Wp/nqo/ߟߝߊߙߌ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | nqoWp > nqo > ߟߝߊߙߌ
Jump to navigation Jump to search
ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ

ߟߊߝߐߟߌ ߟߋ߬ ߟߊߣߐ߰ߦߊ߬ߣߍ߲ ߦߋ߫ ߟߝߊߙߌ ߘߌ߫ ،ߏ߬ ߦߋ߫ ߡߊ߰ߙߌ ߟߊ߫ ߞߎߡߦߊ ߡߊ߲߬ߕߊ߲߬ߠߌ߲߬ߡߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߲ ߟߐ߬ ߟߊ߫ ߥߟߊ߫ ߞߵߊ߲ ߝߊ߲ߕߊ߲ߕߌ߫ ߥߊߟߊ߲ߕߍ߫ ߞߊ߬ ߞߕߌ ߟߊ߫ ߤߊߡߊ߲߫ ߞߊ߬ ߘߐ߬ߝߐ ߟߊ߫ ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߞߊ߬ ߖߊ߰ߛߙߋ߬ߡߊ߬ߟߊ ߞߍ߫ ߊ߬ ߣߌ߫ ߞߊ߬ ߛߎ߬ߟߊ߬ߞߏ ߟߎ߬ ߖߊ߲߬ߖߏ߲ ߠߎ߬ ߝߐ߫ ߊ߲ ߧߋ߫ ߊ߬ ߣߌ߫...

ߟߝߊߙߌ ߦߋ߫ ߟߊߝߐߟߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ،ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߸ߕߎ߬ߡߊ - ߊ-ߕߎ߬ߡߊ߬ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߟߊߝߐߟߌ ߡߊ߲߬ߕߊ߲߬ߠߌ߲߬ߡߊ߬ߦߊ ߘߏ߫ ߘߌ߫ ߞߎ߲߬ߠߊߞߊ߬ ߟߐ߲ߞߏߕߌ߮ ߟߎ߬ ߓߟߏ߫.

ߊ߬ ߞߘߐ ߝߌߟߊߣߊ߲ ߦߋ߫ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߦߏ߫ ߕߏ߬ߘߋ߲߬ߕߏߘߋ߲ ߢߊ ߡߍ߲ ،ߏ߬ ߟߋ ߘߐ߫ ߓߡߊߣߊ߲ ߠߎ߬ ߦߴߊ߬ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߞߏ߫ ߞߎߡߊ ߦߋ߫ ߕߏ߬ߘߋ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߣߴߌ ߞߊ߬ ߘߏ߫ ߕߊ߬ ߘߏ߫ ߜߘߍ߫ ߘߴߊ߬ ߢߊ ߡߊߞߊ߬..ߏ߬ ߞߘߐ ߟߋ߬ ߞߏ߫ ߌ ߓߊ߯ ߘߏ߫ ߟߊߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߝߊ߯ߙߌ... ߌ ߘߴߛߋ߫ ߘߏ ߝߣߊ߫ ߡߊ߬ ߝߊ߯ߙߌ߫،ߡߊ߰ߙߌ ߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߞߎߡߊ ߟߎ߬ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߟߊߝߙߌ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߟߊߡߐ߲ߣߍ߲߫ ߞߏߢߊ߬ ߡߊ߲߬ߕߊ߲߬ߣߌ߲ ߠߎ߫ ߡߊ߬.. ߣߌ߫ ߞߍߢߊ ߏ߬ ߞߊ߬ ߊߙߊߓߎ߫ ߓߊ߲ߓߊ߮ ߟߎ߬ ߓߊ߬ߟߌ߬ ߞߋߟߊ ߕߋ߬ߟߋ ߘߐ߫ (ߕ. ߖ) ߞߊ߬ ߓߌ߬ ߟߐ߲ߞߏߕߌ߮ ߟߎ߬ ߘߟߊߖߊ߬ ߕߎ߬ߡߊ-ߊ-ߕߎ߬ߡߴߊ߬ߟߎ߬ ߢߊ ߓߊ߯ ߛߎ߫ ߞߎ߬ߙߊ߬ߣߊ ߞߎߡߊ ߟߊߡߐ߲ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߡߊ߲߬ߕߊ߲ߣߌ߲ ߞߊ߲߬ ߕߌߙߌ߲ߠߌ߲ ߘߊߺߞߎ߲ ߠߎ߬ ߘߐ߫.

ߏ߬ ߟߋ ߞߊ߬ ߟߝߊߙߌ ߞߘߐ ߞߍ߫ ߕߊ߰ߛߌ ߣߌ߫ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ ߣߌ߫ ߞߓߊߞߏ ،ߣߌ߫ ߛߙߊ߬ߣߎ߲ ،ߣߌ߫ ߞߎߡߦߊ ߘߌ߫ ߞߊ߲ ߘߐ߫،ߦߏ߫ ߕߊ߲߬: ߞߊ߲ߕߍ߫ ߛߟߏ߬ߡߣߊ߬ (ߊ. ߘ) ߞߵߊ߬ ߦߌ߬ߘߊ߬ ߞߏ߫« ߡߐ߱ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߒߞߏ ߢߌߣߌ߲߫ ߠߊ߫ ߛߊ߲ߡߊ߬ ߟߋ߬ ߞߊ߬ ߕߎ߲߰ ߊ߬ ߦߋ߫ ߣߊ߭ ߟߊ߫ ߖߊ߰ߺߘߏ߬ ߝߌߘߊ ߞߘߐ߫ ߞߊ߬ߕߍ߬ߘߴߊ߬ߟߎ߬ ߕߴߊ߬ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߸ߝߏ߫ ߊ߬ ߘߌߣߊ߬ ߦߍ߬ߟߴߊ߬ߟߎ߫ ߡߊ߬ ߕߋ߲߬ ߡߢߊߡߢߊ߫».ߒ߬ߓߊ߬ ߸ߟߝߊߙߌ ߣߌ߲߬ ߝߐߣߍ߲߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߡߐ߰ ߓߟߏ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߘߋ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫.