Wp/nod/ᩈᨴᩮᨼᩣᨶᩦ ᨩᩰᩋᩯᨶ᩠ᨶ᩼ ᩋᩯ᩠ᨶᨩᩮᩃᩧᨶᩣ ᨩᩮᩧ᩠ᩋᩁ᩼ᨾᩣᨶ᩠ᩋ᩶ᨴ᩠ᨴᩣ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | nodWp > nod > ᩈᨴᩮᨼᩣᨶᩦ ᨩᩰᩋᩯᨶ᩠ᨶ᩼ ᩋᩯ᩠ᨶᨩᩮᩃᩧᨶᩣ ᨩᩮᩧ᩠ᩋᩁ᩼ᨾᩣᨶ᩠ᩋ᩶ᨴ᩠ᨴᩣ
ᩈᨴᩮᨼᩣᨶᩦ ᨩᩰᩋᩯᨶ᩠ᨶ᩼ ᩋᩯ᩠ᨶᨩᩮᩃᩥᨶᩣ ᨩᩮᩬᩥᩁ᩼ᨾᩣᨶᩬ᩶ᨴ᩠ᨴᩣ ᩁᩂ ᩃᩮᨯᩦ᩶ ᨣᩣᨣ᩵ᩣ

ᩈᨴᩮᨼᩣᨶᩦ ᨩᩰᩋᩯᨶ᩠ᨶ᩼ ᩋᩯ᩠ᨶᨩᩮᩃᩥᨶᩣ ᨩᩮᩬᩥᩁ᩼ᨾᩣᨶᩬ᩶ᨴ᩠ᨴᩣ (ᩋᩢ᩠ᨦᨠᩕᩧ᩠ᩇ : Stefani Joanne Angelina Germanotta)ᩁᩂ ᩃᩮᨯᩦ᩶ ᨣᩣᨣ᩵ᩣ (ᩋᩢ᩠ᨦᨠᩕᩧ᩠ᩇ : Lady Gaga) ᨾᩯ᩵​ᨿᩥ᩠ᨦ​ᩋᨾᩮᩁᩧᨣᩢ᩠ᨶ​​ᨩᩮᩬᩥ᩶ᩋ​ᩈᩣ᩠ᨿ​ᩋᩧᨴᩣᩃᩦ ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨶᩢ᩠ᨠᩁᩬ᩶ᨦᨽᩖᩮᨦᨻᩬ᩶ᨻᨴᩦ᩵ᨾᩦᨩᩨ᩵ᩈ᩠ᨿᨦᨡ᩠ᨶᩣ᩠ᨯ᩻ ᨠᩮᩥ᩠ᨯ​ᨾᩮᩬᩥ᩵ᩋ​ᩅᩢ᩠ᨶᨴᩦ᩵ 28 ᨾᩦᨶᩣᨤᩫ᩠ᨾ ᨸᩦᨣᩕᩥᩈ᩠ᨲᩈᩢᨠᩕᩣ᩠ᨩ 1986 ᨡᩮᩢ᩶ᩣᩁ᩠ᨿᩁᨴᩦ᩵ᩁᩰᩫ᩠ᨦᩁ᩠ᨿᩁᩈᩧᩃ᩠ᨷᨴᩧᩈ᩠ᨩ᩼ᩉᩯ᩠᩵ᨦᨾᩉᩣᩅᩧᨴ᩠ᨿᩣᩃᩱ᩠ᨿᨶᩥ᩠ᩅᨿᩬᩁ᩠᩺ᨠ ᩋᩬᨠᨹᩣ᩠ᨾᩈᨯᩯ᩠ᨦᨴᩮᩬᩥ᩵ᩋᩁᩯ᩠ᨠᨠᩢ᩠ᨷᩉ᩠ᨾᩪ᩵ᩉᩯ᩵ᩁᩬᩢᨠᨶᩲᨶᩥ᩠ᩅᨿᩬᩁ᩠᩺ᨠᨾᩮᩬᩥ᩵ᩋᨸᩦᨣᩕᩥᩈ᩠ᨲᩈᩢᨠᩕᩣ᩠ᨩ 2003 ᨲᩬᩴ᩵ᨾᩣᨯᩱ᩶ᨡᩮᩢ᩶ᩣᩀᩪ᩵ᨶᩲᩈᩢ᩠ᨦᨠᩢ᩠ᨯᩋᩥ᩠ᨶᨴᩮᩬᩥᩁ᩼ᩈᨣᩰ᩠ᨷᩫ ᩓᨸᩯ᩠ᨦᩈᩢᨬ᩠ᨬᩣᨠᩢ᩠ᨷᨤ᩵ᩣ᩠ᨿᩈᨴᩕᩦ᩠ᨾᩃᩣ᩠ᨿᨶ᩼ᨶᩲᨣᩮᩕᩬᩥᩋᨯ᩠ᨿᩅᨠᩢ᩠ᨶ ᨾᩮᩬᩥ᩵ᩋᨸᩦᨣᩕᩥᩈ᩠ᨲᩈᩢᨠᩕᩣ᩠ᨩ 2007