Wp/nod/ᩅᩧ᩠ᨣᨴᩬᩁ᩼-ᨾᩣᩁᩦ ᩋᩪᨣᩰ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | nod(Redirected from Wp/nod/ᩅᩧ᩠ᨣᨴ᩠ᩋᩁ᩼-ᨾᩣᩁᩦ ᩋᩪᨣᩰ)
Wp > nod > ᩅᩧ᩠ᨣᨴᩬᩁ᩼-ᨾᩣᩁᩦ ᩋᩪᨣᩰ
Jump to navigation Jump to search
ᩅᩧ᩠ᨣᨴ᩠ᩋᩁ᩼-ᨾᩣᩁᩦ ᩋᩪᨣᩰ ᩁᩂ ᩅᩧ᩠ᨣᨴ᩠ᩋᩁ᩼ ᩋᩪᨣᩰ

ᩅᩧ᩠ᨣᨴᩬᩁ᩼-ᨾᩣᩁᩦ ᩋᩪᨣᩰ (ᨺᩕᩢ᩠᩵ᨦᩆᩮ᩠ᩈ : Victor-Marie Hugo) ᨠᩮᩧ᩠ᨯ​ᨾᩮᩬᩥ᩵ᩋ​ᩅᩢ᩠ᨶᨴᩦ᩵ 26 ᨠᩩᨾ᩠ᨽᩣᨻᩢᨶ᩠ᨵ᩼ ᨸᩖᩦᨣᩕᩧᩈ᩠ᨲᩈᩢᨠᩕᩣ᩠ᨩ 1802 ᨲᩣ᩠ᨿ​ᨾᩮᩬᩥ᩵ᩋ​ᩅᩢ᩠ᨶᨴᩦ᩵ 22 ᨻᩕᩧᩇ᩠ᨽᩣᨣᩫ᩠ᨾ ᨸᩖᩦᨣᩕᩧᩈ᩠ᨲᩈᩢᨠᩕᩣ᩠ᨩ 1885 ᨸᩮ᩠ᨶᨠ᩠ᩅᩦ ᨶᩢ᩠ᨠᨡ᩠ᨿᩁᨷᩫ᩠ᨴ​ᩃᨤᩬᩁ ᨶᩢ᩠ᨠᨷᩕᨻᩢᨶ᩠ᨵ᩼ ᩈᩧᩃᩖᨷᩧ᩠ᨶ ᩁᩢᨮᨷᩩᩁᩩᩇ ᩓ ᨶᩢ᩠ᨠᨤᩖᩮᩬᩨ᩵ᩁ​ᩉᩱ᩠ᩅᩈᩧᨴ᩠ᨵᩧᨾᨶᩩᩇ᩠ᨿᨩ᩠ᨶᩫᨩᩣ᩠ᩅᨺᩕᩢ᩠᩵ᨦᩆᩮ᩠ᩈ ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨹᩪ᩶ᨾᩦᨷ᩠ᨴᩫᨷᩣ᩠ᨴᩀ᩵ᩣ᩠ᨦᩈᩪᨦᨯ᩶ᩣ᩠ᨶᨠᩣ᩠ᩁ​ᨤᩖᩮᩬᩨ᩵ᩁ​ᩉᩱ᩠ᩅᨴᩣ᩠ᨦᩅᩢᨯ᩠ᨰᨶᨵᩢᨾ᩠ᨾ᩼ᨿᩩᨣᩁᩰᨾᩯ᩠ᨶᨲᩧ᩠ᨣᨶᩲᨷᩕᨴᩮ᩠ᩈᨺᩕᩢ᩠᩵ᨦᩆᩮ᩠ᩈ