Wp/nod/ᨼᩧ᩠ᨶᨪᩮᨶ᩠ᨲ᩼ ᨼᩢ᩠ᨶ ᨣᩰ᩠ᨣ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | nodWp > nod > ᨼᩧ᩠ᨶᨪᩮᨶ᩠ᨲ᩼ ᨼᩢ᩠ᨶ ᨣᩰ᩠ᨣ
Jump to navigation Jump to search
ᨼᩧ᩠ᨶᨪᩮᨶ᩠ᨲ᩼ ᩅᩧᩃᩮᩖᩧᨾ ᨼᩢ᩠ᨶ ᨣᩰ᩠ᨣ

ᨼᩧ᩠ᨶᨪᩮᨶ᩠ᨲ᩼ ᩅᩧᩃᩮᩖᩧᨾ ᨼᩢ᩠ᨶ ᨣᩰ᩠ᨣ[1] (ᨯᩢᨲ᩠ᨩ᩼ : Vincent Willem van Gogh) ᩁᩂᨴᩦ᩵ᨤᩫ᩠ᨶᨴᩱ᩠ᨿᩁᩬ᩶ᨦᩅ᩵ᩤ ᩅᩧ᩠ᨶᨪᩮ᩠᩶ᨶ ᩅᩯ᩠ᨶ ᨣᩰᩡ ᨠᩮᩧ᩠ᨯᨾᩮᩬᩥ᩵ᩋᩅᩢ᩠ᨶᨴᩦ᩵ 30 ᨾᩦᨶᩣᨣᩫ᩠ᨾ ᨸᩖᩦᨣᩕᩧᩈ᩠ᨲᩈᩢᨠᩕᩣ᩠ᨩ 1853 ᨲᩣ᩠ᨿᨾᩮᩧ᩠᩵ᩋᩋᩅᩢ᩠ᨶᨴᩦ᩵ 29 ᨠᩁᨠᨯᩣᨣᩫ᩠ᨾ ᨸᩖᩦᨣᩕᩧᩈ᩠ᨲᩈᩢᨠᩕᩣ᩠ᨩ 1890 ᨸᩮ᩠ᨶᨧᩧᨲ᩠ᨲᨠᩬᩁᨿᩩᨣᩋᩧ᩠ᨾᨻᩮᩕ᩠ᩈᨩᩢᨶ᩠ᨶᩧᩈ᩠ᨲ᩼ᩈᩱ᩠ᨾ᩠ᨿ᩻ᩉᩖᩢᨦᨩᩣ᩠ᩅᨶᩮᨵᩮᩬᩥᩁ᩼ᩃᩯᨶ᩠ᨯ᩼ ᨴᩦ᩵ᨾᩦᩋᩧᨴ᩠ᨵᩧᨻᩫᩖᩀ᩵ᩣ᩠ᨦᨶᩢ᩠ᨠᨲ᩠ᩋᩴ᩵ᩈᩧᩃ᩠ᨸᩈᩱ᩠ᨾ᩠ᨿ᩻ᩉᩲ᩠ᨾ᩵ᨩᩣ᩠ᨯᨶᩢ᩠ᨠ ᩑᨠᩃᩢᨠ᩠ᩇᨱ᩼ᨡ᩠ᩋᨦᨹᩖᩫᨦᩣ᩠ᨶᨻᩮᩧ᩠᩵ᨶᨤᩨᨩᩲ᩶ᩈᩦᩈᩢ᩠ᨶᩈᩫ᩠ᨯᩈᩲᩓᨾᩦᨹᩫ᩠ᩃᨠᩕᨴᩫ᩠ᨷᨴᩣ᩠ᨦᩋᩣᩁᩫᨾ᩠ᨱ᩼ ᨶᩲᨷᩮᩬᩥ᩶ᨦᨸᩖᩣ᩠ᨿᨡᩬᨦᨩᩦᩅᩧ᩠ᨲ ᨾᩦᩋᩣᨠᩣ᩠ᩁᨡᩬᨦᩁᩰ᩠ᨣᩫᩅᩧᨲᩫ᩠ᨠᨠᩢ᩠ᨦᩅᩫ᩠ᩃᩓᨲᩬ᩶ᨦᨲ᩠ᩋᩴ᩵ᩈᩪ᩶ᨠᩢ᩠ᨷᩋᩣᨠᩣ᩠ᩁᨴᩣ᩠ᨦᨧᩧ᩠ᨲᨶᩢ᩠ᨠᨡᩧ᩠᩶ᨶᨸᩮ᩠ᨶᩃ᩵ᩴᩣᨯᩢ᩠ᨷ ᩓᨯᩱ᩶ᨿᩧ᩠ᨦᨲᩫ᩠ᩅᨠᩮᩢ᩵ᩣᨲᩣ᩠ᨿᨾᩮᩬᩥ᩵ᩋᩋᩣ᩠ᨿᩩᨯᩱ᩶ 37 ᨸᩖᩦ

