Wp/nqo/ߛߍ߲ߞߐ߫

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | nqoWp > nqo > ߛߍ߲ߞߐ߫
Jump to navigation Jump to search

ߛߍ߲ߞߐ߫ ߦߋ߫ ߓߊߕߍ߫ ߛߎߡߊ߲ߞߏ߬ߦߌ߬ ߛߓߏߟߏ߲ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫،ߛߍ߲ߞߐ߫ ߞߘߐ ߟߋ߬"ߛߍ߲ ߞߐ" ߘߌ߫߸ߛߍ߲ ߞߐߝߍ߬ ߞߊ߬ߣߌ߲߬،ߛߍ߲ ߦߋ ߔߐ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫.ߓߊߏ߬߸ߛߍ߲ ߓߟߋߓߟߋ߫ ߟߴߊ߬ ߣߌ߫ ߛߎߡߊ߲ߞߏ߬ߦߌ߬ ߕߍ،ߒ߬ߞߊ߬ ߸ ߞߐ߬ߟߐ߲߬ߣߍ߲߬ ߓߐ߲߯ߕߍ߫ ߸ ߊ߬ߟߋ ߟߋ߬ ߝߣߊ߫ ߛߎ߬ߘߎ߲߬ߡߊ߲߬ ߛߎߡߊ߲ߞߏ߬ߦߌ߬ ߟߴߊ߬ ߛߏ߫ ߕߐ߭ ߓߍ߯ ߘߌ߫. ߒ߬ߓߊ߬߸ ߛߍ߲ߞߐߞߊ ߟߎ߬ ߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߞߐ߭ ߟߋ߬ ߝߍ߬، ߊ߬ ߦߙߐ ߝߣߊ߫ ߟߐ߲ߣߍ߲߫ ߛߍ߬ߣߍ ߣߌ߫ ߞߟߏߝߋ߲ߦߊ ߣߌ߫ ߘߏ߲߬ߛߏ߬ߦߊ ߟߋ߬ ߡߊ߬.ߞߏ߬ߣߌ߲߬ ߸ ߛߍ߲ߞߐ߫ ߦߋ߫ ߛߏߣߍ߲߫ ߛߓߊ߬(߃)ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߕߊ߲߬ߘߐ: ߛߍ߲ߞߐ߫ ߞߊ߬ߛߌ߬ߦߊ߬ߘߎ߯ ߸ ߛߍ߲ߞߐ߫ ߞߊ߬ߙߌ߬ߝߊ߬ߘߎ߯ ߸ ߊ߬ ߣߌ߫ ߛߍ߲ߞߐ߫ ߟߊ߬ߡߌ߬ߣߌ߲߬ߘߎ߯.ߛߍ߲ߞߐ߫ ߘߏ߲߬ ߦߋ߫ ߛߏ ߢߌߡߊߓߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ ߊ߬ ߞߊ߬ߓߌ߬ߟߊ ߝߣߊ߫ ߞߊ߫ ߛߌߦߊ߫ ߦߏ߫ : ߡߌ߬ߛߊ߬ߙߋ߲߬ߠߊ߬ ߸ ߞߐ߲ߘߍߟߊ߸ߞߡߊ߬ߙߊ߬ߟߊ߬߸ߛߘߌ߬ߓߋ߬ߟߊ߬߸ߞߏ߬ߣߊ߬ߕߍ߬ߟߊ߬߸ߛߊ߲ߞߊߙߋߟߊ...