Wp/nqo/ߞߍ߬ߙߍ߲߬ߞߦߊ ߥߟߊ߫ ߗߍ߬ߞߣߐ߬ߘߌߡߌ߲

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | nqoWp > nqo > ߞߍ߬ߙߍ߲߬ߞߦߊ ߥߟߊ߫ ߗߍ߬ߞߣߐ߬ߘߌߡߌ߲
Jump to navigation Jump to search

:ߞߎ߲߬ߦߌ߬ߘߊ߬ߟߌ

ߞߍ߬ߙߍ߲߬ߞߦߊ ߦߋ߫ ߡߎ߲߬ ߘߌ߫ ؟

ߞߍ߬ߙߍ߲߬ߞߦߊ ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߗߍ߬ߞߣߐ߬ߘߌߡߌ߲ ߥߟߊ߫ ߣߏ߰ߜߍ߬ߙߍ߲߬ߘߍ ߣߊ߬ ߥߊ߯ߕߌ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߝߊ߬ߘߌ ߛߌ߲߬ߝߏ߲ ߛߓߏ߬ߓߊߦߌ߲ ߘߏ߫ ߓߊ߯ ߘߓߐ߫ ߥߟߊ߫ ߞߊ߬ ߘߐߦߙߌߥߊ߫ ߝߊ߬ߘߌ߬ߓߎ߬ߡߊ߬ ߖߐ߲ߝߐ߲ߣߍ߲. ߘߏ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߞߣߐ߫

ߦߟߌߦߊߟߌ ߘߐ߫ ߸ ߗߍ߬ߞߣߐ߬ߘߌߡߌ߲ ߥߟߊ߫ ߣߏ߰ߜߍ߬ߙߍ߲߬ߘߍ ߘߌ߫ ߛߋ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߡߐ߱ ߝߊ߬ߘߌ ߝߊ߲߭ ߓߍ߯ ߘߐ߫ ߸ ߓߊ߬ߙߺߵߊ߬ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߡߌ߬ߣߊ߬ ߟߺߴߊ߬ ߞߣߐ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߥߘߏߖߐ ߣߌ߫ ߝߎ߬ߘߎ ߕߍߟߊ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫.

ߞߍ߬ߙߍ߲߬ߞߦߊ ߛߎ߯ߦߊ߫ ߟߎ߬

ߣߏ߰ߜߍ߬ߙߍ߲߬ߘߍ ߛߎ߮ ߛߌߦߊߡߊ߲ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߸ ߊ߬ ߘߏ߫ ߟߎ߫ ߝߟߍ߫

߁- ߣߏ߰ߜߍ߬ߙߍ߲߬ߘߍ ߝߙߊ߬ߝߙߊ߬ߟߊ߬ߡߊ

ߣߏ߰ߜߍ߬ߙߍ߲߬ߘߍ߫ ߝߙߊ߬ߝߙߊ߬ߟߊ߬ߡߊ ߣߊ߬ ߥߊ߯ߕߌ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߣߌ߫ ߝߎ߬ߘߎ ߝߊ߲߭ ߘߏ߫ ߞߊ߬ ߝߛߏ߬ߝߛߊ ߟߊߘߏ߲߬ ߝߙߊ߬ߝߙߊ ߘߐ߫ ߸ߏ߬ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߝߎ߬ߘߎ߫ ߘߊ߬ߣߊ߲ ߣߌ߫ ߛߌߛߌߢߊ߲ߛߊ߲ ߕߍߟߊ ߘߐ߫. ߞߊ߲ߣߏ߮ ߟߊߞߊ߬ ߕߎߡߊ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߝߎ߬ߘߎ ߘߐ߫. ߣߐ߰ߜߍ߬ߙߍ߲߬ߘߍ ߘߺߴ ߛߋ߫ ߡߐ߰ ߡߌ߬ߣߊ߬ ߟߊ߫ ߘߋߣߍ߲ߧߊ ߥߊ߯ߕߌ ߞߺߵߏ߬ ߛߊߓߎ ߞߍ߫ ߝߎ߬ߘߎ ߘߊ߬ߣߊ߲ ߞߐ߯ߓߊߟߌߦߊ ߘߌ߫.

