Wp/nod/ᩃᩦᩋᩰᨶᩣᩁ᩼ᨯᩰ ᨯᩣ ᩅᩧ᩠ᨶᨩᩦ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | nodWp > nod > ᩃᩦᩋᩰᨶᩣᩁ᩼ᨯᩰ ᨯᩣ ᩅᩧ᩠ᨶᨩᩦ
Jump to navigation Jump to search
ᩁᩪᨷᨲᩯ᩠᩶ᨾᨲᩫ᩠ᩅᨠᩮᩢ᩵ᩣ ᨡ᩠ᩋᨦᩃᩮᩋᩰᨶᩣᩁ᩼ᨯᩰ ᨯᩣ ᩅᩧ᩠ᨶᨩᩦ ᨲᩯ᩠᩶ᨾᨷᩕᩉ᩠ᨾᩣ᩠ᨶᨸᩖᩦᨣᩕᩧᩈ᩠ᨲᩈᩢᨠᩕᩣ᩠ᨩ 1512 ᨳᩮᩧ᩠ᨦ 1515

ᩃᩮᩋᩰᨶᩣᩁ᩼ᨯᩰ ᨯᩣ ᩅᩧ᩠ᨶᨩᩦ (ᩋᩧᨴᩣᩃᩦ : Leonardo da Vinci) ᨸᩮ᩠ᨶᨩᩣ᩠ᩅᩋᩧᨴᩣᩃᩦ ᨠᩮᩧ᩠ᨯᨾᩮᩧ᩠᩵ᩋᩋᩅᩢ᩠ᨶᨴᩦ᩵ 15 ᨾᩮᩇᩣᨿ᩠ᨶᩫ ᨸᩖᩦᨣᩕᩧᩈ᩠ᨲᩈᩢᨠᩕᩣ᩠ᨩ 1452 ᨴᩦ᩵ᨾᩮᩧ᩠ᩋᨦᩅᩧ᩠ᨶᨩᩦ ᨲᩣ᩠ᨿᨾᩮᩧ᩠᩵ᩋᩋᩅᩢ᩠ᨶᨴᩦ᩵ 2 ᨻᩕᩧᩇ᩠ᨽᩣᨣᩫ᩠ᨾ ᨸᩖᩦᨣᩕᩧᩈ᩠ᨲᩈᩢᨠᩕᩣ᩠ᨩ 1519 ᨴᩦ᩵ᨾᩮᩧ᩠ᩋᨦᩋ᩠ᩋᨾᨷᩫᩅ᩠ᩈ᩼ ᩃᩮᩋᩰᨶᩣᩁ᩼ᨯᩰ ᨯᩣ ᩅᩧ᩠ᨶᨩᩦ ᨸᩮ᩠ᨶᩋᩢᨧ᩠ᨨᩁᩧ᩠ᨿᨷᩩᨣᩫ᩠ᨣᩃᨴᩦ᩵ᨠᩯ᩠ᩅ᩵ᩁᨩᩣ᩠ᨯᩉᩖᩖᩣ᩠ᨿᨴᩣ᩠ᨦ ᨸᩮ᩠ᨶᨴᩧ᩠ᨦ ᩈᨳᩣᨷᨶᩧ᩠ᨠ ᨶᩢ᩠ᨠᨯᩫᨶ᩠ᨲᩕᩦ ᨶᩢ᩠ᨠᨠᩣ᩠ᨿᩅᩧᨽᩣ᩠ᨣ ᨶᩢ᩠ᨠᨷᩕᨯᩧᩇ᩠ᨮ᩼ ᩅᩧᩆ᩠ᩅᨠ᩠ᩋᩁ ᨷᩕᨲᩧᨾᩣᨠ᩠ᩋᩁ ᨶᩢ᩠ᨠᩁᩮᨡᩣᨣᨱᩧ᩠ᨲ ᨧᩧᨲ᩠ᨲᨠ᩠ᩋᩁ ᨾᩦᨹᩫ᩠ᩃᨦᩣ᩠ᨶᩈᩧᩃ᩠ᨷᨴᩦ᩵ᨾᩦᨩᩨ᩵ᩈ᩠ᨿᨦᩉᩖᩖᩣ᩠ᨿᩋᩢ᩠ᨶ ᨸᩮ᩠ᨶᨲᩫ᩠᩶ᨶᩅ᩵ᩤ ᨻᩕᨠᩕᨿᩣᩉᩣ᩠ᩁᨾᩨ᩶ᨸᩖᩣ᩠ᨿ ᩓ ᨾᩰᨶᩣᩃᩧᨪᩣ ᨹᩫ᩠ᩃᨦᩣ᩠ᨶᨡ᩠ᩋᨦ ᩃᩮᩋᩰᨶᩣᩁ᩼ᨯᩰ ᨯᩣ ᩅᩧ᩠ᨶᨩᩦ ᨿᩢ᩠ᨦᩈᩕ᩶ᩣ᩠ᨦᨷᩕᨿᩰᩫᨩ᩠ᨶ᩼ᩉᩨ᩶ᩅᩧᨩᩣᨠᩣ᩠ᨿᩅᩧᨽᩣ᩠ᨣᩆᩣᩈ᩠ᨲᩕ᩼ ᨯᩣᩁᩣᩆᩣᩈ᩠ᨲᩕ᩼ ᩓ ᩅᩧᩆ᩠ᩅᨠᩢᨾ᩠ᨾᨿᩰᨵᩤ ᩃᩮᩋᩰᨶᩣᩁ᩼ᨯᩰ ᨯᩣ ᩅᩧ᩠ᨶᨩᩦ ᨸᩮ᩠ᨶᨹᩪ᩶ᨾᩦᨧᩧᨲᩅᩧᨱ᩠ᨬᩣ᩠ᨱᨴᩦ᩵ᩁᩢ᩠ᨠᨶᩲᩆᩣᩈ᩠ᨲᩕ᩼ ᩓ ᩈᩧᩃ᩠ᨷ᩼ᨴ᩠ᩃᩢᩣ᩠ᨿ ᨸᩮ᩠ᨶᨹᩪ᩶ᩁᩧᩉᩨ᩶ᨠᩮᩧ᩠ᨯᨧᩧᨲᩅᩧᨱ᩠ᨬᩣ᩠ᨱᩉᩯ᩠᩵ᨦᩈᩉᩅᩧᨴ᩠ᨿᩣᨠᩣ᩠ᩁᨶᩲᩈᩱ᩠ᨾ᩠ᨿ᩻ᨼᩨ᩠᩶ᨶᨼᩪᩈᩧᩃ᩠ᨷᩅᩧᨴ᩠ᨿᩣᨠᩣ᩠ᩁ ᨯᩱ᩶ᨠᩖᩣ᩠ᨿᨸᩮ᩠ᨶᨷᩩᨣᩫ᩠ᨣᩃᩈᩴᩣᨣᩢ᩠ᨬᨡ᩠ᩋᨦᨿᩩᨣᨶᩢ᩠᩶ᨶ

ᨠᩯᩖᩃᩮᩧ᩠ᩋᩁᩦ[edit | edit source]