Wp/nod/ᩅᩥ᩠ᨣᨴᩬᩴᩁ᩼ ᩋᩪᨠᩰ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | nod
Wp > nod > ᩅᩥ᩠ᨣᨴᩬᩴᩁ᩼ ᩋᩪᨠᩰ
ᩅᩥ᩠ᨣᨴᩬᩴᩁ᩼ ᩋᩪᨠᩰ

ᩅᩥ᩠ᨣᨴᩬᩴᩁ᩼-ᨾᩣᩁᩦ ᩋᩪᨠᩰ (ᨺᩕᩢ᩠᩵ᨦᩔᩮ : Victor-Marie Hugo[1]) ᨠᩮᩥ᩠ᨭ​ᨾᩮᩬᩥ᩵ᩋ​ᩅᩢ᩠ᨶᨴᩦ᩵ ᪂᪆ ᨠᩩᨾ᩠ᨽᩣᨻᩢᨶ᩠ᨵ᩼ ᨣ.ᩈ.᪁᪈᪀᪂ ᨲᩣ᩠ᨿᨾᩮᩬᩥ᩵ᩋ​ᩅᩢ᩠ᨶᨴᩦ᩵ ᪂᪂ ᨻᩂᩇ᩠ᨽᩣᨣᩫ᩠ᨾ ᨣ.ᩈ.᪁᪈᪈᪅᪩ ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨶᩢ᩠ᨠ​ᨠᩅᩦ ᨶᩢ᩠ᨠᨡ᩠ᨿᩁᨷᩫ᩠ᨴ​ᩃᨣᩬᩁ ᨶᩢ᩠ᨠᨷᩕᨻᩢᨶ᩠ᨵ᩼ ᩆᩥᩃ᩠ᨷᩥᨶ᩼ ᩁᩢᨭᩛᨷᩩᩁᩩᩇ᩼ ᩓ​ᨶᩢ᩠ᨠ​ᨤᩖᩮᩬᩥ᩵ᩁ​ᩉ᩠ᩅᩱ​ᩈᩥᨴ᩠ᨵᩥ​ᨾᨶᩩᩔᨩᩫ᩠ᨶ​ᨩᩣ᩠ᩅ​ᨺᩕᩢ᩠᩵ᨦᩔᩮ᪩ ᨸᩮ᩠ᨶ​ᨹᩪ᩶​ᨾᩦ​ᨷ᩠ᨴᩫᨷᩣ᩠ᨴ​ᩀ᩵ᩣ᩠ᨦ​ᩈᩪᨦ​ᨯ᩶ᩣ᩠ᨶ​ᨠᩣ᩠ᩁ​​ᨤᩖᩮᩬᩥ᩵ᩁ​ᩉᩱ᩠ᩅ​​ᨴᩣ᩠ᨦ​​ᩅᩢᨯ᩠ᨰᨶᨵᩢᨾ᩠ᨾ᩼​​ᨿᩩᨣ᩼​ᩁᩰᨾᩯ᩠ᨶᨲᩥ᩠ᨣ​ᨶᩲ​ᨷᩕᨴᩮ᩠ᩆ​ᨺᩕᩢ᩠᩵ᨦᩔᩮ᪩

ᩋ᩶ᩣ᩠ᨦᩋᩥ᩠ᨦ[edit | edit source]

  1. « Victor » est son prénom d’usage et « Marie » est son deuxième prénom (typographie conforme aux préconisations du Lexique, P.151)) et la signature du poète qui était « Victor Hugo ».