߂-ߣߏ߰ߜߍ߬ߙߍ߲߬ߘߍ߬ ߥߘߏߖߐ

ߣߏ߰ߜߍ߬ߙߍ߲߬ߘߍ߬ ߥߘߏߖߐ ߣߊ߬ ߕߎߡߊ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߣߏ߰ߡߌߛߍ߲ ߥߟߊ߫ ߣߏ߰ߞߎ߲ߓߊ ߓߊ߯ ߝߛߏ߬ߝߛߊ ߟߊߘߏ߲߬ ߥߘߏߖߐ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫. ߓߊߏ߬ ߊ߬ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߗߍ߬ߞߣߐ߬ߘߌߡߌ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫ ߡߍ߲ ߛߎ߮ ߛߌߦߊߡߊ߲ߓߊ ߦߋ߫ ߣߐ߰ߜߍ߬ߙߍ߲߬ߘߍ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߘߐ߫ ߞߏߛߓߍ߫߹ ߓߊߏ߬ ߇߀%ߦߋ߫ ߝߎߣߎ߲߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߊ߬ߟߋ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫. ߊ߬ ߦߋ߫ ߗߍ߭ ߟߎ߫ ߡߌ߬ߣߊ߬ ߟߊ߫ ߇ ߛߌ߰ߢߐ߲߰ߘߐ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߕߊ߬ߡߌ߲߬ ߡߏ߬ߛߏ ߟߎ߫ ߞߊ߲߬. ߣߐ߰ߜߍ߬ߙߍ߲߬ߘߍ ߦߋ߫ ߡߐ߱ ߝߊ߲߬ߓߊ ߡߌ߬ߣߊ߬ ߟߊ߫ ߅߀ ߟߊߕߊ߬ߡߌ߲ ߠߋ߬ ߞߐ߫ ߊ߬ ߝߎ߬ߘߎ ߘߐ߫ ߥߟߺߴߊ߬ ߥߘߏߖߐ ߘߐ߫. ߊ߬ ߦߋ߫ ߘߋ߲ߢߋߙߌ߲߫ ߅% ߟߋ߫ ߡߌ߬ߣߊ߬ ߟߊ߫ ߞߊ߬ ߘߋ߲߫ ߛߋߓߊߟߌ߫ ߁߁%ߡߌ߬ߘߊ߬.

߃-ߣߏ߰ߜߍ߬ߙߍ߲߬ߘߍ߫ ߓߘߊ߬ߞߎ߲߬ߡߊ

ߣߏ߰ߜߍ߬ߙߍ߲߬ߘߍ ߓߘߊ߬ߞߎ߲߬ߡߊ ߡߎߣߎ߲ߣߍ߲߫ ߥߘߏߖߐ ߕߊ ߟߊ߫. ߓߊ߬ߙߌ߬ ߊ߬ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߦߋ߫ ߟߊ߫ ߓߘߊ߬ߞߎ߲ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߠߋ߬ ߘߐ߫ ߊ߬ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߘߋߣߍ߲ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߟߊ߬ߡߌ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߋ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊߞߍ߭. ߝߏ߫ ߊ߬ ߘߌ߫ ߕߏ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬ߓߟߏߡߊ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߘߋ߲ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߛߌ߬ ߟߊ߫.

