꯅꯄ ꯅꯆꯤꯡꯄ ꯊꯧꯑꯣꯡꯁꯤꯡꯄꯨ ꯅꯪꯅꯂꯤꯄ ꯅꯩꯅꯂꯣꯟ ꯄꯊꯥꯞꯄꯨ ꯈꯪꯅꯩꯑꯦ꯫ ꯃꯁꯤꯇ ꯆꯩꯁꯤꯡ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯤꯡꯅ ꯃꯄꯨꯡ ꯑꯣꯏꯄ ꯊꯧꯇꯥꯡ ꯂꯧꯏ꯫

ꯃꯇꯦꯡ[edit | edit source]