Wp/nqo/ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߛߙߋ߬ߝߎ߫

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | nqoWp > nqo > ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߛߙߋ߬ߝߎ߫
Jump to navigation Jump to search

ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߛߙߋ߬ߝߎ߫ ߥߟߊ߫ ߡߊ߰ߘߌ߫ ߛߋ߬ߙߌ߬ߝߎ߬߸ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߛߘߊߟߊߟߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬߸ߊ߬ ߡߏߦߌߣߍ߲߫ ߁߉߃߈ ߓߊߕߍ߫ ߣߝߊ߬ߖߌ߬߸ ߞߊ߲ߞߊ߲߫ ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߲߬ ߘߌ߫،

ߡߊ߬ߡߊߘߌ߫ ߛߙߋ߬ߝߎ߫

ߘߐ߬ߝߐ

ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߞߎ߲߬ߝߟߐ߫ ߟߎ߬ ߞߍ߫ ߊ߬ ߥߟߏߛߟߎ ߟߋ߬ ߟߊ߫߸ߖߎ߬ߟߊ߬ߦߊ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߠߊߘߍ߬ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߣߌ߫ ߛߣߍ߬ߜ߭ߊߟߌ߫، ߊ߬ ߕߊ߯ ߘߊ߫ ߓߐ߲ߓߍ߯ߦߌ߫ ߤߌ߲ߘߌ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߘߐ߫ ߁߉߇߂-߁߉߇߈ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫ ߸ ߞߵߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߟߊߓߊ߲߫ ߞߍ߫ ߛߎ߰ߘߎ߬ߟߊ߫ ߁߉߇߈ ߟߊ߫߸ ߘߌ߯ߣߊ ߣߌ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߝߎߟߋ߲߬ߠߌ߲ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߕߊ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߣߊ߬ ߘߵߊ߬ ߝߊ߬ߛߏ ߟߊ߫ ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߛߘߊߟߊߟߌ߫ ߞߊ߲ߡߊ߬߸ ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߞߵߏ߬ ߞߍ߫ ߟߋ߬ ߝߛߊߦߌ߫،ߓߊߏ߬ ߸ ߤߊߟߌ߬ ߡߎߣߎ߬، ߊ߬ ߟߊ߫ ߞߎߡߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߟߊߡߍ߲߫ ߠߊ߫ ߜߋߟߋ߲ߜߋߟߋ߲ ߠߎ߫ ߣߌ߫ ߕߋ߬ߟߋߓߊ߰ ߞߣߐ߫،ߛߘߊߓߊ߫ ߟߋ߬ ߦߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߎߡߊ߫ ߟߎ߬ ߟߊ߫߸ ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߞߎߡߊߘߏ߲ߛߏ߫ ߓߟߋߓߟߋ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߒߞߏ ߝߐ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߟߎ߬ ߞߣߐ߫߸ ߊ߬ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߒߞߏ ߛߓߍߛߎ߲ ߛߌ߲ߘߌߓߊ߮ ߛߟߏ߬ߡߊ߯ߣߊ߫ ߞߊ߲ߕߍ߫ ߣߌ߫ ߒߞߏ ߟߊߘߌߦߊߢߍߓߊ߮ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸

ߊ߬ ߟߊ߫ ߛߊ߬ߦߊ