Wp/nod/ᩌᩯᩁ᩺ᩁᩦ ᨽ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | nod(Redirected from Wp/nod/ᩌᩯᩁᩦ ᨽ᩠ᩋᨴᨴᩮᩧ᩠ᩋᩁ᩼)
Wp > nod > ᩌᩯᩁ᩺ᩁᩦ ᨽ
Jump to navigation Jump to search

ᩌᩯᩁ᩺ᩁᩦ ᨽᩬᨴᨴᩮᩬᩥᩁ᩺ (ᩋᩢ᩠ᨦᨠᩕᩥ᩠ᩇ : Harry Potter ᨴᩱ᩠ᨿ : แฮร์รี่ พอตเตอร์) ᨸᩮ᩠ᨶᨶᩅᨶᩥᨿᩣ᩠ᨿᨼᩯ᩠ᨶᨴᩣᨪᩦᨧᩦ᩠ᨾᨠᩢ᩠ᨶ 7 ᨽᩣ᩠ᨣ ᨲᩯ᩠᩵ᨦᨯᩰᩫ᩠ᨿᨶᩢ᩠ᨠᨡ᩠ᨿᩁᨩᩣ᩠ᩅᩋᩢ᩠ᨦᨠᩕᩥ᩠ᩇᨩᩨ᩵ᩅ᩵ᩤ ᨩᩮ ᨤᩮ ᩁᩰᩅ᩺ᩃᩥ᩠ᨦ (ᩋᩢ᩠ᨦᨠᩕᩥ᩠ᩇ : J. K. Rowling) ᨸᩮ᩠ᨶᩁᩮᩬᩥ᩵ᨦᨠᩣ᩠ᩁᨹᨧᩫ᩠ᨬᨽᩱ᩠ᨿᨡᩬᨦᨷ᩵ᩣ᩠ᩅᩉ᩠ᨶᩬ᩠᩶ᨿᨶᩢ᩠ᨠᩁ᩠ᨿᩁᨻᩬᩴ᩵ᨾᩫ᩠ᨯᨠᩢ᩠ᨷᨧᩮᩢ᩶ᩣᩉ᩠ᨾᩪ᩵ᨴᩢ᩠ᨦ 2 ᨤᩫ᩠ᨶ ᩁᩬᨶ ᩅᩦᩈᩃᩦ᩠ᨿ᩺ᩌᩮᩥᩬᩁ᩺ᨾᩱᩋᩰᨶᩦ ᨣᩮᩕ᩠ᨶᨩᩮᩥᩬᩁ᩺ ᨴᩢ᩠ᨦ 3 ᨤᩫ᩠ᨶᨸᩮ᩠ᨶᨶᩢ᩠ᨠᩁ᩠ᨿᩁᨶᩲᩁᩰᩫ᩠ᨦᩁ᩠ᨿᩁᨣ᩠ᨳᩣᨻᩬᩴ᩵ᨾᩫ᩠ᨯᨾᩯ᩵ᨾᩫ᩠ᨯᩓᩅᩮᨴ᩠ᨿ᩺ᨾᩫᨶ᩠ᨲᩕ᩺ᩆᩣᩈ᩠ᨲᩕ᩺ᩌᩬᨠᩅᩬᨲ᩠ᩈ᩺ ᨠᩯ᩠᩵ᨶᨡᩬᨦᩁᩮᩬᩥ᩵ᨦᨶᩢ᩠᩶ᨶᨤᩨᩅ᩵ᩤ ᩌᩯᩁᩦ ᨽᩬᨴᨴᩮᩥᩬᩁ᩺ ᨧᩣᩴ​ᨲᩬ᩶ᨦ​ᨷᩕᩣ᩠ᨷᨻᩯ᩶ᨻᩬ᩵ᩴᨾᩫ᩠ᨯᨲ᩠ᨶᩫᩁ᩶ᩣ᩠ᨿ ᩃᩬᩁ᩠ᨯ᩺ᩅᩰᩫ᩠ᩃᨯᩮᩥᩬᨾᩬᩁ᩺ ᨹᩪ᩶ᨣᩥ᩠ᨯᩉ᩠ᨾᩣ᩠ᨿᨧᩲᨧᩢ᩠ᨠᨡᩮᩢ᩶ᩣᨣᩕᩬᨦᩃᩰᩫ᩠ᨠᨡᩬᨦᨻᩬᩴ᩵ᨾ᩠ᨯᩫ ᨠ᩠ᨴᩴᩣᩁ᩶ᩣ᩠ᨿᨤ᩠ᨶᩫᨷᩴ᩵ᨯᩣ᩠ᨿᨴᩢ᩠ᨦᩉᩖᩖᩣ᩠ᨿᨪᩮᩥ᩠᩵ᨦᨷᩴ᩵ᨾᩦᩋᩴᩣᨶᩣ᩠ᨧᩅᩥᩈᩮ᩠ᩇ ᨴᩮᨾ᩶ᩣ᩠ᨦᨩᩩᨤᩫ᩠ᨶᨴᩦ᩵ᨡᩢ᩠ᨯᨡ᩠ᩅᩣ᩠ᨦ ᨯᩰᩫ᩠ᨿᩈᩢ᩠ᨷᨽᩰᩬᩡ ᩌᩯᩁᩦ ᨽᩬᨴᨴᩮᩥᩬᩁ᩺