Wp/nod/ᨻᩣᨷᩖᩰ ᨻᩧᨣᩢ᩠ᩈᨪᩰ

From Wikimedia Incubator
< Wp‎ | nodWp > nod > ᨻᩣᨷᩖᩰ ᨻᩧᨣᩢ᩠ᩈᨪᩰ
Jump to navigation Jump to search
ᨻᩣᨷᩖᩰ ᨻᩧᨣᩢ᩠ᩈᨪᩰ
Picasso Signatur-DuMont 1977.svg

ᨻᩣᨷᩖᩰ ᩁᩩᨿ᩠ᨪ᩼ ᨻᩧᨣᩢ᩠ᩈᨪᩰ (ᩈᨻᩮ᩠ᨶ : Pablo Ruiz Picasso) ᨧᩧᨲ᩠ᨲᨠᩬᩁᩋᩮ᩠ᨠᨡᩬᨦᩃᩰᩫ᩠ᨠ ᨸᩮ᩠ᨶᨷᩩᨣ᩠ᨣᩫᩃᨴᩦ᩵ᨶᩧᨲ᩠ᨿᩈᩣ᩠ᩁᨴᩱᨾ᩼ ᨿ᩠ᨠᩫᨿᩬ᩵ᨦᩉᩨ᩶ᨸᩮ᩠ᨶᩈᩧᩃᨷᩧ᩠ᨶᨴᩦ᩵ᨾᩦᨻᩬᩁᩈ᩠ᩅ᩻ᩢᩁ᩠ᨣ᩼ᨶᩲᨠᩣ᩠ᩁᩈᩕ᩶ᩣ᩠ᨦᩈᩢᩁ᩠ᨣ᩼ᨶᩢ᩠ᨠᨴᩦ᩵ᩈᩩᨯᨶᩲᨣᩕᩧᩈ᩠ᨲᩈᨲᩅᩢᩔ᩼ᨴᩦ᩵ 20 ᨻᩧᨣᩢ᩠ᩈᨪᩰᨠᩮᩧ᩠ᨯᨾᩮᩬᩧ᩵ᩋᩅᩢ᩠ᨶᨴᩦ᩵ 25 ᨲᩩᩃᩣᨣᩫ᩠ᨾ ᨸᩖᩦᨣᩕᩧᩈ᩠ᨲᩈᩢᨠᩕᩣ᩠ᨩ 1881 ᨴᩦ᩵ᨾᩮᩬᩧᨦᨾᩣᩃᩣᨣᩣ ᨤ᩠ᩅᩯ᩶ᩁᩋᩢ᩠ᨶᨯᩣᩃᩪᨪᩮ᩠ᨿ ᨴᩣ᩠ᨦᨲᩬᩁᨲᩲ᩶ᨡᩬᨦᨷᩕᨴᩮ᩠ᩈᩈᨻᩮ᩠ᨶ ᨸᩮ᩠ᨶᩃᩪᨠᨷ᩵ᩣ᩠ᩅᨤᩫ᩠ᨶᨣᩮᩢ᩶ᩣᨡᩬᨦ ᨯᩬᨶᨤᩰᨪᩮ ᩁᩩᨿ᩠ᨪ᩼ ᩋᩦ ᨷᩃᩢ᩠ᩈᨣᩰ(ᨸᩖᩦᨣᩕᩧᩈ᩠ᨲᩈᩢᨠᩕᩣ᩠ᨩ1838-1913) ᨠᩢ᩠ᨷ ᨾᩣᩁᩦᩋᩣ ᨻᩧᨣᩢ᩠ᩈᨪᩰ ᩋᩦ ᩃᩰᨻᩮ᩠ᨪ ᨻᩬᩴ᩵ᨸᩮ᩠ᨶᨣᩕᩪᩈᩬᩁᩈᩧᩃ᩠ᨷᩡᨶᩲᨾᩉᩣᩅᩧᨴ᩠ᨿᩣᩃᩱ᩠ᨿ ᨻᩧᨣᩢ᩠ᩈᨪᩰᨨᩣ᩠ᨿᩅᩯ᩠ᩅᨶᩲᨠᩣ᩠ᩁᨸᩮ᩠ᨶᩈᩧᩃᨷᩧ᩠ᨶᩁᨯᩢ᩠ᨷᩃᩰᩫ᩠ᨠᨯᩰᩫ᩠ᨿ​ᨠᩣ᩠ᩁᩋᩪ᩶ᨣᩣᩴᩅ᩵ᩤ "piz, piz"(ᨾᩣᨧᩣ᩠ᨠᨣᩣᩴᩅ᩵ᩤ lápiz-ᩃᩣᨻᩧ᩠ᨪ ᨴᩦ᩵ᨸ᩠ᩃᩯᩅ᩵ᩤᨯᩥ᩠ᨶᩈᩬᩴᨶᩲᨽᩣᩇᩣᩈᨻᩮ᩠ᨶ) ᨸᩮ᩠ᨶᨣᩣᩴᩁᩯ᩠ᨠ ᨴᩯ᩠ᨶᨴᩦ᩵ᨧᩢ᩠ᨠᩋᩪ᩶ᨣᩣᩴᩅ᩵ᩤ ᨾᩯ᩵ ᩉ᩠ᨾᩮᩬᩧᩁ​ᩃᩋᩬ᩵ᩁᨴ᩠ᩃ᩶ᩣ᩠ᨿ