Wp/nqo/ߓߋߟߊ߫

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | nqoWp > nqo > ߓߋߟߊ߫
Jump to navigation Jump to search

ߓߋߟߊ߫/ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߕߎߞߘߐߟߊ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ߬ ߘߎ߮߮ ߘߏ߫ ߟߋ߬߸ߊ߬ߟߋ߬ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ ߘߎ߰ߓߊ߫ ߘߌ߫߫ ߒߛߙߍߜߘߍ߫ ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߘߐ߫،ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ ߓߏߟߏ߲ߓߊ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߣߌ߫߫ ߟߌߓߋߙߌߦߊ ߣߌ߫ ߜߋ߲߲߬ ߞߐ߬ߖߌ߬ߘߊ ،ߊ߬ ߦߋ߫ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ߲ ߡߍ߲߲ ߠߎ߫ ߟߋ߬ ߡߊ߬ ߞߏ߫:(ߞߏ߬ߣߌ߲߬߬ߢߊ߬ߞߊ)ߊ߬ ߡߊߞߍߣߍ߲߫ ߖߡߊ߬ߣߊ ߃ ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߋ߬ ߘߐ߫ ߓߊߞߍ..

ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߓߋߟߊ߫ ،ߒߛߙߍߜߘߍ߫
ߖߡߊ߬ߣߊ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߞߊ߲ߓߍ߲
ߕߌ߲߬ߞߎߘߎ߲ ߒߛߙߍߜߘߍ߫
ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߓߋߟߊ߫
ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ߬ ߞߎߓߋߛߏ ߓߋߟߊ߫
ߊ߬ ߛߌߓߊ߮ ߀߀߀
ߓߍ߲߬ߕߍ

ߘߎ߱ ߡߊߟߐ߲

ߓߋߟߊ߫ ߦߋ߫ ߘߎ߰ߓߊ߰ ߝߌߟߊ ߟߊߘߍ߬ߣߍ߲ ߠߋ߬ ߘߌ߫߸ߓߋߟߊ߫ ߣߌ߫ ߖߊ߬ߞߐ߰ߦߌ߬ߘߎ߯߸ ߞߘߐ߬ߡߊ߬ߢߐ߬ ߘߎ߮ ߣߌ߫ ߘߐ߰ߡߊ߬ߢߐ߬ ߘߎ߮߸ߘߐ߰ߡߊ߬ߢߐ߰ ߘߎ߮ ߖߊ߬ߞߐ߰ߦߌ߬ߘߎ߯ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ߓߋߟߊ߫ ߡߍ߲ ߦߋ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ߬ ߞߎߓߋߛߏ ߘߌ߫،ߏ߬ ߟߋ߫ ߞߘߐ߬ߡߊ߬ߢߐ߬ ߘߎ߮ ߘߌ߬߸ߏ߬ ߟߋ߫ ߕߐ߯ ߦߋ߫ ߖߌ߬ߣߍ߬ ߔߊߔߘߊ ߞߊ߲߬،ߊ߬ ߣߌ߫ ߝߣߊ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ ߕߎߞߘߐߟߊ ߘߎ߰ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ߊ߬ ߦߋ߫ ߝߐ߫ ߟߊ߫ ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ߞߊ ߡߍ߲ ߠߎ߫ ߞߏ߬ߣߌ߬ߢߊ߸ߏ߬ ߟߎ߫ ߟߊ߫ ߘߎ߰ߓߊ߫ ߟߋ߬ ߦߋ߲߬ ߘߌ߫߸ߡߊ߲߬ߘߋ߲߬ ߕߎ߬ߞߘߐ߬ ߡߐ߮ ߡߍ߲ ߘߐߝߘߊߣߍ߲߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߣߌ߫ ߟߌߓߙߋߦߊ߫ ߣߌ߫ ߜߋ߲߬ߞߐ߬ߖߌ߬ߘߊ ߟߋ߬ ߕߍ߫،ߘߎ߱ ߣߌ߲߬ ߞߍߣߍ߲߫ ߛߏ ߥߙߎߣߍ߲ߓߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫ ߞߏ߬ߣߌ߲߬ߢߊ߬ ߘߎ߮ ߕߐ߭ ߟߎ߬ ߕߍߡߊ߬߸

ߓߋߟߊ߫
ߓߋߟߊ߫ ߖߌ߬ߦߊ ߞߘߐ߬ߡߊ߲߫ ߘߏ߫ ߟߎ߬

ߡߙߊ߬ߘߊ߬ߘߎ߯ߟߊ ߟߎ߬

ߓߋߟߊ߫
ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ ߟߊ߫ ߡߙߊ߬ ߥߛߎ ߁߈߆߇ ߣߌ߫ ߁߉߃߉