ߞߎ߲߭ ߥߟߊ߫ ߛߊߓߎ

ߣߏ߰ߜߍ߬ߙߍ߲߬ߘߍ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߛߊߓߎ ߖߐ߲ߖߐ߲ ߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߕߍ߫ ߸ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߊ߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߘߐ߫ ߸ ߊ߬ ߦߋ߫ ߘߌ߯ߘߊ ߡߊߞߊ߬ߝߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߓߊ߬ߘߊ ߞߘߐ߫ ߦߙߐ ߡߍ߲ ߖߐ߲ߝߐ߲ߣߍ߲߫ ߝߎ߬ߘߎ߫ ߘߊ߬ߣߊ߲ ߠߊ߫ ߖߐ߲ߝߐ߲ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߕߊ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߲ߡߊ߬ߘߐ߰ߦߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߡߊ߬ߘߌ߬ߡߌ߲߬ߠߌ߲ ߕߎ߬ߡߊ ߥߟߊ߫ ߘߐ߬ߓߛߏ߬ߟߌ. ߗߍ߭ ߟߎ߬ ߡߊߝߊ߲߭ ߘߐ߫ ߸ ߣߏ߰ߜߍ߬ߙߍ߲߬ߘߍ߬ ߥߘߏߖߐ ߦߋ߫ ߡߐ߰ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߺߴߊ߬ ߥߘߏߖߎ ߟߋ߬ ߘߐ߫. ߊ߬ ߜߋ߲ߜߋ߲߫ ߥߘߏߖߐ ߥߙߏ߬ߝߋ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫ ߏ߬ ߦߋ߫ ߦߙߐ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߸ߞߌ߬ߛߍ߬ߘߐ߬ߞߏ ߥߙߏ߬ߝߋ ߣߌ߫ ߞߐߞߟߌ ߖߋ߬ߟߌ߬ ߛߌߟߊ ߦߋ߫ ߓߐ߫ ߟߊ߫ ߦߌߟߊ ߡߍ߲ ߞߊ߬ ߕߊ߯ ߝߏ߯ ߞߐߞߟߌ߫ ߝߏ߲ߙߏ ߞߣߐ߫. ߒ߬ߓߊ߬ ߞߣߐ߫ ߛߓߏ߬ߓߊߦߌ߲ ߠߊ߫ ߖߐ߲ߝߐ߲ ߏ߬ ߟߋ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߛߊߓߎ߫ ߘߌ߫ ߞߊ߬ ߣߏ߰ߡߌߛߍ߲ ߠߊߓߐ߫ ߞߌ߬ߛߍ߬ߘߐ߬ߞߏ ߥߙߏ߬ߝߋ ߛߌߟߊ ߝߍ߬ ߸(ߏ߬ ߟߋ ߕߐ߯ ߛߊ߫ ߞߏ߫ ߣߏ߰ߜߍ߬ߙߍ߲߬ߘߍ߬ ߥߘߏߖߐ ߞߐߟߊ߫ ߟߊߒߞߎ߲) ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߥߟߊ߫ ߞߊ߬ ߥߏ߭ ߟߊߞߊ߬ ߥߘߏߖߐ ߥߙߏ߬ߝߋ ߣߌ߫ ߛߏ߬ߙߏ ߕߍߟߊ ߘߐ߫. (ߏ߬ ߟߋ ߝߣߊ߫ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ߣߏ߰ߜߍ߬ߙߍ߲߬ߘߍ߬ ߥߘߏߖߐ ߟߊߒߞߎ߲߫ ߖߏߣߊ).