ᩁᩣᨲᩕᩦᨷᩕᨯᩢ᩠ᨷᨯᩣ᩠ᩅ ᨹᩖᩫᨦᩣ᩠ᨶᨡ᩠ᩋᨦ ᨼᩢ᩠ᨶ ᨣᩰ᩠ᨣ

ᨼᩢ᩠ᨶ ᨣᩰ᩠ᨣ ᨷᩴ᩵ᨣ᩠᩵ᩋ᩠ᨿᨸᩮ᩠ᨶᨴᩦ᩵ᨿᩬᨾᩁᩢ᩠ᨷᨲ᩠ᩋᩁᨴᩦ᩵ᨿᩢ᩠ᨦᨾᩦᨩᩦᩅᩧ᩠ᨲᩀᩪ᩵ ᨲᩯ᩵ᨾᩦᨩᩨ᩵ᩈ᩠ᨿᨦᨶᩢ᩠ᨠᨡᩧ᩠᩶ᨶᨾᩮᩧ᩠᩵ᩋᩋᨲᩣ᩠ᨿᨻᩱᩓ᩠ᩅ ᨴᩧ᩠ᨦᩅᩢ᩠ᨶᨶᩦ᩶ᨶᩢ᩠ᨷᨯᩱ᩶ᩅ᩵ᩤᨻᩮᩧ᩠᩵ᨶᨸᩮ᩠ᨶᨶᩧ᩠᩵ᨦᨶᩲᨧᩧᨲ᩠ᨲᨠ᩠ᩋᩁᨴᩦ᩵ᨿᩧ᩠᩵ᨦᩉᩱ᩠ᨿ᩵ᨴᩦ᩵ᩈᩩᨯᨤᩫ᩠ᨶᨶᩧ᩠᩵ᨦᨡ᩠ᩋᨦᩃᩰᩫ᩠ᨠ ᩓᨸᩮ᩠ᨶᨹᩪ᩶ᨾᩦᩋᩧᨴ᩠ᨵᩧᨻᩫᩖᨲ᩠ᩋ᩵ᩴᨻᩨ᩠᩶ᨶᨮᩣ᩠ᨶᨡ᩠ᩋᨦᩈᩧᩃ᩠ᨸᩈᩱ᩠ᨾ᩠ᨿ᩻ᩉᩲ᩠ᨾ᩵ ᨻᩮᩧ᩠᩵ᨶᩁᩯ᩠ᨠᩅᩤ᩠ᨯᩁᩪᨷᨾᩮᩬᩥ᩵ᩋᩣ᩠ᨿᩩᨯᩱ᩶ 20 ᨸᩖᩦ ᨹᩖᩫᨦᩣ᩠ᨶᨴᩦ᩵ᨾᩦᨩᩨ᩵ᩈ᩠ᨿᨦᩈ᩠᩵ᩅᩁᩉᩲ᩠ᨿ᩵ᨡᩬᨦᨻᩮᩧ᩠᩵ᨶᨳᩪᨠᩅᩤ᩠ᨯᨡᩧ᩠᩶ᨶᨶᩲᩉ᩠ᩅ᩵ᩣ᩠ᨦ 2 ᨸᩖᩦᨸᩖᩣ᩠ᨿᨡᩬᨦᨩᩦᩅᩧ᩠ᨲ ᨻᩮᩧ᩠᩵ᨶᩈᩕ᩶ᩣ᩠ᨦᨹᩖᩫᨦᩣ᩠ᨶᩅᩱ᩶ᨾᩣ᩠ᨠᨠ᩠ᩅ᩵ᩣ 2000 ᩋᩢ᩠ᨶ ᨾᩦᩁᩪᨷᨲᩯ᩠᩶ᨾ 900 ᩋᩢ᩠ᨶ ᩓᩁᩪᨷᩅᩤ᩠ᨯᨴᩦ᩵ᨸᩮ᩠ᨶᨷᩯ᩠ᨷᩁ᩵ᩣ᩠ᨦᩉᩯ᩠ᨾ 1,100 ᩋᩢ᩠ᨶ ᨹᩫᩖᨦᩣ᩠ᨶᨡ᩠ᩋᨦᨻᩮᩧ᩠᩵ᨶᨾᩦᩋᩧᨴ᩠ᨵᩧᨻᩫᩖᩀ᩵ᩣ᩠ᨦᨶᩢ᩠ᨠᨲ᩠ᩋ᩵ᩴᩈᩧᩃ᩠ᨷᨿᩩᨣᨾᩰᨯᩮᩧᩁ᩠ᨶᨴᩦ᩵ᨴ᩠ᩅ᩠ᨿᨾᩣ ᨴᩧ᩠ᨦᩅᩢ᩠ᨶᨶᩦ᩶ᨹᩖᩫᨦᩣ᩠ᨶᨡᩬᨦᨻᩮᩧ᩠᩵ᨶᩉᩖᩣ᩠ᨿᩋᩢ᩠ᨶ ᨸᩮ᩠ᨶᨲᩫ᩠᩶ᨶᩅ᩵ᩤ ᩁᩪᨷᨲᩯ᩠᩶ᨾᨲᩫ᩠ᩅᨠᩮᩢ᩵ᩣ ᩁᩪᨷᨴᩧ᩠ᩅᨴᩢᩆ᩠ᨶ᩼ ᩁᩪᨷᩉᩮ᩠ᨾᩬᩥᩁ ᩓ ᨯᩬᨠᨵᩣ᩠ᨶᨲᩅᩢ᩠ᨶ ᨠᩖᩖᩣ᩠ᨿᨸᩮ᩠ᨶᨦᩣ᩠ᨶᩈᩧᩃ᩠ᨷᨴᩦ᩵ᨾᩦᨤᩫ᩠ᨶᩁᩪ᩶ᨧᩢ᩠ᨠᩓᨾᩦᩁᩣᨣᩣᨻᩯ᩠ᨦᨴᩦ᩵ᩈᩩᨯᨶᩲᩃᩰᩫ᩠ᨠ[2]

ᩑᨠᩈᩣ᩠ᩁᩋ᩶ᩣ᩠ᨦᩋᩧ᩠ᨦ[edit | edit source]

  1. ᩋ᩵ᩣ᩠ᨶᩀ᩵ᩣ᩠ᨦᨠᩣ᩠ᩁᩋᩬᨠᩈ᩠ᨿᨦᨶᩲᨽᩣᩇᩣᨯᩢᨲ᩠ᨩ᩼
  2. "The Most 20Expensive 20Paintings" http://www.theartwolf.com/10_expensive.htm