*ߛߋ߲߬ߞߐ߫

*ߓߐ߰ߟߊ߫

ߢߐ߲߬ߛߐ߲߬ߡߏ߬ߙߌ߬ߘߎ߯

ߊߟߎ߫ ߦߴߊ߲ ߘߍ߬ߡߍ߲߬ ߊ߬ ߕߐ߭ ߛߓߍ߫ ߟߊ߫߸ߌ ߟߐ߲ߕߊ ߟߊ߫،

ߡߊ߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߞߐ߬ߙߐ߲߬ߠߌ߲

ߓߋߟߊ߫ ߛߌ߰ߣߍ߲߫ ߛߍ߬ߣߍ ߣߌ߫ ߓߌߦߊ߲߫ ߠߊߞߟߏߞߟߏ߫ ߟߎ߬ ߟߋ߬ ߡߊ߬،ߏ߬ ߞߐ߫، ߞߐ߲߬ߞߍߓߊ߫ ߘߏ߫ ߦߋ߫ ߓߋߟߊ߫ ߡߙߊ߬ߓߊ߰ߘߊ ߘߐ߬ ߣߴߊ߬ ߕߐ߯ ߞߏ߫ ߛߌߓߊ߲ߘߎ߯ ،ߏ߬ ߦߋ߫ ߣߍ߬ ߡߊ߫ ߦߙߐߓߊ ߟߋ߬ ߘߌ߫߸ߣߍ߭ ߓߊ߯ߙߊ߫ ߞߏߟߊߘߍ ߛߌߦߊߡߊ߲߫ ߡߍ߲ ߣߐ߭ ߝߍ߬߸ߞߵߏ߬ ߛߊߓߎ߫ ߞߍ߫ ߣߍ߭ ߥߊ߬ߙߊ ߘߌ߫ ߞߐ߲߬ߞߍߓߊ߫ ߣߌ߲߬ ߝߍ߬،ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߝߊ ߊߟߌߝߊ߫ ߞߐ߲ߘߍ߫ ߣߌ߫ ߛߌ߬ߙߊ߬ߌߟߊ߬ߞߊߞߍ߫ ߞߍ߬ߟߍ ߘߊ߫ ߦߋ߲߬ ߝߍ߬ ߞߵߏ߬ ߛߊߓߎ߫ ߞߍ߫ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߣߌ߫ ߗߍ߭ ߟߊ߫ ߓߍ߲߬ߘߐ ߞߍߢߊ߫ ߖߎ߮ ߡߊ߬߸ߟߊ߲߬ߛߣߊ߬ ߞߐ߲ߕߋ߬ ߣߴߊ߬ ߟߊ߫ ߞߎ߲߬ߠߊ߬ߛߌ߮ ߓߟߏ߫

ߞߊ߬ߙߊ߲ ߣߌ߫ ߖߏ߯ߦߊߟߌ

ߞߊ߬ߙߊ߲ ߦߋ߫ ߞߍ߫ ߟߊ߫ ߓߋߟߊ߫߸ߕߎ߬ߓߊ߬ߓߎ߬ ߞߊߙߊ߲ ߣߌ߫ ߒߞߏ߫ ߞߊߙߊ߲ ߣߌ߫ ߊߙߊߓߎ߫ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߞߊ߬ߙߊ߲߬ ߠߊ߫ ߦߋ߲߬،ߕߎ߬ߓߊ߬ߓߎ߬ ߞߊߙߊ߲ߘߋ߲ ߛߌߦߊߡߊ߲߫߸ߓߊߏ߬،ߝߊ߬ߙߊ߲߬ߛߌ߬ߞߊ߲ ߞߊ߬ߙߊ߲ ߛߐ߫ ߟߊ߫߸ߞߊ߲߬ߙߊ߲߬ߕߊ ߟߋ߬ ߝߟߐ ߡߊ߬߸ߝߏ߫،ߞߊ߬ߙߊ߲߬ߓߊ߰ߘߊߘߌ߯ߣߊ߫ ߥߟߊ߫ ߣߊߡߎ߲߫

ߛߌ߬ߟߊ߬ߡߊ ߣߌ߫ ߌߛߊߟߞߊ ߓߍ߯ ߦߋ߫ ߓߟߏߦߊ ߟߊ߫ ߦߋ߲߬،ߊ߬ ߣߌ߫ ߓߏߟߌ߫ ߛߐߟߊ ߟߎ߬ ߸ߞߵߊ߬ ߓߍ߲߬ ߖߌ߬ߣߍ߫ ߞߎ߬ߙߎ߲߬ߘߎ ߡߊ߬߸ߛߌ߬ߟߡߊ߬ߦߊ ߟߋ߬ ߥߙߎߞߌߣߍ߲ ߘߌ߯ߣߊ߫ ߕߐ߭ ߘߌ߬