Jump to content

Wp/oka/Iʔ syilx

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | oka
Wp > oka > Iʔ syilx

iʔ syilx iʔ sqilxʷ kʷliw̓t l̓ n̓sl̓xʷʔitkʷ tm̓xʷúlaʔxʷ. x̌ast t sqilxʷ iʔ syilx uł x̌ast iʔ tm̓xʷúlaʔxʷs. ksaʔsaʔtítkʷ uł kłt̓k̓ʷt̓ik̓ʷt. l̓ laʕ̓laʕ̓tíw̓s kiʔ kʷliw̓t iʔ wswist k̓m̓łəniw̓ts xʷʔit aʔ cc̓l̓c̓al̓. q̓sápiʔ, iʔ syilx xiʔmíx stim̓ yʕatmísəl̓x uł way ilíʔ kskʷnúiʔs. q̓ʷic̓t iʔ saʔsaʔtítkʷ naʔł t̓k̓ʷt̓ik̓ʷt t n̓ty̓tyix, spqʷlic uł nixʷ ct̓xʷt̓ixʷlm̓ t qaqxʷl̓x. iʔ sp̓iƛ̓m̓ naʔł c̓x̌ʷlúsaʔ x̌ast ilíʔ cpl̓plal̓ l̓ x̌sx̌súlaʔxʷ. uł yʕat taʔkín̓ iʔ sp̓y̓qałq cpl̓plal̓ ksʔiłn̓s iʔ sqilxʷ. iʔ syilx cpix̌sts iʔ sƛ̓aʔcínm̓, yilíkʷl̓xkn̓, styíłc̓aʔ, skm̓xist uł xʷʔit itlíʔ iʔ tmixʷ cpix̌stəl̓x. tixʷməl̓x t aʔ cpl̓plal̓ t sk̓ʷan̓łq kłmrim̓stn̓səl̓x ixíʔ yʕat taʔkín̓ cplal̓. pn̓icíʔ, lut stim̓ t̓ít̓iym̓t, nax̌m̓ł yʕat stim̓ syʕaʔyʕáʔtət ckakícstm̓. ʕapnáʔ xʷʔit iʔ stim̓ k̓łʔiy̓s l̓ syilx iʔ tm̓xʷúlaʔxʷs, nax̌m̓ł pútiʔ ilíʔ ckʷliw̓t iʔ syilx. pútiʔ kʷu ckłqaqxʷl̓xm̓, kʷu cwic̓m̓ uł nixʷ kʷu sq̓ʷl̓q̓ʷliw̓m̓ t sp̓y̓qałq. kʷu cpix̌m̓. pútiʔ ctixʷstm̓ iʔ mrim̓stn̓ uł ck̓ʷul̓stm̓ iʔ kłmrim̓stn̓tət. ck̓ʕaʔxtm̓ iʔ tm̓xʷúlaʔxʷtət. kʷu cn̓kʷnim̓ uł kʷu cwan̓x. uł pútiʔ kʷu cn̓ql̓qilxʷcn̓ t n̓syilxcn̓.