Wp/nqo/ߖߌ߬ߣߍ߬ ߖߊ߯ߓߘߊ߫ ߞߏ߬ߝߌ߫ ߊ߲ߣߊߣ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | nqoWp > nqo > ߖߌ߬ߣߍ߬ ߖߊ߯ߓߘߊ߫ ߞߏ߬ߝߌ߫ ߊ߲ߣߊߣ
Jump to navigation Jump to search

'ߖߌ߬ߣߍ߬ ߖߊ߯ߓߘߊ߫ ߞߏ߬ߝߌ߫ ߊ߲ߣߊߣߛߌ߲ߘߌ߫ ߘߊ߫ ߁߉߉߉ ߟߋ߬ ߟߊ߫ ߞߏ߲ߓߏ߫ ߎߛߑߡߊߣ ߞߊ߬ߓߊ߫ ߓߟߏ߫ ߞߐߣߊߞߙߌ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߞߎߓߋߘߊ ߟߊ߫. ߊ߬ߟߋ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬ ߖߊ߯ߓߘߊ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߓߏ߬ߟߏ߲߬ ߥߙߍ ߝߟߐߝߟߐ ߘߌ߫. ߊ߬ߟߋ߫ ߟߋ߬ ߞߊ߫ ߓߏ߲߬ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߘߎ߲߬ߘߎ߬ߡߊ߬ ߖߊ߯ߓߘߊ ߓߍ߯ ߘߌ߫ ߝߊ߲߬ߝߘߊ߬ߢߊ ߟߊ߫ ߥߊ߬ߙߊ ߣߌ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߊ߬ߘߋ߲ ߠߎ߬ ߟߊ߫ ߛߌߦߊߦߊ ߘߐ߫. ߓߊߏ߬، ߂߀߁߅ ߟߊ߫ ߸ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߠߊ߬ߘߋ߲߬ ߁߀ ߀߀߀ ߣߌ߫ ߞߐ߫ ߟߋ߬ ߕߘߍ߬ ߦߋ߲߬. ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߓߏ߬ߟߏ߲߬ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߦߋ߫ ߦߋ߲߬ ߊߘߡߊߦߊ ߟߐ߲ߞߏ ߣߌ߫ ߛߎ߲ߞߎ߲ ߟߐ߲ߞߏ ߣߌ߫ ߛߋ߲ߞߏߟߦߊߥߙߍ ߟߐ߲ߞߏ ߟߎ߬ ߘߐ߫.߂߀߁߆ ߟߊ߫ ߸ ߒߞߏ ߓߏߟߏ߲ߝߘߊ ߘߏ߫ ߟߊߞߊ߬ ߘߴߊ߬ߟߋ߬ ߖߊ߯ߓߘߊ ߞߣߐ߫. ߏ߬ ߟߋ߬ ߦߋ߫ ߒߞߏ ߓߏߟߏ߲ߝߘߊ߫ ߝߟߐߝߟߐ ߟߊߞߊ߬ߣߍ߲ ߘߌ߫ ߖߊ߯ߓߘߊ ߘߏ߫ ߟߊ߫ ߘߎߢߊ߫ ߘߐ߫. ߒߞߏ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫ ߖߊ߯ߓߘߊ߫ ߜߘߍ߫ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߊ߬ߟߋ ߕߊ ߢߍ߫ ، ߒ߬ߞߊ߬ ߓߏߟߏ߲ߝߘߊ߫ ߟߐߘߎ߯ ߕߴߏ߬ ߟߎ߬ ߟߊ߫.