Wp/nqo/ߛߘߍߞߎߘߎ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߰ߡߎ߲

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | nqoWp > nqo > ߛߘߍߞߎߘߎ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߰ߡߎ߲
Jump to navigation Jump to search

ߙߌߏ ߘߋ߬ ߗ߭ߊߣߋߌߙߏ߫ (ߓߵߙߋߖ߭ߌߟ ߛߏ ߘߏ߫ ߞߊ߬ߣߌ߲߫) ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߕߊ߮ (ߛߐߡߍ ߘߋ߬ ߙߌߏ ߘߋ߬ ߗ߭ߊߣߋߌߙߏ߫) ߝߍ߬ ߁߉߉߂ ߟߊ߫߸ ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ ߠߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߛߌ߲߬ߝߏ߲߬ߧߊ߬ߟߌ (ߡ.ߟ.ߛ) ߞߊ߬ ߓߊ߯ߙߘߊ ߘߏ߫ ߘߴߊ߬ ߖߍ߬ߘߍ ߡߊ߬߸ ߡߍ߲ ߟߐ߬ߣߍ߲߫ ߓߊ߲ߘߊ ߞߟߊߦߊ ߞߍ߬ߟߍ ߡߊ߬، ߟߊ߬ߘߍ ߏ߬ ߓߍ߲߬ߘߐ ߕߐ߮ ߞߍ߫ ߘߊ߫ ߣߌ߲߬ ߠߋ߬ ߘߌ߫: ߡߊ߲߬ߕߏ߲߬ ߠߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߓߍ߲߬ߘߐ߲߬_ߞߊߡߊ߲ ߓߊ߲ߘߊ߫ ߘߐߝߊߟߋ߲ߠߌ߲ ߞߊ߲߬ (ߞߏ߲ߝߋߙߊ߲ߛ_ߞߊߘߙ ߘߍ߬ ߣߊߛߵߌߐ߲ ߛߎ߳߬ߙ ߟߋ߬ ߛ߭ߊ߲ߖ߭ߋߡߊ߲߫ ߞߵߟߌߡߊߕߌߞ)، ߓߍ߲߬ߘߐ ߢߌ߲߬ ߞߊ߬ ߘߎߢߊ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߓߍ߯ ߟߋ߬ ߟߊߘߍ߬ ߝߊߦߌߘߊ߫߸ ߞߵߏ߬ ߟߎ߬ ߕߐ߯ߟߊ߫ ߞߏ߫ "ߛߘߍߞߎߘߎ߲ ߠߎ߬" (ߟߍ߬ ߔߊߙߵߕߌ) ߛߘߍߞߎߘߎ߲ ߏ߬ ߟߎ߬ ߢߐ߲߯߱ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߛߋ߲߬ߧߊ߫ ߁ ߛߊ߲߭_ߊ߲_ߛߊ߲߬ ߞߊ߬ߤߌ߫ ߁߉߉߅ ߟߊ߫. ߒ߬ߓߊ߬߸ ߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢߐ߲߯ ߦߋ߫ ߏ߬ ߟߋ ߕߐ߯ ߞߏ߫߸ "ߛߘߍߞߎߘߎ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߘߍ߰ߡߎ߲"، ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ ߘߐ߫: ߞߐ߲ߝߋߙߊ߲ߛ ߘߍ߬ ߔߵߊߙߕߌ، ߊ߲߬ߜ߭ߌߟߋ ߘߐ߫: ߞߐߝߋߙߊ߲ߛ ߐߝ ߘߌ߬ ߔߵߊߙߕߌߛ، ߒ߬ߓߊ߬߸ ߊ߲߬ߜ߭ߌߟߋ ߕߊ ߟߊߘߛߏߣߍ߲ ߏ߬ ߟߋ ߕߊ߬ ߘߊ߫، ߞߏ߫: ߞߐߔ، ߒߞߏ ߘߐ߫: ߛ.ߟ.ߘ. ߛ.ߟ.ߘ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߝߍ߬ ߛߊ߫߸ ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߞߟߊ߬ߣߐ߰ߦߊ߬ߟߊ ߟߎ߬ ߘߌ߫ ߓߍ߲߬ ߘߐ߬ߣߐ߰ߟߊ߲ ߡߊߘߐ߯ߦߊ ߞߏ߫ ߡߊ߬߸ ߞߵߊ߬ ߓߍ߲߬ ߝߘߏ߬ߓߊ߬ ߢߌߣߌ߲ߞߏ ߡߊ߬ ߤߊߡߊ߲߫ ߓߐߢߐ߲߯ߡߊߣߍ߲ ߠߎ߬، ߊ߬ߟߎ߬ ߟߊ߫ ߢߐ߲߯ߦߋ ߏ߬ ߟߎ߬ ߞߣߐ ߡߊ߬߸ ߓߍ߲߬ߘߐ ߟߎ߬ ߓߟߏߦߊ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߖߊ߬ߕߋ߬ߘߐߛߌ߰ ߟߊ߫، ߛ.ߟ.ߘ ߟߎ߬ ߦߋ߫ ߞߎߘߎ߲ ߠߎ߬ ߞߐߦߌߘߊߓߊ߮ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߟߊߘߍ߬ ߟߊ߫߸ ߏ߬ ߦߋ߫ ߘߍ߬ߞߙߎ ߟߎ߬ ߢߊ߬ߙߊ ߟߎ߬ ߝߣߊ߫ ߟߊߘߍ߬ ߟߊ߫ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߕߍ߫ ߞߎ߲߬ߠߊߛߌ߰ߡߊ߫ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߣߊ߬ߢߐ߲߮ ߠߎ߬ ߣߌ߫ ߟߐ߲ߞߏߕߌ߮ ߟߎ߬ ߣߌ߫... ߞߊ߬ߕߎ߲߯߸ ߞߎߘߎ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߟߊߘߍ߬ ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߞߋ߬ߟߋ߲߬ߠߊ ߛߙߍߘߍ ߖߊ߬ߕߋ ߦߋ߫ ߝߙߊ߬ ߟߊ߫ ߟߋ߬ ߟߊ߬ߘߍ ߕߐ߮ ߟߊߘߛߏߣߍ߲ ߠߊ߫، ߦߏ߫: ߞߐߔ߁ߑ ߞߐߔ߂ߑ ߞߐߔ߁߀...ߒߞߏ ߘߐ߫: ߛߟߘ߁ߑ ߛߟߘ߂ߑ ߛߟߘ߁߀...ߒ߬ߓߊ߬߸ ߟߊ߬ߘߍ ߡߍ߲ ߞߍߣߍ߲߫ ߔߊ߬ߙߌ߫ ߂߀߁߅ (ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ ߞߎߓߋߛߏ ߞߊ߬ߣߌ߲߫) ߸ ߏ߬ ߕߐ߮ ߟߋ߬ ߞߏ: ߛߟߘ߂߁.