Wp/nod/ᩈᨾᩣᨣᩫ᩠ᨾᨷᩕᨩᩣᨩᩣ᩠ᨲᩋᩮᨪᩮ᩠ᨿᨲᩅᩢ᩠ᨶᩋ᩠ᩋᨠᨨ᩠ᨿᨦᨲᩲ᩶

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | nodWp > nod > ᩈᨾᩣᨣᩫ᩠ᨾᨷᩕᨩᩣᨩᩣ᩠ᨲᩋᩮᨪᩮ᩠ᨿᨲᩅᩢ᩠ᨶᩋ᩠ᩋᨠᨨ᩠ᨿᨦᨲᩲ᩶
หากท่านมีปัญหาเกี่ยวกับการอ่านบทความในวิกิพีเดียภาษาล้านนานี้ เชิญติดตั้งฟ้อนต์และทดสอบการใช้ระบบพิมพ์ได้ที่นี่ วิธีการติดตั้งอักษรธรรมล้านนาและใช้ Virtual Keyboard ในการพิมพ์ภาษาล้านนาบนอินเทอร์เน็ต หรือเพจของคุณ Alan Wood's Tai Tham (Lanna) Unicode ดาวน์โหลด ศึกษาวิธีการพิมพ์ แล้วเริ่มต้นเขียนบทความได้เลย
10ᨩᩣ᩠ᨲᩈᨾᩣᨩᩧ᩠ᨠᨶᩲᩈᨾᩣᨣᩫ᩠ᨾᨷᩕᨩᩣᨩᩣ᩠ᨲᩋᩮᨪᩮ᩠ᨿᨲᩅᩢ᩠ᨶᩋ᩠ᩋᨠᨨ᩠ᨿᨦᨲᩲ᩶

ᩈᨾᩣᨣᩫ᩠ᨾᨷᩕᨩᩣᨩᩣ᩠ᨲᩋᩮᨪᩮ᩠ᨿᨲᩅᩢ᩠ᨶᩋ᩠ᩋᨠᨨ᩠ᨿᨦᨲᩲ᩶ (ᩋᩢ᩠ᨦᨠᩕᩧ᩠ᩇ : Association of South East Asian Nations ᨴᩱ᩠ᨿ : สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้) ᩁᩂ ᩋᩣᨪ᩠ᨿᩁ (ASEAN) ᨸᩮ᩠ᨶᩋᩫᨦ᩠ᨣ᩼ᨠᩣ᩠ᩁᨴᩣ᩠ᨦᨽᩪᨾᩧᩁᩢᨮᩆᩣᩈ᩠ᨲᩕ᩼ᩓᩆᩮᩕᩇᩛᩛᨠᩧ᩠ᨧᨶᩲᨽᩪᨾᩧᨽᩣ᩠ᨣᩋᩮᨪᩮ᩠ᨿᨲᩅᩢ᩠ᨶᩋ᩠ᩋᨠᨨ᩠ᨿᨦᨲᩲ᩶ ᨲᩢ᩠᩶ᨦᨣᩮᩢ᩶ᩣᨾᩮᩧ᩠᩵ᩋᩋᩅᩢ᩠ᨶᨴᩦ᩵ 8 ᩈᩧᨦ᩠ᩉᩣᨣᩫ᩠ᨾ ᨻᩩᨴ᩠ᨵᩈᩢᨠᩕᩣ᩠ᨩ 2510 ᨴᩧ᩠ᨦᩅᩢ᩠ᨶᨶᩦ᩶ᨾᩦᨷᩕᨴᩮ᩠ᩈᩈᨾᩣᨩᩧ᩠ᨠᨴᩢ᩠ᨦᩉ᩠ᨾᩫᨯ 10 ᨷᩕᨴᩮ᩠ᩈ ᨤᩨ ᨡᩮ᩠ᨾ᩻ᩁ(ᨠᩢᨾᩛᩛᩪᨩᩣ) ᨴᩱ᩠ᨿ ᨷᩕᩪᨶᩱ ᨾ᩵ᩣ᩠ᨶ(ᨻᨾ᩵ᩣ) ᨼᩧᩃᩧᨷ᩠ᨷᩧᨶ᩠ᩈ᩼ ᨾᩣᩃᩮᨪᩮ᩠ᨿ ᩃᩣ᩠ᩅ ᨠᩯ᩠ᩅ(ᩅ᩠ᨿᨯᨶᩣ᩠ᨾ) ᩈᩧᨦ᩠ᨣᨸᩰᩁ᩼ ᩓ ᨻ᩠ᨦᨶᩣᩮ᩠ᨯᨶᩦᨪᩮ᩠ᨿ