Wp/nqo/ߛߊ߬ߣߐ߬ߟߊ߫

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | nqoWp > nqo > ߛߊ߬ߣߐ߬ߟߊ߫
Jump to navigation Jump to search

ߘߎ߰ߞߟߏ

ߛߊ߬ߣߐ߬ߟߊ߫ ߦߋ߫ ߘߌ߲ߜ߭ߌߙߊߦߌ߫ ߡߙߊ߬ ߛߏ ߘߏ߫ ߟߋ߬ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߞߣߐ߫ ߞߎߘߍ߫ ߃ߟߋ߬ ߊ߬ ߣߌ߫ ߘߌ߲ߜ߭ߌߙߊߦߌ߫ ߛߌߟߓߊ ߕߍ߫ ߊ ߣߌ߫ ߘߌ߲ߜ߭ߌߙߊߦߌ߫ ߛߏߞߣߐ ߟߊ߫ ߦߋ߫ ߞߎߘߍ߫ ߆߀ ߟߋ߬. ߛߏ ߡߍ߲ ߠߎ߬ ߦߋ߫ ߊ߬ ߟߋ ߟߊߡߣߌ ߘߐ ߡߐߛߞߐ߫ ߛߊ߲ߘߊ߲ߝߙߊ߫ ߞߊ߲ߓߦߊ߫

ߘߐ߬ߝߐ

ߓߐ߰ߝߍ

ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲

ߦߋߢߐ߲߯ߠߊ

ߞߊ߲

ߣߊߡߎ߲

ߛߌߦߊ