Wp/nqo/ߞߣߐߡߊߓߐ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | nqoWp > nqo > ߞߣߐߡߊߓߐ
Jump to navigation Jump to search

ߡߋ߬ߘߋ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ߞߣߐߡߊߓߐ ؟

ߞߣߐߡߊߓߐ : ߣߌ߫ ߢߋ߬ߟߋ ߟߐ߬ߜߊ߲ ߡߊ߫ ߘߐߥߛߊ߬ ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߊ߬ ߛߌ߭ ߞߛߊߞߊ ߡߊ߬ ߞߣߐߕߊ ߕߎ߬ߡߊ ߸ߏ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߟߋ߬ ߊ߬ ߘߌ߫ ߝߐ߫ ߞߏ߫ (ߞߣߐߡߊߓߐ). ߢߋ߬ߟߋ ߡߍ߲߫ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߞߣߐߡߊߓߐ ߟߌ߬ߤߟߊ ߘߐ߫ ߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߘߋ߲ߢߋߙߌ߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߓߙߍ߬ߦߊ ߡߊ߫ ߘߝߊ߫ ߦߏ߫ (ߞߎ߲߬ߞߟߐ ߟߊ߬ߝߏ ، ߖߌߘߊ߲ ، ߟߐ߬ߜߊ߲) ߞߊ߬ ߓߍ߲߬ ߛߌ߭ ߞߛߊߞߊ ߡߊ߬ ߞߣߐߕߊ ߕߎ߬ߡߊ. ߓߊ߬ߙߌ߬ ߞߣߐߡߊߓߐ ߦߋ߫ ߛߎ߯ ߝߌ߬ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߟߍ߫ : ߞߣߐߡߊߓߐ ߓߍ߲߬ߢߐ߲߰ߡߊ߬ߓߊߟߌ : ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߞߎ߲߬ߞߟߐ ߟߊ߬ߝߏ ߦߺߴߊ߬ ߢߊߓߘߍ ߡߊ߬ ߸ ߓߊ߬ߙߌ߬ ߖߌߘߊ߲ ߣߌ߫ ߟߐ߬ߜߊ߲ ߣߌ߫ ߞߣߐ߫ ߟߊ߬ߝߏ ߓߙߍ߬ߦߊ ߡߊ߫ ߘߝߊ߫. ߞߣߐߡߊߓߐ ߓߍ߲߬ߢߐ߲߰ߡߊߣߍ߲ : ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߞߎ߲߬ߞߟߐ ߣߌ߫ ߖߌߘߊ߲..... ߛߌ߫ ߓߙߍ߬ߦߊ ߡߊ߫ ߘߝߊ߫.

ߊ߬ ߞߎ߲߭ ߥߟߊ߫ ߛߊߓߎ

ߡߛߏ߬ߓߣߊ߬ߘߊ߲߬ߘߊ߬ߟߊ ߟߎ߫ ߝߊ߲߬ߓߊ ߞߊ߲߫ ߞߏ߫ ߞߎ߲߭ ߃ ߟߋ߬ ߞߣߐߡߊߓߐ ߟߊ߫ : ߁- ߞߣߐߘߏ߲ߛߏ ߕߊ : ߣߌ߫ ߞߣߐߘߏ߲ߛߏ ߕߍ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ ߞߍ߫ ߟߺߴߊ߬ ߢߎ߬ߡߊ ߟߊ߫ ߸ ߏ߬ ߟߋ ߦߋ߫ ߝߛߏ߬ߝߛߊ ߟߊߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߢߋ߬ߟߋ ߣߺߴߊ߬ ߡߏߦߌߓߊ߮ ߟߊ߫ ߡߝߊ߬ߟߋ߲߬ߠߌ߲ ߘߐ߫. ߗߏ߯ߦߊ߫ ߣߌ߲߬ ߘߺߴ ߛߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߞߣߐߕߊ߫ ߞߏ ߝߟߐ ߘߐ߫ ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߖߋ߬ߟߌ߬ߞߐ߬ߕߊ߲߬ߦߟߍ (ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߡߛߏ߬ ߞߣߐߡߊ ߟߎ߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫). ߂-ߡߏߦߌߓߊ߮ ߕߊ߫ ߞߎ߲߭ : ߖߋ߬ߟߌ߬ߘߛߍ ، ߖߊ߲߬ߓߊ߬ߡߌ߲ ، ߘߟߐ߬ߡߌ߲ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߊ߲߬ߘߊߟߌ߲ ߟߎ߫ ߕߊ߭ ، ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߐ߲߬ ߘߌߡߌ߲..... ߃-ߢߋ߬ߟߋ ߖߍ߬ߘߍ ߕߊ : ߞߟߊߞߟߊߦߊ ߟߎ߬ ߦߏ߫ (ߢߊ߬ߡߊ߲ ،ߘߎ߬ߡߊ߬ߓߊ߰ߓߣߊ ، ߝߊ߬ߘߌߞߊ߬ߙߊ ߕߜߋ (ߝߊ߬ߘߌ߬ߞߙߊ߬ߛߓߊ߬ߣߍ߲). ߓߊ߬ߙߌ߬ ߞߣߐߡߊߓߐ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߛߘߌ߬ߣߍ߲߫ ߝߊ߬ߘߌߞߊ߬ߙߊ ߕߜߋ ߡߊ߬ ߸ ߏ߬ ߞߊ߫ ߘߐ߯ ߛߊ߫ ߸ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ ߞߊ߫ ߖߎ߯ ߝߏ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬.