ߡߏ߬ߛߏ߫ ߟߎ߬ ߓߘߊ ߸ ߣߏ߰ߜߍ߬ߙߍ߲߬ߘߍ߬ ߥߘߏߖߐ ߡߊ߲߫ ߛߌߦߊ߫ ߊ߬ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߘߺߴ ߛߋ߫ ߟߊ߲ߞߣߍߡߊ߫ ߟߊ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߛߓߏ߬ߓߊߦߌ߲ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߘߋ߲ߛߏ ߘߐߡߌ߬ߣߊ߬ ߟߊ߫ ߸ߣߺߴߏ߬ ߣߊ߬ ߘߺߴߊ߬ ߜߋ߲߬ߞߘߎ߬ߢߐ߲߰ߦߊ߬ ߞߋߙߋ߲ ߥߏ߬ߘߊ ߟߊ߫.. ߞߎ߲߬ߡߊߞߘߎ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߡߊߝߊ߲߭ ߘߐ߫ ߸ ߣߏ߰ߜߍ߬ߙߍ߲߬ߘߍ߫ ߝߌ߬ߟߊ߬ߣߍ߲߬ߡߊ ߦߋ߫ ߡߛߏ߬ ߞߣߐߡߊ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߡߌ߬ߘߊ߬ ߟߊ߫ ߓߊߞߍ߭ ߊ߬ ߣߌ߫ ߡߐ߰ ߕߌߡߍߕߌߡߍ ߟߎ߬ ߸ߏ߬ ߞߎ߲߭ ߦߋ߫ ߘߌ߯ߘߊ ߡߊߞߊ߬ߝߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߓߊ߬ߘߊ ߞߘߐ߫. ߞߎ߲߬ ߜߘߍ߫ ߝߣߊ߫ ߦߺߴߊ߬ ߟߊ߫ ߦߏ߫ ߞߣߐߖߊ ߸ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߋ߲߫ ߜߌߟߌ߲߫ ߕߊ ߸߸ߤߊߡߊ߲߫ ߛߐ߰ߛߐ߮ ߣߌ߫ ߕߌ߬ߛߏ ߞߎ߲߬ߘߐ߬ߖߊ߲.

ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ ߣߌ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߓߐ

ߣߏ߰ߜߍ߬ߙߍ߲߬ߘߍ߫ ߕߐ߰ߡߊ߬ߛߙߋ ߣߺߴߊ߬ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߓߐ ߦߋ߫ ߝߙߍߓߊߟߌߦߊ ߖߍ߬ߘߍߖߍ߬ߘߍ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߕߎ߬ߡߊ ߡߍ߲ ߣߺߴߊ߬ ߕߌ߰ߟߊ߬ߡߐ߮ ߞߺߵߊ߬ ߖߍ߲߬ߞߍ߫ ߥߟߊ߫ ߞߊ߬ ߝߋ߲߫ ߜߌߟߌ߲ ߞߘߐߕߊ߬ ߸ߊ߬ ߦߋ߫ ߛߌ߬ߛߍ߬ ߞߟߌ߫ ߢߐ߲߰ ߖߌߘߊ߲ ߠߊߞߏߟߐ߲߫ ߠߊ߫ ߏ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߟߋ߬ ߡߍ߲ ߦߺߴߊ߬ ߕߙߐ߫ ߟߊ߫ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߕߎߡߊ ߸ߥߟߊ߫ ߝߊ߬ߘߌ߬ߡߊ߬ߞߟߏ ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߛߐ߰ߛߐ߮ ߞߎ߲߬ߘߐ߬ߖߊ߲ ߞߘߐ߫. ߣߺߴߊ߬ ߕߌ߰ߟߊ߬ߡߐ߮ ߞߺߵߊ߬ ߟߊ߫ ߌ ߞߘߐ߫ ߕߋ߲߬ ߸ߖߌߘߊ߲ ߘߌ߫ ߕߎߣߎ߲߫ ߊ߬ ߡߊ߬ ߘߏߦߌ߲߫ ߹ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߣߌ߫ ߖߌߘߊ߲ ߢߡߊߞߏߖߎ߯ߦߊ߫ ߘߊ߫ ߤߊ߲߯ ߞߣߊ߬ ߝߐߣߐ߲ ߓߍ߯ ߓߌ߬ߟߺߵߊ߬ ߘߐ߫ ߤߊߡߊ߲ߕߍ߫ ߞߣߐ߫ ߘߌߡߌ߲ ߸ߏ߬ ߕߎ߬ߡߊ ߟߋ߬ ߣߏ߰ߜߍ߬ߙߍ߲߬ߘߍ ߘߌ߫ ߕߊ߬ߡߌ߲߫ ߜߍ߬ߙߍ߲߬ߘߍ߬ ߟߊ߫ ߞߏߖߎ߯ߦߊ߫.