ߞߣߐߡߊߓߐ ߞߐߝߟߌ ߦߋ߫ ߡߎ߲߬ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߘߋ߲ ߠߊ߫؟

ߞߣߐߡߊߓߐ ߞߊ߫ ߖߎ߯ ߞߏߛߓߍ߫ ߹ߓߊߏ߬ ߣߺߴߊ߬ ߞߊ߬ ߢߋ߬ߟߋ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߞߣߐߘߏ߲ߛߏ ߡߊߛߐ ߟߋ߬ ߞߎ߲߰ߛߎ߲ ߠߊ߫ ߣߐ߬ߟߊ߬ ߖߎ߰ ߓߟߏߡߊ߬. ߡߊ߬ߛߐ߬ߛߐ߬ߟߌ ߏ߬ ߘߏ߲߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߘߋ߲ ߡߊ߬ ߝߙߋߞߋߓߊ߫ ߘߌ߫ ߸ߓߊߏ߬ ߊ߬ ߘߌ߫ ߝߛߏ߬ߝߛߊ ߟߊߘߏ߲߬ ߝߊ߬ߘߌ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߘߐ߫ ߸ߥߟߊ߫ ߞߊ߬ ߢߋ߬ߟߋ ߖߍ߬ߘߍ ߝߊ߰. ߊ߬ߟߋ߬ ߞߣߐߡߊߓߐ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߝߛߏ߬ߝߛߊ ߟߊߘߏ߲߬ ߠߊ߫ ߢߋ߬ߟߋ ߖߍ߬ߘߍ ߘߐ߫ ߝߏ߫ ߞߺߵߊ߬ ߞߍ߫( ߣߊ߬ߡߌ߬ߕߐ ߘߌ߫ ߥߟߊ߫ ߟߐ߬ߦߙߌ߬ߕߐ). ߊ߬ ߘߏ߲߬ ߘߊ߲߬ ߕߺߴߏ߬ ߞߋߟߋ߲߫ ߘߌ߫ ، ߊ߬ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߊ߬ ߟߊ߫ ߡߐ߰ߦߊ ߟߢߊߙߊ߲߫ ߠߊ߫ ߓߣߊ߬ ߞߙߌߞߙߊ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫. ߓߊ߬ߣߊ ߡߍ߲߫ ߠߎ߬ ߘߌ߫ ߞߊߟߌߦߺߴߊ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߘߋ߲ߡߌߛߍ߲ߧߊ ߥߊ߯ߕߌ ߟߊ߫ ߸ߏ߬ ߟߎ߬ ߝߟߍ߫ : ߖߋ߬ߟߌ߬ߞߐ߬ߕߺߊ߲ ߕߌߡߍߕߌߡߍߦߺߊ ߟߌߞߐ߯ߓߣߊ.